ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อนันต์

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนันต์-, *อนันต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนันต์[ADV] countless, See also: endless, infinite, eternal, Syn. มาก, Example: ยาบางชนิดก็มีคุณอนันต์และมีโทษมหันต์ได้เช่นกัน, Thai definition: มากล้น, ไม่มีที่สิ้นสุด, Notes: (บาลี)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
infiniteอนันต์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
infinityอนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
countably infinite; denumerably infinite; enumerably infiniteอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
denumerably infinite; countably infinite; enumerably infiniteอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
enumerably infinite; countably infinite; denumerably infiniteอนันต์นับได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
infiniteอนันต์, ไม่มีที่สิ้นสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
3.14 off into infinity.3.14 ไปจนถึงค่าอนันต์ Pi (1998)
The squaring can continue, smaller and smaller, to infinity.สามารถตัดรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสต่อไป เล็กลงไป เล็กลงไปเรื่อย ๆ... ถึงอนันต์ Pi (1998)
We're not in infinity.ตรงนี้ชานเมือง ไม่มีสภาพอนันต์ I Heart Huckabees (2004)
We're in the suburbs.สภาพอนันต์มีอยู่ทุกที่ I Heart Huckabees (2004)
- Right.บอกแล้วเขายังไม่พร้อม สำหรับสภาพอนันต์ I Heart Huckabees (2004)
And that means you are the source instead of part of the infinite.ซึ่งหมายถึงคุณเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสภาพอนันต์ I Heart Huckabees (2004)
Lord of the universe, origin of all things, eternal force of the cosmos, where everything has its beginning and everything its end.เจ้าแห่งจักรวาล ต้นกำเนิดแห่งทุกสรรพสิ่ง เอกอนันต์แห่งห้วงจักรวาล Agora (2009)
Infinite in its potential, and fragile in its design.มีศักยภาพเป็นอนันต์ มีรูปลักษณ์ออกแบบอันเปราะบาง Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
Empty vessels to be filled with infinite possibilities.เป็นนาวาอันว่าง รอถูกเติมเต็มด้วยความเป็นไปได้อนันต์นับ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
And creating a universe of infinite possibilities.และสร้างจักรวาลอันมีความเป็นไปได้อนันต์นับ Chapter Twelve 'An Invisible Thread' (2009)
That's infinity.นั่นเป็นค่าอนันต์ Countdown (2010)
What's infinity?ค่าอนันต์คืออะไร? Countdown (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนันต์[adj.] (anan) EN: countless ; endless ; infinite ; eternal   FR: infini ; éternel

English-Thai: Nontri Dictionary
countless(adj) เหลือคณานับ,เอนกอนันต์,สุดคณานับ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anon (vt ) อนันต์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top