ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างพอเพียง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างพอเพียง-, *อย่างพอเพียง*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adequately[ADV] อย่างพอเพียง, See also: พอประมาณ, Syn. sufficiently, enough, satisfactorily, Ant. inadequately, insufficiently
comfortably[ADV] อย่างเพียงพอ (กว้างขวางเพียงพอ), See also: อย่างพอเพียง, อย่างกว้างขวาง, อย่างกว้างใหญ่, Syn. adequately, amply, sufficiently, Ant. inadequately, insufficiently
sufficiently[ADV] อย่างเพียงพอ, See also: อย่างพอเพียง, Syn. adequately, enough

English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
enough(adv) อย่างพอเพียง,อย่างพอ,อย่างเพียงพอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top