ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างเพียงพอ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างเพียงพอ-, *อย่างเพียงพอ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างเพียงพอ[ADV] sufficiently, See also: enough, Syn. อย่างพอเพียง, Example: ถ้าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ ร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This empty place inside of me is filling up I simply cannot get enoughพื้นที่ว่างเปล่าภายในตัวฉันถูกเติมเต็ม / ฉันยังไม่ได้มันอย่างเพียงพอ The Nightmare Before Christmas (1993)
I think you will find that His Majesty's Ordnance Survey will provide equitable remuneration.คุณคงรู้อยู่แล้วว่านักสำรวจหลวง จะให้ค่าตอบแทนอย่างเพียงพอ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's like real life. There's just enough to make it interesting.มันเหมือนชีวิตจริง มีแค่การสนใจอย่างเพียงพอ eXistenZ (1999)
And that there's ample opportunity for leisure also.เพราะมันยังมีโอกาส ให้คุณได้ผ่อนคลายอย่างเพียงพออีกด้วย The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We got enough hardware.พวกเรามีอาวุธปืนอย่างเพียงพอ NS (2010)
If we pump it with enough electricity,ถ้าเราปั๊มมันด้วยพลังไฟฟ้าอย่างเพียงพอ The Man from the Other Side (2010)
All you have to do is give them enough rope, they'll hang themselves.ทั้งหมดที่เธอต้องทำ คือให้เชือกอย่างเพียงพอ ที่พวกเขาจะสามารถแขวนคอตัวเองได้ Supergirl (2010)
We have the choreography ready, and you have practiced enough! What's the matter?ท่าเต้นก็พร้อม ถ้านายฝึกอย่างเพียงพอ เรื่องนั้นก็ไม่เป็นปัญหา Episode #1.9 (2010)
I'll pay you off sufficiently.ผมจะจ่ายให้คุณอย่างเพียงพอ Episode #1.9 (2010)
At Our Lady of the Gulf, we like to create enough structure for our children so that they feel safe, and enough freedom so that they feel challenged.ที่เลดี้ ออฟ เดอะ กัลฟ์ เรามีพื้นที่ให้เด็กๆ อย่างเพียงพอ พวกเด็กๆจะรู้สึกปลอดภัย Those Kinds of Things (2011)
But Miss Day has a few tricks up her sleeves as well.แต่มิสเดย์มีลูกเล่นนิดหน่อย ถ้าเธอนอนหลับอย่างเพียงพอ Bells (2011)
I'm impressed. Diana was able to find enough random classmates to make it look like Adam has friends.ฉันรู้สึกประทับใจ \ ไดอาน่าก็สามารถสุ่มได้อย่างเพียงพอกับเพือนร่่วมชั้น Medallion (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
comfortably[ADV] อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่, Syn. adequately, amply, sufficiently, Ant. inadequately, insufficiently
sufficiently[ADV] อย่างเพียงพอ, See also: อย่างพอเพียง, Syn. adequately, enough

English-Thai: Nontri Dictionary
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

German-Thai: Longdo Dictionary
ausschlafen(vi) |schläft aus, schlief aus, hat ausgeschlafen| นอนหลับอย่างเพียงพอ เช่น Hast du gestern ausgeschlafen? เมื่อวานเธอนอนพอไหมจ๊ะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top