ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อัคคีภัย

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัคคีภัย-, *อัคคีภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัคคีภัย[N] fire, See also: conflagration, blaze, Syn. ไฟไหม้, Example: ชาวกรุงเทพฯ ขอให้ทาง กทม. จัดหางบประมาณ และวางมาตรการช่วยเหลือป้องกันอัคคีภัย, Thai definition: ภัยที่เกิดจากไฟ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัคคีภัยน. ภัยที่เกิดจากไฟ, ไฟไหม้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Firesอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fires and fire preventionอัคคีภัยและการป้องกันอัคคีภัย [TU Subject Heading]
Fire Hazardอัคคีภัย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The fire department says the structure's still unsound.แผนกอัคคีภัยบอกว่าโครงสร้างยังคงไม่ปลอดภัย Wrecking Crew (2008)
Arson claims are keeping us from collecting on a fire insurance.ช่วยให้เราเรียกร้องค่าเสียหายการลักลอบวางเพลิง จากประกันอัคคีภัยได้ The Culling (2009)
earth, air, fire and water.ที่ดินอากาศอัคคีภัยและน้ำ. Angels & Demons (2009)
earth, air, fire, water.ที่ดินอากาศอัคคีภัยและน้ำ Angels & Demons (2009)
- To refute this absurd claim.ที่ดินอากาศอัคคีภัยและน้ำ. Angels & Demons (2009)
Vatican security is impenetrable.ที่ดินอากาศอัคคีภัยและน้ำ Angels & Demons (2009)
Sorry. Fire regulations. Should've gotten here earlier.เสียใจ กฎการป้องกันอัคคีภัย นายควรมาจองคิดก่อนหน้านี้ The 21-Second Excitation (2010)
Against fire safety, for guns...ต่อต้านการเตือนอัคคีภัย เพื่อนำมาซึ่งอาวุธ... The San Lorenzo Job (2010)
- I'm this close to pulling a fire alarm. - Which one's yours?ผมเกือบดึงสัญญาณอัคคีภัย คนไหนลูกคุณ Valentines Day II (2011)
I mean, we're looking at dozens of major health and fire code violations.ผมหมายความว่าเรากำลังพูดถึง การฝ่าฝืนด้านความปลอดภัยและอัคคีภัยจริงๆ Competitive Ecology (2011)
If they shoot down one plane, hundreds more will rain fire upon them!ถ้ามันยิงเครื่องบินเราตกหนึ่งลำ คนหลายร้อย จะเกิดฝนตก อัคคีภัยต่อคนเหล่านั้น Captain America: The First Avenger (2011)
Tell me, what does fire insurance cost for a place like this?อยากรู้จริง ประกันภัยจากอัคคีภัย จะจ่ายเท่าไหร่ สำหรับที่แบบนี้ She Needs Me (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัคคีภัย[n.] (akkhīphai) EN: fire ; conflagration ; blaze   FR: incendie [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conflagration(คอนฟละเกร'เชิน) n. เพลิงขนาดใหญ่,อัคคีภัย, See also: conflagrative adj. ดูconflagration
fire policyn. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย
fireproofadj. ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ไม่ไหม้ไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย. vt. ทำให้ทนไฟ,ป้องกันไฟ,ทำให้พ้นจากอัคคีภัย
rapine and red ruinn. การปล้นและอัคคีภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
conflagration(n) เพลิงไหม้,อัคคีภัย,การลุกฮือ,ความโกลาหล
fire(n) ไฟ,อัคคีภัย,ไฟไหม้,การยิงปืน,การเปล่งเสียง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top