ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อรัญ

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อรัญ-, *อรัญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรัญ[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Example: เขาใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในอรัญพงไพร, Notes: (บาลี)
อรัญญิก[N] forest, See also: woods, jungle, Syn. ป่า, พนา, วนาลี, ไพร, Notes: (บาลี)
อรัญวาส[N] temple in the forest, Thai definition: วัดหรือที่ที่อยู่ในป่า, Notes: (บาลี)
อรัญวาส[N] temple in the forest, Thai definition: การอยู่ในป่า, Notes: (บาลี)
อรัญวาสี[N] forest dweller, Example: ท่านเป็นอรัญวาสีที่อยู่ในป่าลึก, Thai definition: ผู้ที่อยู่ในป่า, Notes: (บาลี)
อรัญวาสี[N] sect of monks who lived in the jungle, Example: พระรูปนี้เป็นพระที่อยู่ฝ่ายอรัญวาสี, Thai definition: ชื่อคณะสงฆ์โบราณ ซึ่งตั้งอารามอยู่ในป่าห่างจากชุมนุมชน, Notes: (บาลี)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อรัญ, อรัญ-(อะรัน, อะรันยะ-) น. ป่า.
อรัญญิกน. ป่า, บริเวณป่า, โบราณเขียนเป็น อรญญิก หรือ อไรญิก ก็มี เช่น ในกลางอรญญิก, เมืองสุโขทัยนี้มีอไรญิก (จารึกสยาม), (โบ) วัดอรัญญิก เช่น ไปสูดญัดกฐินเถิงอไรญิกพู้น (จารึกสยาม).
อรัญญิกว. ที่เกี่ยวกับป่า เช่น อรัญญิกาวาส.
อรัญวาสน. การอยู่ในป่า.
อรัญวาสีน. ผู้อยู่ในป่า, ใช้สำหรับเรียกคณะสงฆ์ฝ่ายวิปัสสนาธุระ คู่กับ คามวาสี คณะสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aranya pradesn. อรัญประเทศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top