ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัญมณี

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัญมณี-, *อัญมณี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัญมณี[N] jewel, See also: gem, Syn. เพชรนิลจินดา, Example: สินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มสูงมากในปีนี้ได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม อัญมณี รองเท้าและเฟอร์นิเจอร์, Thai definition: รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัญมณีน. รัตนชาติที่เจียระไนแล้ว, แก้วมณีอื่น ๆ นอกจากเพชรพลอย
อัญมณีของมีค่าอื่น ๆ เช่น มันผู้หนึ่งล้อมไว้เป็นไร่เป็นสวนมัน มันได้ปลูกสรรพอัญมณีในที่นั้นไว้ ให้ลดอากรไว้แก่มันปีหนึ่ง (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gemอัญมณี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gemsอัญมณี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gemmology; gemologyอัญมณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
gemology; gemmologyอัญมณีวิทยา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
อัญมณีรัตนชาติที่เจียระำไนแล้ว แก้วมณีอื่นๆ นอกจากเพชรพลอยของมีค่าอื่นๆ
คำที่มักเขียนผิด คือ อัญมนี [คำที่มักเขียนผิด]
gemอัญมณี, แร่หรือหินบางชนิดที่มีสีสวยงามนิยมนำมาเจียระไนหรือขัดเพื่อให้เป็นเครื่องประดับ  เช่น เพชร ทับทิม บุษราคัม หยก เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน Help! (1965)
Wear your jewels to bed, Princess?สวมใส่อัญมณีของคุณไปที่เตียงเจ้าหญิง? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They dig for the gems to support our cause.พวกเขาขุดหาอัญมณีที่จะสนับสนุนให้เกิดของเรา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Deep in your eye A kind of pale jewelลึกเข้าไปนัยย์ตาเธอ ดั่งกับอัญมณี Labyrinth (1986)
Seven dollars in any rock and gem shop.เจ็ดดอลลาร์ในหินและอัญมณีใด ๆ ที่ร้าน The Shawshank Redemption (1994)
Now, Sophie, my bright diamond, surely you can think of some way to arrange a brief interview with the Dowager?โซฟี อัญมณีของผม คุณคิดหาหนทางที่จะจัดการ การสัมภาษณ์สั้นๆกับราชินีได้ไหม Anastasia (1997)
Your jewel dagger.กริชอัญมณีของคุณ Princess Mononoke (1997)
Except to look upon the lady of the Galadhrim one last time for she is more fair than all the jewels beneath the earth.เว้นแต่ ขอแค่ได้ยลโฉมท่านหญิงแห่งกาลาดริมเป็นอีกสักครั้งหนึ่ง ...ท่านช่างงดงามยิ่งกว่าอัญมณีใดๆ ใต้พื้นพิภพนี้เสียอีก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
Radiator Springs, the glorious jewel strung on the necklace of Route 66, the mother road!บ่อน้ำพุร้อน, อัญมณีรุ่งโรจน์ หงุดหงิดบนสร้อยคอของเส้นทาง 66 ถนนแม่! Cars (2006)
These are our most precious jewels.นี่เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุดของเรา Milarepa (2006)
a shining jewel in a vast, dark universe.อัญมณีที่เปล่งประกายในจักรวาลที่มืดมิด และกว้างใหญ่ไพศาล Zod (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญมณี[n.] (anyamanī) EN: semi-precious stone ; gemstone ; jewel ; jewellery = jewelry (Am.)   FR: pierre semi-précieuse [f] ; pierre rare [f] ; gemme [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gem[N] อัญมณี, See also: เพชรพลอย, ของมีค่า, Syn. jewel, treasure

English-Thai: Nontri Dictionary
jewel(n) เพชรพลอย,ทองรูปพรรณ,อัญมณี,ของมีค่า
jeweler(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jeweller(n) ช่างทำเพชรพลอย,ช่างทำอัญมณี
jewellery(n) เพชรพลอย,อัญมณี
jewelry(n) เพชรพลอย,อัญมณี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宝石[ほうせき, houseki] (n) อัญมณี, เพชรพลอย , See also: R. 貴石、宝玉

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top