ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ห้าง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ห้าง-, *ห้าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้าง(n) hut, See also: cabin, shed, shack, Example: ชายพิการรีบเขยกขาลงจากห้าง ลุยน้ำไปขึ้นโคกสะเดาที่ควายสองตัวยืนเบียดกันอยู่, Count Unit: หลัง, Thai Definition: กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็กๆ ชั่วคราว
ห้าง(n) shooting stand, See also: scaffold, Example: นายพรานขึ้นไปนั่งซุ่มอยู่บนห้างเพื่อคอยทำร้ายสัตว์ที่เผลอเดินผ่านไปมา, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: ที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น
ห้าง(n) store, See also: shop, firm, concern, business house, Example: ห้างตกลงชดเชยมูลค่าส่วนนี้ให้เป็นที่ดินบริเวณต่อเนื่องกับที่ดินของโครงการ, Count Unit: ห้าง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ, Notes: (จีน)
ห้างร้าน(n) shops, See also: stores, Syn. ร้านค้า, ร้านรวง, Example: ถนนเยาวราชเต็มไปด้วยห้างร้านมากมาย
ห้างหุ้นส่วน(n) partnership, Example: เขากับเพื่อนๆ รวมกลุ่มกันเพื่อจัดตั้งห้างหุ้นส่วนขึ้นมา, Thai Definition: ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเข้ากันเพื่อกระทำกิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกำไรอันจะพึงได้แต่กิจการที่ทำนั้น, Notes: (กฎหมาย)
ห้างสรรพสินค้า(n) department store, See also: shopping mall, Syn. ห้าง, Example: คนส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างในการจับจ่ายสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: สถานที่จำหน่ายสินค้า
ห้างหุ้นส่วนจำกัด(n) limited partnership, Example: เขาได้จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดไว้แห่งหนึ่ง, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ห้างหุ้นส่วนที่มีผู้เป็นหุ้นส่วน 2 จำพวก คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งจำกัดความรับผิดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนรับจะลงหุ้นและผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรือหลายคนซึ่งต้องรับผิดร่วมกันในบรรดาหนี้ของห้างหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัดจำนวน, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ห่างว. ไกล เช่น ห่างหูห่างตา บ้านอยู่ห่างถนนมาก, บางทีใช้เข้าคู่กันเป็น ห่างไกล
ห่างจากกันไปไม่ได้ติดต่อกัน เช่น เราห่างกันไปนาน
ห่างไม่ถี่ (ใช้แก่เวลา) เช่น มีลูกห่าง.
ห่าง ๆก. ค่อนข้างไกลกัน เช่น บ้านในหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ห่าง ๆ กัน
ห่าง ๆไม่ใกล้ชิดกัน เช่น ญาติห่าง ๆ.
ห้างน. กระท่อมที่ทำไว้เฝ้านาเฝ้าสวน หรือที่พักเล็ก ๆ ชั่วคราว
ห้างที่ซึ่งทำไว้บนต้นไม้ในป่า สำหรับคอยเฝ้าดูเหตุการณ์หรือดักยิงสัตว์เป็นต้น.
ห้างน. สถานที่จำหน่ายสินค้า, สถานที่ประกอบธุรกิจ.
ห้างสรรพสินค้าน. ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ซึ่งสินค้าที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคระดับกลางจนถึงระดับสูงหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เครื่องใช้ในบ้าน.
ห่างหายก. แยกจากกันไป ไม่ได้ไปมาหาสู่กันนาน เช่น ตั้งแต่เรียนจบก็ห่างหายกันไป ไม่ได้ข่าวคราว.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partnershipห้างหุ้นส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, limitedห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
partnership, ordinaryห้างหุ้นส่วนสามัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
universal partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู ordinary partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ordinary partnershipห้างหุ้นส่วนสามัญ [ดู universal partnership] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Department storesห้างสรรพสินค้า [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [TU Subject Heading]
Limited partnershipห้างหุ้นส่วนจำกัด [การบัญชี]
Partnershipห้างหุ้นส่วน [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห่าง[hāng] (n) EN: shooting stand
ห่าง[hāng] (adj) EN: distant ; remote  FR: distant ; éloigné ; espacé
ห่าง[hāng] (adv) EN: far ; far off ; far away ; away from ; off ; from
ห้าง[hāng] (n) EN: store ; shop ; mall ; firm ; concern ; business house ; commercial establishment  FR: magasin [m] ; établissement commercial [m]
ห้าง[hāng] (n) EN: hut ; cabin ; shed ; shack
ห้าง[hāng] (n) EN: shooting stand ; scaffold
ห้างขายยา[hāng khāi yā] (n, exp) EN: chemist's shop
ห้างร้าน[hāngrān] (n) EN: shops ; stores  FR: boutique [f] ; échoppe [f]
ห้างสรรพสินค้า[hāngsapphasinkhā] (n, exp) EN: department store ; shopping mall ; hypermarket ; mall  FR: grand magasin [m] ; hypermarché [m]
ห้างหุ้นส่วน[hānghunsuan] (n) EN: partnership

English-Thai: Longdo Dictionary
equity(n) กรรมสิทธิหุ้นส่วนในบริษัทห้างร้าน
ordinary partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ, See also: partnership, limited partnership

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
department store(n) ห้างสรรพสินค้า, See also: ศูนย์สรรพสินค้า, ศูนย์การค้าขนาดใหญ่, Syn. store, chain store bazaar
emporium(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, Syn. bazaar, shopping center, warehouse
firm(n) บริษัท, See also: ห้างหุ้นส่วน, ธุรกิจ, Syn. company, enterprise, partnership
hypermarket(n) ห้างสรรพสินค้า
mall(n) ห้างสรรพสินค้า, Syn. shopping plaza, plaza
partnership(n) ห้างหุ้นส่วน, See also: ห้างหุ้นส่วนจำกัด, Syn. business, company
shopping arcade(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง
shopping center(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
shopping centre(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง, Syn. mall
shopping mall(n) ศูนย์การค้า, See also: ห้างสรรพสินค้า, ห้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
firm(เฟิร์ม) adj. แน่น,ไม่นิ่ม,แน่นหนา,แข็งแรง,มั่นคง,เหนียวแน่น,หนักแน่น,เด็ดขาด,แน่นอน,แน่วแน่ n. บริษัท,ห้าง,ห้างหุ้นส่วน,ห้างร้าน,ร้านค้า,กงสี,ธุรกิจ adv. อย่างแน่น,อย่างมั่นคง. -firmly adv., See also: firmness n.
outfit(เอาทฺ'ฟิท) n. เครื่องมือทั้งชุด,เสื้อผ้าทั้งชุด,เครื่องแต่งกาย,เครื่องสัมภาระ,หน่วยปฏิบัติการ,บริษัทห้างร้าน,สติปัญญา,การติดตั้งเครื่องมือ. vt.,vi. ติดตั้งเครื่องมือ,ติดตั้งสัมภาระ, Syn. gear, rig

English-Thai: Nontri Dictionary
company(n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ
concern(n) ความเป็นห่วง,ความกังวล,ธุระ,ห้างร้าน,บริษัท
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
CROSS-cross-legged(adj) ซึ่งนั่งไขว้ขา,ซึ่งนั่งไขว่ห้าง,ซึ่งนั่งขัดสมาธิ
emporium(n) ศูนย์การค้า,ห้างร้าน,ห้างสรรพสินค้า
firm(n) ห้างร้าน,ห้างหุ้นส่วน,บริษัท,กงสี,ร้านค้า
incorporation(n) บรรษัท,บริษัท,ห้างร้าน,การรวมตัวกัน
partnership(n) หุ้นส่วน,ห้างหุ้นส่วน,การจับคู่กัน
store(n) ที่เก็บของ,ห้องพัสดุ,ห้างร้าน
syndicate(n) องค์การ,คณะกรรมการ,สมาคม,กงสี,การรวมตัวของห้างร้าน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Registered Ordinary Partnership(n) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合名会社[ごうめいがいしゃ, goumeigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
合資会社[ごうしがいしゃ, goushigaisha] (n) ห้างหุ้นส่วนจำกัด
デパート[でぱあと, depato, depaato , depato] (n) ห้างสรรพสินค้า
デパート[でぱあと, depaato, depaato , depaato] (n) ห้างสรรพสินค้า

German-Thai: Longdo Dictionary
warnen(vi, vt) |warnte, hat gewarnt, jmdn. vor etw. (D)| เตือน เช่น Das Kaufhaus warnt Kunden vor dem Diebstahl. ห้างสรรพสินค้าเตือนลูกค้าให้ระวังการลักเล็กขโมยน้อย

French-Thai: Longdo Dictionary
grand magasin(n) |m| ห้างสรรพสินค้า, ร้านขายของขนาดใหญ่

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top