ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อสนี

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อสนี-, *อสนี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อสนี(n) thunderbolt, Syn. สายฟ้า, อัสนี
อสนี(n) thunderbolt of Indra, See also: sharp-pointed weapon, Syn. อาวุธแหลม, อาวุธพระอินทร์, อัสนี
อสนีบาต(n) lightning, Syn. ฟ้าผ่า, อสุนีบาต, Example: อสนีบาตฟาดลงมาดังลั่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อสนี, อัสนี(อะสะ-, อัดสะ-) น. สายฟ้า, อาวุธพระอินทร์.
อสนีบาต(อะสะ-) น. ฟ้าผ่า, อสุนีบาต ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She said she works with Carlos. Who's Carlos?เธอว่าเธอทำงานกับคาลอส คาลอสนี่ใครวะ? Purple Giraffe (2005)
Who is Carlos? !คาลอสนี่ใครวะ Purple Giraffe (2005)
What does Carlos have that I don't?ไหนบอกมาซิว่าไอ้คาลอสนี่มันมีอะไรที่ฉันไม่มีบ้าง Purple Giraffe (2005)
I woke up in a hospital in Grozny two weeks after the blast.ในกรอสนี 2 อาทิตย์หลังจากเกิดระเบิดนั่น Chuck Versus the Undercover Lover (2008)
That you would still end the course with an "a."เธอยังสามารถจบคอสนี้โดยได้เกรด A You've Got Yale! (2009)
I should give you some of this sauce to take to Mike.ฉันน่าจะแบ่งซอสนี่ให้ไมค์หน่อยนะ Nice Is Different Than Good (2009)
I want you to try this béchamel sauce.อยากให้นายลองชิมซอสนี่ Repo Men (2010)
- It's what it's for. - All right, let's go.ขอบคุณค่ะ คิกแอสนี่ Kick-Ass (2010)
It's not like we tag our agents with GPS.ใช่ว่าเราติดเครื่องติดตามจนท.เรา ด้วยเครื่องจีพีเอสนี่ Free (2011)
This mom used to put a drop on her kid's tongue when he was bad.แม่คนนั้นหยดซอสนี่ให้เด็กกิน เวลาเขาดื้อน่ะ Pot O' Gold (2011)
Wow, you are in a foul mood this morning. I'm sorry.เอาทุกอย่างที่มีซอสนี้ผสมอยู่ The Birkin (2012)
Wicked G.P.S.จีพีเอสนี่ยอดเลย Devil's Cherry (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสนีบาต[asanībāt] (n) EN: thunderbolt ; lightning  FR: tonnerre [m] ; coup de foudre [m] ; coup de tonnerre [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bios(ไบออส) ย่อมาจาก Basic Input/Output System เป็นชื่อโปรแกรมชุดหนึ่งซึ่ง จะควบคมการทำงานของคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำข้อมูลเข้าไปเก็บและการแสดงผล (หน่วยบันทึก แผงแป้นอักขระ จอภาพฯ) คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเก็บไบออสนี้ไว้ในชิปตัวหนึ่งที่สร้างมาให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (built in) หรือที่เรียกว่า "รอม" (ROM) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะอ่านคำสั่งในไบออสก่อนเสมอ
cmos(ซีมอส) ย่อมาจากคำว่า complementary metal-oxide semiconductor หมายถึง วงจรที่ออกแบบไว้เป็นพิเศษ เพื่อการประหยัดกระแสไฟ วงจรซีมอสนี้มักจะใช้ในของชิ้นเล็ก ๆ เช่น นาฬิกาข้อมือ เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือส่วนที่เก็บวันเวลา (date/time) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
ems(อีเอ็มเอส) ย่อมาจาก expanded memory specification บางครั้งก็เรียกชื่อเต็มเลยว่า LIM-EMS ย่อมาจากคำว่า Lotus-Intel Microsoft Expanded Memory Specification อีเอ็มเอสนั้นเป็นโปรแกรมที่ขยายตัวประมวลผล 8088 ที่มีหน่วยความจำ 640 K ให้มีเนื้อที่มากขึ้น เพื่อให้มีที่พอบรรจุโปรแกรมโลตัส 1-2-3 ซึ่งเป็นโปรแกรมตารางจัดการ (spreadsheet) ขนาดใหญ่ ลงไปในหน่วยความจำที่มีขนาดเพียง 640 K ได้ ในปัจจุบัน ไม่มีความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมอีเอ็มเอสนี้แล้ว เพราะหน่วยความจำของไมโครคอมพิวเตอร์รุ่น ใหม่ ๆ มีขนาดใหญ่กว่าสมัยก่อนมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
thunderbolt(n) ฟ้าผ่า,สายฟ้า,อสนีบาต

German-Thai: Longdo Dictionary
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top