ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ออกนอกหน้า

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ออกนอกหน้า-, *ออกนอกหน้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ออกนอกหน้า(adv) openly, See also: shamelessly, undisguisedly, noticeably, Example: เธอไม่พอใจอย่างออกนอกหน้าไปหน่อย, Thai Definition: แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า
ออกนอกหน้า(adj) open, See also: noticeable, undisguised, Example: เขาแสดงพฤติกรรมออกนอกหน้าในการโจมตีรัฐบาล, Thai Definition: ที่ทำเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ออกนอกหน้าว. แสดงความรู้สึกให้ปรากฏทางสีหน้า, แสดงอาการให้ปรากฏอย่างชัดแจ้ง.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adj) EN: open ; noticeable ; undisguised
ออกนอกหน้า[øknøknā] (adv) EN: openly ; shamelessly ; undisguisedly ; noticeably  FR: ouvertement

English-Thai: Longdo Dictionary
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, Syn. too zealous
defenestration(n) การโยนคนออกนอกหน้าต่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defenestrationn. การโยนคนออกนอกหน้าต่าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top