ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อย่างจริงใจ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อย่างจริงใจ-, *อย่างจริงใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างจริงใจ(adv) sincerely, See also: truly, cordially, Ant. อย่างเสแสร้ง, Example: ผู้นำต้องให้ความนับถือลูกน้องอย่างจริงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างจริงใจ[yāng jingjai] (adv) EN: sincerely ; truly ; cordially  FR: sincèrement

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordially(adv) อย่างจริงใจ
devoutly(adv) อย่างมีใจศรัทธา, See also: อย่างจริงใจ
heartily(adv) อย่างจริงจังและจริงใจ, See also: อย่างจริงใจและกระตือรือร้น, Syn. cordially, earnestly, enthusiastically
honestly(adv) อย่างจริงใจ
in earnest(idm) อย่างจริงใจ
in good faith(idm) อย่างจริงใจ, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ
straight from the shoulder(idm) อย่างเปิดเผย, See also: อย่างจริงใจ
with all one's heart and soul(idm) อย่างจริงใจมาก, See also: อย่างบริสุทธิ์ใจ
sincerely(adv) อย่างจริงใจ, Syn. honestly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heartily(ฮาร์ท'ทิลี) adv. อย่างจริงใจ,อย่างแท้จริง,ด้วยมิตรไมตรีจิต,อย่างยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,อย่างเอร็ดอร่อย, Syn. cordially, sincerely

English-Thai: Nontri Dictionary
heartily(adv) อย่างเต็มใจ,อย่างเต็มที่,อย่างเบิกบานใจ,อย่างจริงใจ
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top