ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อดีต

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดีต-, *อดีต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดีต(n) the past, See also: previous times, Syn. อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai Definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
อดีต(adj) former, See also: ex-, Syn. ก่อน, Example: อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น, Thai Definition: ล่วงแล้ว
อดีตภพ(n) past life, See also: previous life, Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน, Example: เรื่องพระเจ้า 500 ชาติคือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติจำนวนประมาณ 500 เรื่อง
อดีตกาล(n) ancient times, Syn. อดีตสมัย, อดีต, โบราณกาล, สมัยโบราณ, Ant. ปัจจุบัน, Example: สองฝั่งที่ราบลุ่มแม่น้ำหวงเหอในอดีตกาลที่ผ่านมาเคยเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจีน, Thai Definition: เวลาที่ล่วงแล้ว
อดีตชาติ(n) past existence, See also: previous existence, previous birth, Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน, Example: เขาต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้อาจเป็นเพราะเวรกรรมในอดีตชาติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดีต-ชาติ, อดีตภพ(อะดีดตะชาด, -ตะพบ) น. ชาติก่อน, ภพก่อน.
อดีต, อดีต-(อะดีด, อะดีดตะ-) ว. ล่วงแล้ว.
อดีต, อดีต-(อะดีด, อะดีดตะ-) น. เวลาที่ล่วงแล้ว.
อดีตกาล, อดีตสมัย(อะดีดตะกาน, -ตะสะไหฺม) น. เวลาที่ล่วงแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pre-existenceอดีตชาติ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[adīt-] (pref, (adj)) EN: ex-  FR: ex-
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past ; former times ; ancient times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[adīttakān] (n) EN: past tense  FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[adīttachāt] (n) EN: past existence ; previous existence ; previous birth  FR: vie antérieure [f]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตภพ[adīttaphop] (n) EN: past existence ; past life; previous life  FR: vie antérieure [f]
อดีตภรรยา[adīt phanrayā] (n, exp) EN: ex-wife  FR: ex-femme [f] ; ex-épouse [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ground(vt) กริยารูปอดีตของ grind แปลว่า บด ลับ(มีด)เช่น Mix together ground ham and ground pork with other ingredients.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bygone(n) สิ่งที่ผ่านไปแล้ว, See also: อดีต, Syn. past
ex(n) อดีตภรรยาหรือสามี (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนรักเก่า, แฟนเก่า, อดีตคนรัก
foretime(n) อดีต (คำโบราณ), See also: แต่ก่อน, อดีตกาล, Syn. past
yesterdays(idm) อดีต
Kaiser(n) จักรพรรดิซีซาร์, See also: อดีตจักรพรรดิเยอรมันและออสเตรีย, Syn. Caesar
past(n) อดีต, See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว, Syn. antiquity, long ago, good old days, former times, Ant. the present, future, tomorrow
pluperfect(adj) อดีตกาล
preter(n) อดีต
preterit(n) อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterite
preterite(n) อดีตกาล, See also: รูปกริยาในอดีตกาล, Syn. preterit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anniversary(แอนนิเวอร์' ซารี) n. การครบรอบปีของเหตุการณ์ในอดีต (โดยเฉพาะการแต่งงาน) , การฉลองหรือระลึกถึง. -adj. ครบรอบปี, ประจำปี, Syn. birthday, commemoration
antiquated(แอน' ทีเควเทด) adj. ล้าสมัย, โบราณ, เก่าแก่, ชรา, อดีต. -antiquatedness, Syn. obsolete, antique, Ant. current, new
arose(อะโรซ') อดีตกาลของ rise
ate(เอท) อดีตกาลของ eat
auld lang syne(ออลด'ฺ แลง ไซน์') อดีตกาล (โดยเฉพาะที่สดชื่น) ,มิตรภาพที่เก่าแก่
awoke(อะโวค') v. อดีตกาลของ awake
backwardadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow, Ant. forward
backwardsadv.,adj. ไปข้างหลัง,ย้อนกลับ,สู่อดีต,ล้าหลัง, See also: backwardness n., Syn. slow, Ant. forward
badeอดีตกาลของbid
became(บีเคม') v. อดีตกาลของbecome

English-Thai: Nontri Dictionary
bygone(adj) ผ่านไปแล้ว,ล่วงไปแล้ว,ที่เป็นอดีต
bygone(n) สิ่งที่เป็นอดีต,สิ่งที่ล่วงไปแล้ว
erstwhile(adv) เมื่อก่อน,แต่ก่อน,แต่กาลก่อน,เมื่ออดีตกาล
former(adj) แต่ก่อน,ครั้งหนึ่ง,ก่อน,อดีต,สมัยก่อน,เมื่อก่อน
history(n) ประวัติศาสตร์,พงศาวดาร,เรื่องราว,เหตุการณ์ในอดีต
late(adj) สาย,อันก่อน,อดีต,แก่,ช้า,ต่อมา,ทีหลัง
olden(adj) โบราณ,แต่เดิม,สมัยก่อน,อดีต
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
past(n) อดีตกาล,ความหลัง,ประวัติ,เรื่องในอดีต
past(pre) คล้อย,เลย,พ้นไป,ผ่าน,ล่วง,เมื่ออดีต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[むかし, mukashi] อดีต ก่อนหน้านี้

German-Thai: Longdo Dictionary
DDR(n) |die| คำย่อของเยอรมนีตะวันออกในอดีต Deutsche Demokratische Republik
DMคำย่อของ Deutsche Mark สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro, See also: Mark
Mark(n) |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro
Vergangenheit(n) |die, pl. Vergangenheiten| อดีต
einstครั้งหนึ่งในอดีต หรือ เมื่อก่อนนี้ (โดยมากใช้ในภาษาเขียน) เช่น Stavenger ist, wo wir einst waren. สตาเวนเจอร์คือเมืองหนึ่งที่เราเคยไป, Syn. früher
hatte(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ haben: ich/er/sie/es hatte, du hattest, wir/sie/Sie hatten, ihr/Ihr hattet| มี, See also: haben
hieß(vt) |กริยารูปอดีตที่เรียกว่า Präteritum ของ heißen: ich hieß, du hießt/hießtest, er/sie/es hieß, wir/Sie/sie hießen, ihr/Ihr hießt| มีชื่อว่า, See also: heißen
sagtกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sagteกล่าว (รูปอดีต), See also: sagten sagen
sollteควร (รูปอดีต หรือ รูปแนะนำ), See also: sollten sollen

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
être(vi) |je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont| (1) เป็น, อยู่, คือ เช่น Vous êtes Monsieur Voltaire? คุณคือคุณโวลแตร์ใช่ไหมครับ/คะ, Je suis à Bangkok. ผมอยู่ที่กรุงเทพ (2) เป็นกริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต passé composé สำหรับกริยาที่บ่งการเคลื่อนไหว เช่น Je suis venu(e) à sept heures ce matin. ผม(ดิฉัน)มาถึงตอนเจ็ดโมงเมื่อเช้านี้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top