ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หุ่น

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หุ่น-, *หุ่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ่น(n) figure, See also: shape, Syn. รูปร่าง, สัดส่วน, Example: เธอรู้สึกว่าหุ่นของตัวเองไม่เหมาะสมกับเสื้อผ้าชุดนี้
หุ่น(n) puppet, See also: replica, Syn. หุ่นจำลอง, รูปปั้น, Example: การแสดงละครหุ่นเป็นการนำเอาหุ่นเชิดมือมาเป็นตัวแสดง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่างๆ
หุ่นยนต์(n) robot, See also: automaton, Syn. หุ่นสมองกล, Example: นักศึกษากลุ่มนี้ได้รับรางวัลการประดิษฐ์หุ่นยนต์ระดับประเทศ, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องกลไกบังคับให้เดินหรือทำงานได้
หุ่นเชิด(n) puppet, See also: marionette, Example: เขากำลังเป็นหุ่นเชิดให้กับนักการเมืองข้าราชการครูบางกลุ่มและนักธุรกิจเพื่อประสานผลประโยชน์, Thai Definition: บุคคลที่ตกเป็นเครื่องมือให้คนอื่นเชิด
หุ่นโชว์(n) dummy
หุ่นจำลอง(n) model, See also: replica, dummy, Syn. หุ่น, Example: จิตรกรกำลังปั้นหุ่นจำลองขนาดเท่าของจริง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: รูปปั้นที่ถ่ายแบบมาจากของจริง
หุ่นพยนต์(n) an effigy enlivened by magic, Example: พ่อหมอกำลังลงอาคมเสกหุ่นพยนต์, Count Unit: ตัว, Thai Definition: วัตถุที่ถูกเสกเป่าให้ทำงานได้เหมือนสิ่งมีชีวิต
หุ่นไล่กา(n) scarecrow, Example: หุ่นไล่การูปร่างเหมือนคนทำหน้าที่เฝ้าข้าวในนา, Count Unit: ตัว, Thai Definition: รูปหุ่นใส่งอบที่ทำขึ้นสำหรับลวงนกกาไม่ให้มากินพืชผลในไร่นา มักทำเป็นรูปคนสวมเสื้อผ้าเหมือนชาวนา
หุ่นกระบอก(n) puppet, See also: marionette, Punch-and-Judy show, Example: นอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วยังมีละคร หุ่นกระบอก ไพ่ หวยและเล่นว่าวอีกด้วย, Thai Definition: การแสดงมหรสพด้วยหุ่นคล้ายตุ๊กตา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หุ่นน. รูป, รูปแบบ, รูปตุ๊กตา, รูปแบบที่จำลองจากของจริงต่าง ๆ
หุ่นรูปปั้นหรือแกะสลักที่ทำโกลนไว้เพื่อเป็นแบบชั่วคราว, (ปาก) รูปทรงของร่างกายเป็นต้น เช่น คนนี้หุ่นดี
หุ่นชื่อการเล่นมหรสพที่ใช้รูปหุ่นแสดงเป็นเรื่องราว เช่น หุ่นกระบอก หุ่นจีน, โดยปริยายหมายถึงบุคคลที่กลายเป็นเครื่องมือของผู้อื่นโดยได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งบังคับบัญชา แต่ไม่มีอำนาจอะไรอย่างแท้จริง เช่น เป็นหุ่นให้เขาเชิด รัฐบาลหุ่น.
หุ้นน. ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น. (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น, ส่วน)
หุ้นหน่วยลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด.
หุ่นกระบอกน. หุ่นชนิดหนึ่ง มีแต่ส่วนหัวและมือ ๒ ข้างลำตัวทำด้วยไม้กระบอก มีผ้าเย็บเป็นถุงคลุม เวลาเชิดใช้มือสอดเข้าไปจับไม้กระบอกนั้นเชิด.
หุ้นกู้น. ตราสารแห่งหนี้ที่แบ่งเป็นหน่วยแต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่ากันและกำหนดประโยชน์ตอบแทนไว้เป็นการล่วงหน้าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้แก่ผู้ให้กู้ยืมเงินหรือผู้ซื้อ เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้รับเงินหรือผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าว แต่ไม่รวมถึงตั๋วเงิน.
หุ่นขี้ผึ้งน. หุ่นที่ทำด้วยขี้ผึ้งเป็นต้น มักทำเป็นรูปคนที่มีชื่อเสียง สวมใส่เสื้อผ้า มองดูคล้ายคนจริง ๆ.
หุ่นจีนน. หุ่นชนิดหนึ่ง ทำเป็นตัวละครในวรรณกรรมจีน มีทั้งชนิดครึ่งท่อนและเต็มตัว ใช้คนเชิดคนเดียว.
หุ่นนิ่งน. เรียกภาพวาดหรือภาพถ่ายของสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหว ว่า ภาพหุ่นนิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dummyหุ่น, ดัมมี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dummyหุ่น, ดัมมี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
papier mâchéหุ่นกระดาษ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
grand guignolหุ่นกระบอกกรองกีญอล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ecorchéหุ่นกายวิภาค [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wax modelหุ่นขี้ผึ้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lay figure; manakin; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manikin; lay figure; manakin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manakin; lay figure; manikin; mannikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannikin; lay figure; manakin; manikinหุ่นจัดท่า [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Modelหุ่นจำลอง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Modelหุ่นจำลอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Robotsหุ่นยนต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mobile robotหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Space roboticหุ่นยนต์สำรวจอวกาศ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
robotหุ่นยนต์, Example: อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
Androidsหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ [TU Subject Heading]
Hand puppetsหุ่นมือ [TU Subject Heading]
Marionettesหุ่นชัก [TU Subject Heading]
Mobile robotsหุ่นยนต์เคลื่อนที่ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุ่น[hun] (n) EN: puppet ; dummy ; lay figure ; model  FR: poupée [f] ; modèle [m] ; mannequin [m]
หุ่น[hun] (n) EN: model ; replica  FR: modèle [m] ; maquette [f] ; réplique [f]
หุ้น[hun] (n) EN: share ; stake ; part  FR: action (boursière) [f] ; titre [m] ; part [f] ; participation [f]
หุ่นกระบอก[hunkrabøk] (n) EN: puppet ; puppet show  FR: marionnette [f] ; guignol [m]
หุ้นกู้[hunkū] (n) EN: debenture  FR: obligation [f]
หุ้นกู้แปลงสภาพ[hunkū plaēng saphāp] (n, exp) EN: convertible debentures
หุ่นจำลอง[hun jamløng] (n, exp) EN: model ; replica ; dummy ; mock-up  FR: modèle [m] ; réplique [f]
หุ้นทุน[hun thun] (n, exp) EN: equity share
หุ้นบุริมสิทธิ[hunburimmasit] (n, exp) EN: preference shares ; preferred stock
หุ่นพยนต์[hunphayon] (n) EN: effigy enlivened by magic

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อตัวละครของการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง เป็นหุ่นยนต์มาจากโลกอนาคต มีกระเป๋าสารพัดประโยชน์ คอยใช้ของวิเศษเพื่อช่วยเหลือโนบิตะ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นที่นิยมอย่างมากประมาณในช่วงทศวรรษที่ 80
doraemon (n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
artificial intelligence (AI)(n) ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ), สาขาหนึ่งของวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นเรื่องที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ใกล้เคียงมนุษย์มากขึ้น แบ่งย่อยออกเป็นสาขาต่าง ๆ เช่น การแปลภาษาด้วยเครื่อง ระบบผู้เชี่ยวชาญ วิทยาการหุ่นยนต์ การรู้จำแบบ การรับรู้เยี่ยงมนุษย์ (human perception) ฯลฯ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dummy(n) หุ่นจำลอง, See also: ของที่ทำเลียนแบบของจริง, Syn. stooge, pupet
effigy(n) รูปจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, See also: หุ่นที่สร้างขึ้นเพื่อล้อเลียนคนที่ไม่ชอบ, Syn. dummy, likeness, representation
fighurine(n) รูปแกะสลักเล็กๆ, See also: หุ่นแกะสลักเล็กๆ, Syn. manikin, statuette
figurehead(n) หัวหน้าแต่ในนาม (แต่ไม่ได้มีอำนาจแท้จริง), See also: หุ่นเชิดที่ไร้อำนาจ, Syn. dummy
glove puppet(n) หุ่นเชิดด้วยมือ, Syn. hand puppet
manikin(n) หุ่นจำลองสำหรับแสดงเสื้อผ้า, Syn. puppet, marionette
manikin(n) หุ่นคนสำหรับการเรียนการสอนทางการแพทย์, Syn. model
mannequin(n) หุ่นแสดงแบบ, See also: หุ่นจำลอง
mannikin(n) หุ่นจำลองรูปร่างมนุษย์ (ทางศิลปะหรือการแพทย์), Syn. manikin
marionette(n) หุ่นกระบอก, See also: หุ่นเชิดมือ, Syn. puppet, fantoccini

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
bootlast(บูท'ลาสทฺ) n. หุ่นรองเท้า
cipher in algorismn. ศูนย์,ทาส,หุ่น
crucifix(ครู'ซิฟิคซฺ) n. กางเขนที่มีรูปหุ่นพระเยซูถูกตรึงอยู่,กางเขน, Syn. cross
dummy(ดัม'มี) n. หุ่น,รูปหุ่น,คนใบ้,คนโง่,ลูกมือ,ไพ่ดัมมี่,ของเลียนแบบ,การพิมพ์เป็นตัวอย่างเพื่อแสดงขนาดรูปร่างแบบและความต่อเนื่อง. -adj. เกี่ยวกับการเลียนแบบ,ปลอม,ไม่มีตัวตน.
effigiate(อิฟิจ'จิเกท) vt. ทำรูปจำลอง,ทำหุ่น., See also: effigiation n. ดูeffigiate
effigy(เอฟ'ฟิจี) n. รูปจำลอง,รูปหุ่น,, See also: effigial adj. ดูeffigy -Phr. burn hang in effigyเผาหรือแขวนคอหุ่นจำลองเพื่อประณามบุคคล
fantoccini(แฟน' ทะซี' นี) n.,pl. หุ่นกระบอก,หุ่น,การแสดงหุ่นกระบอก, Syn. puppets
haste(เฮสทฺ) n. ความรวดเร็ว,ความเร่งด่วน,ความเร่งรีบ,ความหุ่นหันพลันแล่น,การปราศจากการไตร่ตรอง. vt.,vi. เร่ง,เร่งรีบ,รีบ., See also: hasteful adj.
jackstrawn. หุ่นไล่กา,คนที่ไม่มีคุณค่า

English-Thai: Nontri Dictionary
automaton(n) เครื่องอัตโนมัติ,มนุษย์กล,หุ่นยนต์
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่
effigy(n) รูปปั้น,รูปจำลอง,รูปเหมือน,หุ่นจำลอง
figurehead(n) รูปปั้นตรงหัวเรือ,เจว็ด,ผู้เป็นหัวหน้าแต่ในนาม,หุ่นเชิด
manikin(n) หุ่น,แบบ,คนแคระ
mannequin(n) นางแบบ,หุ่นโชว์เสื้อ
marionette(n) หุ่นกระบอก
model(n) แบบ,หุ่น,แบบจำลอง,ตัวอย่าง,บุคคลตัวอย่าง
pattern(n) กระสวน,แบบฉบับ,แบบแผน,หุ่น,ลวดลาย,ตัวอย่าง,แบบเสื้อ
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Android {m}; Androide {m}(n) หุ่นยนต์เสมือนคน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
影法師[かげぼうし, kageboushi] TH: หุ่นเงา  EN: shadow figure

German-Thai: Longdo Dictionary
Vogelscheuche(n) |die, pl. Vogelscheuchen| หุ่นไล่กา เช่น Bereits seit einigen Jahren wird eine Vogelscheuche in Form eines Drachen auf dem Markt angeboten.
Marionettenregierung(n) |die, pl. Marionettenregierungen| รัฐบาลหุ่นเชิด รัฐบาลที่ทำงานโดยมีผู้อื่นบงการอยู่ข้างหลัง เช่น Diese Marionettenregierungen waren in der Nachkriegszeit bemüht, die Folgen alliierter Gewaltherrschaft und des Völkermordes zu mildern.
Marionette(n) |die, pl. Marionetten| หุ่นกระบอก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top