ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อยู่

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อยู่-, *อยู่*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคอีสานตอนใต้ (TH-NE-S) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ยู[ยู] อยู่

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
อยู่บ้าน(vt) ปัจจุบันอยู่บ้านแต่ตอนแรกอยู่ที่อื่น

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อยู่ไฟ(v) lie by the fire after childbirth, See also: remain by a fire after parturition, Example: แม่ต้องอยู่ไฟประมาณ 1 เดือนหลังจากคลอดน้อง, Thai Definition: นอนใกล้ไฟโดยเชื่อว่าความร้อนจะทำให้มดลูกเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วหลังคลอดลูกแล้ว
อยู่กิน(v) live together as husband and wife, See also: cohabit as husband and wife, Example: ท่านย้ายภูมิลำเนาจากบ้านตาลไปอยู่ที่บ้านดงเย็น อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตร 1 คน, Thai Definition: ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย
อยู่งาน(v) attend, See also: wait on, serve, abide, reside, Example: เขากำลังอยู่งานตามหน้าที่อยู่, Thai Definition: ปรนนิบัติรับใช้, ปฏิบัติหน้าที่, Notes: (ราชา)
อยู่ดีๆ(adv) unexpectedly, See also: suddenly, abruptly, without warning, Syn. จู่ๆ, Example: เขาทำงานอยู่ดีๆ ก็โดนไม้ตกใส่หัว, Thai Definition: ไปตามปกติดีๆ
อยู่ตัว(v) be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, Ant. แปรเปลี่ยน, เปลี่ยนแปลง, Example: ในเมื่องานพิธีกรอยู่ตัวแล้ว ไม่ลองงานบันเทิงแขนงอื่นๆ บ้างหรือ, Thai Definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่ตัว(v) be stable, See also: be steady, Syn. คงที่, ไม่เปลี่ยนแปลง, คงตัว, Ant. เปลี่ยนแปลง, Example: เด็กในวัยนี้มีการรับรู้และเข้าใจในตัวเองค่อนข้างดีและอยู่ตัว, Thai Definition: ถึงระดับที่คงตัว
อยู่มือ(v) be under control, See also: be in hand, dare not violate, Syn. อยู่หมัด, Example: ทุกอย่างในบริษัทอยู่มือแล้ว, Thai Definition: อยู่ในบังคับไม่กล้าฝ่าฝืน, อยู่ในกำมือ
อยู่ยาม(v) stand on guard, See also: keep watch, be on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่เวร, Example: แกจะต้องอยู่ยามที่นี่ตลอดคืนนี้, Thai Definition: เฝ้าระวังเหตุการณ์
อยู่เวร(v) be on duty, See also: take turns being on duty, Syn. เฝ้ายาม, เข้ายาม, อยู่ยาม, Example: ี้เขาต้องอยู่เวรในวันพรุ่งนี้คนเดียว, Thai Definition: ผลัดกันอยู่รักษาหน้าที่ตามเวลาที่กะกันไว้
อยู่โยง(v) stay at home, See also: stay alone while the others are gone, Example: ฉันต้องอยู่โยงเฝ้าบ้านอีกตามเคย, Thai Definition: อยู่เฝ้าที่แต่ผู้เดียว ผู้อื่นไปกันหมด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อยู่(หฺยู่) ก. พัก, อาศัย, เช่น เขาอยู่บ้านหลังนี้
อยู่ยังมีชีวิต เช่น เขายังอยู่
อยู่คงที่ เช่น เงินที่ให้มายังอยู่ครบ, ไม่ไปจากที่ เช่น วันนี้เขาอยู่บ้าน
อยู่ใช้ประกอบหลังกริยา แสดงว่ากำลังเป็นอยู่ในขณะนั้น เช่น นอนอยู่ ตั้งอยู่.
อยู่ ๆ, อยู่ดี ๆว. อาการที่พูดหรือแสดงหรือได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่มีสาเหตุ เช่น อยู่ ๆ เขาก็มาด่าฉัน อยู่ดี ๆ เธอก็เป็นลมฟุบไป อยู่ดี ๆ ก็มีคนนำเงินมาให้.
อยู่กรรม, อยู่ปริวาสก. อยู่ปฏิบัติปริวาสกรรมให้ครบตามวันที่กำหนด (ใช้แก่ภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเสส), เข้าปริวาส หรือ เข้าปฏิวาสกรรม ก็ว่า.
อยู่กินก. ดำรงชีวิตฉันผัวเมีย.
อยู่คงว. ทนทานต่อศัสตราวุธ.
อยู่งานก. ปรนนิบัติรับใช้พระมหากษัตริย์ เป็นศัพท์ที่ใช้ในราชการแห่งราชสำนัก.
อยู่ดีกินดีว. มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบาย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
live and cohabit together as husband and wifeอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benthicอยู่ก้นท้องน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
litoral; littoralอยู่ชายฝั่งทะเล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
littoral; litoralอยู่ชายฝั่งทะเล [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
receptacularอยู่ที่ฐานดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sympatricอยู่ที่เดียวกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ramicolousอยู่บนกิ่งไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
montaneอยู่บนภูเขา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sedentaryอยู่ประจำที่, อยู่กับที่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
viableอยู่รอดได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
สบายอยู่ดีกินดี เป็นสุขกายสุขใจ สะดวก, Example: คำที่มักเขียนผิด คือ สะบาย [คำที่มักเขียนผิด]
Agitationอยู่ไม่สุข, ลักษณะกระสับกระส่าย, อยู่นิ่งไม่ได้, หงุดหงิด, กระสับกระส่าย, ทุรนทุราย [การแพทย์]
Buccal Stageอยู่ในปาก [การแพทย์]
Contiguousอยู่ติดกัน [การแพทย์]
Diplococciอยู่กันเป็นคู่,เชื้อแบบดิโพลคอคไค [การแพทย์]
Displaced from Normal Sitesอยู่ผิดถิ่นที่ประจำ [การแพทย์]
Ectothrixอยู่ภายนอกเส้นผม,สปอร์เกาะอยู่รอบเส้นผม [การแพทย์]
Endothrixอยู่ภายในเส้นผม [การแพทย์]
Extraperitonealอยู่นอกต่อเยื่อบุช่องท้อง,การผ่าตัดโดยไม่เข้าหน้าท้อง [การแพทย์]
Extravascularอยู่นอกหลอดเลือด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อยู่[yū] (v) EN: be (at) ; be present  FR: être ; se trouver ; être situé
อยู่[yū] (v) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit  FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; vivre
อยู่[yū] (v) EN: stay ; remain  FR: rester ; demeurer
อยู่[yū] (v) EN: be alive ; be living  FR: vivre ; être en vie
อยู่ก้นทะเล[yū kon thalē] (x) EN: at the bottom of the sea  FR: au fond de la mer
อยู่กรุงเทพฯ[yū Krungthēp] (v, exp) EN: be in Bangkok  FR: être à Bangkok
อยู่กับที่[yū kap thī] (v) EN: fix ; be immovable ; settle ; be rigid
อยู่กับที่[yū kap thī] (adj) FR: sédentaire ; stationnaire
อยู่ข้าง[yū khāng] (adv) EN: alongside
อยู่คนเดียว[yū khon dīo] (v, exp) EN: be alone ; live alone  FR: être seul ; vivre seul ; rester seul

English-Thai: Longdo Dictionary
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), See also: hood
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
tuck away(vt, slang) ซ่อนอยู่, เก็บอยู่ เช่น I guess he's got quite a bit of money tucked away somewhere.
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
koban(n) ป้อมตำรวจ ตั้งอยู่ตามสถานที่ชุมชมเพื่อรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย หรือให้ความช่วยเหลือต่างๆ แก่ประชาชน (คำนี้มาจากคำภาษาญี่ปุ่น, ในประเทศญี่ปุ่นจะมีป้อมในลักษณะนี้ตามจุดต่างๆ ทั่้วเมือง)
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
down-to-earth(adj) เป็นจริง, ไม่เพ้อฝัน, อยู่ในโลกแห่งความจริง, See also: A. idealistic, unrealistic, Syn. practical
active money(n) เงินที่ไหลเวียนอยู่ในระบบ
imperial unit(n) หน่วยวัดของอังกฤษแบบเก่า และยังใช้อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้หน่วยวัดเป็น นิ้ว ฟุด ปอนด์ แกลลอน หลา ไมล์ เป็นต้น, See also: Related: metric unit

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abide(vi) อยู่, See also: อาศัย, พักอาศัย, อาศัยอยู่, Syn. bide, stay, live
aged(adj) อยู่ในช่วงอายุ, See also: ซึ่งมีอายุ
align(vi) อยู่ในแนวเดียวกัน
aline(vi) อยู่ในแนวเดียวกัน
alongside(prep) ข้างๆ, See also: อยู่ถัดไป, Syn. at the side of, parallel to
alongside(adv) อยู่ข้าง, Syn. side by side
anterior(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward
are(aux) เป็น, See also: อยู่, คือ
abide with(phrv) อยู่กับ (คำเก่า)
answer to(phrv) อยู่ในความควบคุม, See also: เชื่อฟัง, Syn. respond to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
*เครื่องหมาย asterisk (ดอกจัน) เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
_เครื่องหมาย underscore เป็นอักขระตัวหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีลักษณะดังนี้ (-) ถ้าเป็นแป้นในพิมพ์ดีดจะใช้สำหรับขีดเส้นใต้ (underline) แทน แต่ในคอมพิวเตอร์ การขีดเส้นใต้มักนิยมใช้เป็นคำสั่ง (underline) แทน แต่บนแผงแป้นพิมพ์ก็ยังมีแป้นนี้อยู่ เมื่อกดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์จะถือเสมือนเป็นตัวอักขระตัวหนึ่ง แต่ไม่สามารถใช้เป็นการขีดเส้นใต้ได้ต่อไปอีก เช่น อาจตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า A-B ก็ได้
a horizonพื้นดินที่อยู่เบื้องบน
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
abaxial(แอบแบค' เซียล) adj. ซึ่งอยู่ห่างจากแกน (being away from the axis)
abide(อะไบดฺ') vi. รักษาหรือ ปฏิบัติตาม,อาศัยอยู่,ทน, ยืดถือ, รอคอย. -abidance n., Syn. stay, bear, live, Ant. evade
absence(แอบ' เซินซฺ') n. การไม่อยู่, ระยะเวลาที่ไม่อยู่, การไม่ปรากฏตัว, การไม่มีตัวตน, การขาด, การขาดแคลน, Syn. inexistence, nonexistence, Ant. presence, adequacy
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present

English-Thai: Nontri Dictionary
abed(adv) อยู่บนเตียง
abide(vi) อาศัยอยู่
abode(n) ที่อาศัย,ที่อยู่,ที่พัก
absence(n) การไม่มา,การไม่อยู่,การขาดประชุม,การไม่มี
absent(adj) ไม่มา,ไม่อยู่,ขาดประชุม,ไม่มี
absent(vt) ทำให้ไม่มา,ทำให้ไม่อยู่
absentee(n) ผู้ที่ขาดไป,ผู้ที่ไม่อยู่
address(n) คำปราศรัย,สุนทรพจน์,การจ่าหน้าซอง,ที่อยู่
afoot(adj) ดำเนินไป,กำลังเป็นอยู่,เคลื่อนไหว
afore(pre) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างต้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
carpe diemอยู่กับปัจจุบัน, คำที่กระตุ้นเตือนให้อยู่ปัจจุบัน และไม่ต้องพะวงกับอนาคต, Syn. live in present
Perineumอยู่ระหว่างทวารหนักและอัณฑะหรือช่องคลอด.
stay on(vt) อยู่ในสถานที่เดิม, อยู่ในตำแหน่งเดิม, อยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิม
staying[สเท'ยิง] (vi, vt) อยู่ พักอยู่ คงอยู่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
就業[しゅうぎょう, shuugyou] (n) อยู่การจ้างงาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
学内[がくない, gakunai] TH: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย  EN: within the school
居る[おる, oru] TH: อยู่(เป็นรูปถ่อมตนใช้กับพฤติกรรมของผู้พูด)  EN: to be (hum)
ある[ある, aru] TH: อยู่
実行中[じっこうちゅう, jikkouchuu] TH: อยู่ในระหว่างดำเนินการ  EN: internal execution
付属[ふぞく, fuzoku] TH: อยู่ในความควบคุมของ  EN: belonging to
在る[ある, aru] TH: อยู่  EN: to live
明かす[あかす, akasu] TH: อยู่จนถึงเช้า จนสว่างคาตา  EN: spend

German-Thai: Longdo Dictionary
Hause(n) ความหมายเดียวกับ Haus แต่ลงท้ายด้วย e เมื่ออยู่หลังบุพบทบางตัวเพื่อให้การออกเสียงลื่นและเพราะขึ้น เช่น zu Hause ที่บ้าน, nach Hause ไปที่บ้าน แต่ im Haus ในบ้าน, See also: das Haus
Was machen Sie denn da?คุณกำลังทำอะไรอยู่นั่น?
aus(adj) ปิด (ใช้กับเครื่องไฟฟ้า)เช่น Das Licht ist aus. ไฟปิดอยู่
bei(präp) (เป็นคำบุพบทแปลได้หลายความหมาย) อาจแปลว่า ที่ เช่น Ihr Schlüssel ist bei mir. กุญแจของคุณอยู่ที่ฉัน
bleibenอยู่ (ระยะเวลาสั้นกว่า wohnen)
dabeiไปด้วย อยู่ด้วย
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
dem(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามเพศชาย der, และเพศกลาง das
den(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจง (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) 1. ที่อยู่ในรูป Akkusativ สำหรับคำนามเพศชาย der เช่น für den Mann สำหรับผู้ชายคนนั้น 2. ที่อยู่ในรูป Dativ สำหรับคำนามพหูพจน์เพศใดๆ เช่น mit den Männern กับผู้ชายเหล่านั้น
dennใช้เป็นคำเน้น ไม่มีความหมายที่แน่นอน ใช้เสริมในประโยคเพื่อให้ฟังดูนุ่มขึ้น อาจแปลเป็นไทยภาษาพูดว่า 'ล่ะ' เช่น Was machst du denn da? เธอทำอะไรอยู่หรือเนี่ย (ถ้าไม่มี denn ฟังดูห้วนคล้ายว่า เธอทำอะไรอยู่)

French-Thai: Longdo Dictionary
maison(n) |f| บ้าน เช่น à la maison ไปที่บ้าน หรือ อยู่ที่บ้าน
Image:
farniente(n) |m| การอยู่ว่างๆ เฉยๆ, การทำตัวขี้เกียจ, การปล่อยให้เวลาผ่านไปเฉยๆ
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Américain(n) |m, f.-aine| ชาวอเมริกัน เช่น Deux Americains sont dans ma classe. ชาวอเมริกันสองคนอยู่ในชั้นเรียนของผม
permis de séjour(n) |m| ใบอนุญาตให้พำนักอยู่ได้, วีซ่า
séjour(n) |m| การพำนักอยู่, การอาศัยอยู่ เช่น faire un bref séjour พักอาศัยช่วงสั้นๆ
séjour linguistique(n) |m| การพำนักอยู่เพื่อเรียนภาษา, การอาศัยอยู่เพื่อเรียนภาษา
séjourner(vi) พำนักอยู่, อาศัยอยู่ เช่น Je séjourne à Stuttgart. = ผมอาศัยอยู่ที่เมืองชตุ๊ดการ์ด, Syn. rester, habiter, regarder
mais bien sûr!(phrase) แต่ว่า (แหม) แน่นอนอยู่แล้ว!
parquer(vt) |je parque, tu parques, il parque, nous parquons, vous parquez, ils parquent| (1) จอดรถ (voiture) (2) (คนหรือสัตว์)รวมอัดอยู่ในห้องเดียวกัน (personnes, bétail), See also: regarder

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top