ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวย-, *อวย*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อวย(vt, slang, ศัพท์วัยรุ่น) การที่ยกย่องคน ๆ นึงให้ดูดีเกินเหตุ เกินกว่าที่ควรเป็น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวย(n) pot with handles, See also: give best wishes for success, Example: ป้าตักน้ำมันหมูใส่อวยเก็บไว้, Thai Definition: หม้อดินที่มีด้ามหรือหูสำหรับจับ
อวย(v) grant, See also: give, permit, bestow, yield, consent, Syn. อนุญาต, ยอม
อวยพร(v) wish well, See also: bless, Syn. ให้พร, อำนวยพร, Example: ผู้บังคับกองพันกล่าวคำต้อนรับทหารใหม๋แล้วให้โอวาทและอวยพรขอให้ทุกคนรับราชการจงมีแต่ความเจริญ
อวยชัย(v) wish one success, See also: provoke a blessing for victory and good fortune, Syn. อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: บรรดาคนเฒ่าคนแก่ต่างก็อวยชัยแด่ลูกหลานที่จะไปแข่งขัน, Thai Definition: กล่าวคำอวยพรขอให้มีชัย
อวยชัยให้พร(v) wish one success, See also: give best wishes for success, bless, give a blessing, Syn. อวยชัย, อวยพร, อำนวยอวยชัย, Ant. สาปแช่ง, Example: พ่อแม่อวยชัยให้พรลูกจนยาวยืด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวยก. ให้ เช่น อวยชัย อวยพร, โบราณใช้ว่า โอย ก็มี เช่น โอยทาน.
อวยน. เรียกหม้อดินหรือหม้อเคลือบที่มีด้ามหรือหูสำหรับจับหรือหิ้ว ว่า หม้ออวย.
อวยวะ, อวัยวะ(อะวะยะวะ, อะไวยะวะ) น. ชิ้น, ส่วน, ส่วนของร่างกาย, ในบทกลอนใช้ว่า อพยพ ก็มี.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวย[ūay] (n) EN: pot (with handles)  FR: pot (à anse) [m]
อวย[ūay] (v) EN: give ; yield ; grant ; tender ; bestow ; consent ; accomodate oneself  FR: donner ; fournir ; prêter ; offrir ; souhaiter
อวยชัย[ūay chai] (v, exp) EN: wish one success ; provoke a blessing for victory and good fortune
อวยชัยให้พร[ūay chai hai phøn] (v, exp) EN: wish one success ; give best wishes for success ; bless ; give a blessing
อวยพร[ūayphøn] (v) EN: wish well ; felicitate ; bless  FR: bénir ; consacrer
อวยพรวันเกิด[ūayphøn wankoēt] (v, exp) FR: souhaiter un bon anniversaire

English-Thai: Longdo Dictionary
God bless you!พระเจ้าคุ้มครองคุณ (หรือพูดสั้นๆว่า Bless you!) เป็นคำอวยพรที่พูดเมื่อบุคคลอื่นมีอาการจาม เพราะสมัยก่อนเชื่อกันว่า ขณะที่คนเราจามนั้นวิญญาณสามารถออกจากร่างได้ ทำให้อาจมีโรคภัยได้ง่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bid(vt) อวยพร (ช่อง 2 โดยทั่วไปจะใช้ bade), Syn. wish
bless(vt) อวยพร, See also: อำนวยพร, ให้พร
bless with(phrv) อวยพร
sanctify(vt) อวยพร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benediction(เบนนิดิค'เชิน) n. การให้พร,การขอพร,การอวยพร,การขอบคุณ,พิธีอวยพร, See also: benedictory adj. ให้พร benedictive adj. ให้พร
bless(เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง, See also: blesser n. คำที่มีความหมาย
bumper(บัม'เพอะ) {bumpered,bumpering,bumpers} n. คนหรือสิ่งที่กระทบ,เครื่องกันชน,เครื่องผ่อนคลายแรงกระทบ adj. อุดมสมบูรณ์อย่างผิดปกติ,มากผิดปกติ vt. เติมเต็มถึงขอบ,ดื่มอวยพรจากแก้วเหล้าที่เติมเต็มขอบ vi. ดื่มอวยพร
cheer(เชียร์) {cheered,cheering,cheers} vt.,n. (การ) ร้องเสียงไชโย,ไชโย,โห่ร้อง,ยุ,ปลุกเร้าด้วยการโห่ร้อง -n. การร้องเสียงไชโย,สิ่งที่ให้ความปลื้มปิติยินดี,ความดีใจ,อาหาร,เสบียง,สีหน้าการปลอบใจ,การทำให้ใจชุ่มชื่น,การต้อนรับ -interj. คำอวยพรเวลาดื่มหรือเวลาจากกั
cheerio(เชีย'ริโอ) intetj. คำอวยพรเวลาดื่มหรืออำลาจากกัน,โชคดี,สวัสดี!, Syn. cheerioh, cheero
christmas cardn. บัตรอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส
compliment(คอม'พลิเมินทฺ) n. คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร,ของขวัญ. vi. สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,แสดงความปรารถนาดี,แสดงความยินดี vi. สรรเสริญ,ชมเชย, Syn. flatter -Conf. complement
congratulate(คันแกรช'ชะเลท) {congratulated,congratulating,congratulates} vt. แสดงความยินดี,อวยพร., See also: congratulator n. ดูcongratulate congratulatory adj. ดูcongratulate
congratulation(คันแกรชชะเล'เชิน) n .การแสดงความยินดี,การอวยพร., See also: congratulations! ขอแสดงความยินดี!
felicitate(ฟีลิส'ซิเทท) vt. แสดงความยินดี,อวยพร,ทำให้มีความสุข., See also: felicitator n.

English-Thai: Nontri Dictionary
benediction(n) การขอพร,การอวยพร,การประสาทพร
benison(n) คำอวยพร,พร,การอวยพร
bless(vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข
blessing(n) พร,การอวยพร,การประสาทพร
compliment(n) การยกย่อง,การยกยอ,คำสรรเสริญ,คำชมเชย,คำอวยพร
compliment(vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,ชมเชย,อวยพร,ยกยอ,เยินยอ
congratulate(vt) แสดงความยินดี,อวยพร,ถวายพระพรชัยมงคล
congratulation(n) การแสดงความยินดี,การอวยพร,การถวายพระพร
drink(vt) ดื่ม,ดื่มอวยพร,กลืน
felicitate(vt) แสดงความยินดี,แสดงความปีติ,ถวายพระพร,อวยพร

German-Thai: Longdo Dictionary
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
Viel Glück!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า โชคดี เช่น Viel Glück bei der Prüfung! ขอให้โชคดีในการสอบ
Viel Erfolg!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้ประสบความสำเร็จ
Gesundheit!เป็นคำอวยพรเวลาที่มีคนจาม
Weihnachtskarte(n) |die, pl. Weihnachtskarten| บัตรอวยพรวันคริสต์มาส

French-Thai: Longdo Dictionary
bon courage!(phrase) ใช้อวยพร เมื่อลากัน แปลว่า ขอให้โชคดี
bénédiction[เบเนดิกซิยง] (n) |f| การอวยพร เช่น L’église donne sa bénédiction aux sans-papiers., Syn. grâce, Ant. malédiction

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top