ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อวดดี

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อวดดี-, *อวดดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดดี(adj) overconfident, See also: vain-glorious, arrogant, impudent, impertinent, vain, conceited, Syn. ถือดี, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาเป็นคนอวดดีจึงมีแต่คนหมั่นไส้, Thai Definition: ทะนงใจว่าตนดี
อวดดี(v) be conceited, See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident, Syn. ถือดี, ผยอง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก, Thai Definition: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อวดดีก. ทะนงใจว่าตนดี, ถือดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริง ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวดดี[ūatdī] (adj) EN: overconfident ; vain-glorious ; arrogant ; impudent ; impertinent ; vain ; conceited  FR: arrogant ; insolent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boastful(adj) อวดดี, See also: ยกตนข่มท่าน, คุยโว, โอ้อวด, Syn. bragging, cocky
too big for one's boots(idm) อวดดีเกินตัว (เกินอายุ), See also: อวดเก่ง, โอหัง
too big for one's britches(idm) อวดดีเกินตัว (เกินอายุ), See also: อวดเก่ง, โอหัง
insolent(adj) อวดดี, See also: โฮกฮาก, ไร้มารยาท
nervy(adj) อวดดี, See also: ยโสโอหัง, Syn. cheeky, impudent
pert(adj) ทะเล้น, See also: อวดดี, Syn. jaunty, perky, peppy
presumptuous(adj) อวดดี, Syn. arrogant, insolent
self-important(n) อวดดี, See also: ทะนงตัว, สำคัญตัวผิด, Syn. arrogance, egoistic, vain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous
bigheadedadj. อวดดี,ถือดี,ยโส
boastful(โบสทฺ'ฟูล) adj. คุยโม้,อวดดี,ขี้คุย, See also: boastfulness n. ดูboastful, Syn. bragging
bold-faced(โบลดฺ'เฟสดฺ) adj. ทะลึ่ง,มุทะลุ,อวดดี,มีตัวพิมพ์ที่หนา, See also: bold-facedness n.
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cocksy(คอค'ซี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
conceited(คันซีท'ทิด) adj. อวดดี,หยิ่ง,ถือดี,เป็นจินตนาการ., See also: conceitedness n. ดูconceited, Syn. vain, arrogant, Ant. modest, humble
consequential(คอนซะเควน'เชิล) adj. เกี่ยวกับผลที่ตามมา,เกี่ยวกับผลลัพธ์,อวดดี,วางท่า, See also: consequentiality n. ดูconsequential consequentialness n. ดูconsequential, Syn. important, eventful

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bighead(n) ความยโส,ความอวดดี,ความถือดี,ความโอหัง
braggart(n) คนชอบโม้,คนอวดดี,คนพูดอวด
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว
impudence(n) ความอวดดี,ความยโสโอหัง,ความทะลึ่ง
impudent(adj) ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,ยโสโอหัง,อวดดี
insolence(n) ความทะลึ่ง,ความโอหัง,ความหยาบคาย,ความอวดดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top