ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อดิเรก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อดิเรก-, *อดิเรก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อดิเรก(n) hobby, Syn. งานพิเศษ, งานอดิเรก, Example: เขาสะสมแฮนด์บิลเป็นงานอดิเรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อดิเรกลาภ(n) windfall, See also: unexpected gain, extra gain, extraordinary good fortune, Syn. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ, โชค, ลาภลอย, Example: เขาได้อดิเรกลาภโดยบังเอิญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อดิเรก, อดิเรก-(อะดิเหฺรก, -เหฺรกกะ-) ว. พิเศษ.
อดิเรก, อดิเรก-(อะดิเหฺรก, -เหฺรกกะ-) น. ชื่อพรพิเศษที่พระสงฆ์ชั้นพระราชาคณะถวายพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์หรือสามัญชนที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในคำว่า ถวายอดิเรก.
อดิเรกลาภ(อะดิเหฺรกกะลาบ) น. อติเรกลาภ, ลาภพิเศษ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดิเรก[adirēk] (n) EN: hobby  FR: hobby [m]
อดิเรก[adirēk] (adj) EN: special ; superior  FR: spécial ; extra ; supérieur
อดิเรกลาภ[adirēklāp] (n) EN: windfall

English-Thai: Longdo Dictionary
take up an hobby(phrase) ทำอะไรเป็นงานอดิเรก เช่น I'm not very fit nowadays so I decided to take up an active hobby such as badminton.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amateurish(adj) สมัครเล่น, See also: อดิเรก, Syn. amateur, unprofessional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avocation(แอฟวะเค' เชิน) n. งานอดิเรก,งานประจำ,อาชีพ, งาน,การเบนความสนใจ
hobby(ฮอบ'บี) n. งานอดิเรก,ม้าไม้โยกที่เด็กเล่น,ม้าเล็ก ๆ ,เหยี่ยว
hobbyist(ฮอบ'บีอิสทฺ) n. ผู้มีงานอดิเรกทำ,ผู้ชอบทำงานอดิเรก
paregon(แพเรอ'กอน) n. การเสริมแต่ง,การประดับ,งานอดิเรก,อาชีพรอง pl. parega
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
sideline(ไซดฺ'ไลนฺ) n. เส้นข้าง,เส้นข้างสนาม,เส้นริม,งานปลีกย่อย,งานอดิเรก,สินค้าประกอบ,งานผลพลอยได้, See also: sidelines n. บริเวณที่เลยเส้นริมพอดี. vt. ทำให้เข้าร่วมไม่ได

English-Thai: Nontri Dictionary
avocation(n) งาน,การงาน,อาชีพ,งานอดิเรก,การทำมาหากิน
hobby(n) งานอดิเรก
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
SIDE side effect(n) งานอดิเรก,เส้นข้างสนาม,งานปลีกย่อย

German-Thai: Longdo Dictionary
Lieblingsbeschäftigung(n) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.

French-Thai: Longdo Dictionary
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top