ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หิน-, *หิน*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
conerstone(n, vi, vt, modal, verb, aux, verb, adj, adv, prep, conj, pron, phrase, jargon, slang, colloq, vulgar, abbrev, name, o) หิน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หิน(n) rock, See also: stone, boulder, Syn. ศิลา, Example: ถ้ำบางแห่งถูกทำลายไปเพื่อจะนำหินไปทำถนน, Thai Definition: มวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ
หิน(adj) cruel, See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious, Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
หิน(adj) hard, See also: difficult, intricate, thorny, complicated, Syn. ยาก, Ant. ง่าย, Example: เธอรับเล่นละครเป็นครั้งแรกก็ได้รับบทหินซะแล้วคือการร้องไห้ตลอดทั้งเรื่อง, Notes: (ปาก)
หินขัด(n) polished stone, Example: บ้านสมัยใหม่มักปูพื้นด้วยหินขัด
หินงอก(n) stalagmite, Syn. หินย้อย, Example: ในถ้ำนี้มีหินงอกสีสวยงามมากมาย, Thai Definition: คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถ้ำขึ้นไปหาเพดานถ้ำ
หินปูน(n) limestone, See also: tartar, lime, Example: จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย, Thai Definition: หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี
หินแปร(n) metamorphic rock, Example: หินบางส่วนแปรสภาพเป็นหินแปรไปแล้ว, Thai Definition: หินที่แปรสภาพจากหินเดิม โดยการกระทำของความร้อน ความกด และปฏิกิริยาเคมี
หินแลง(n) laterite, Syn. ศิลาแลง, Example: บนภูเขาแห่งนี้มีหินแลงเต็มไปหมด, Thai Definition: หินชนิดหนึ่ง เมื่ออยู่ใต้ดินมีลักษณะอ่อน แต่ถูกลมแล้วแข็ง มีสีแดงอย่างอิฐเผา และเป็นรูพรุนเหมือนไม้เพรียงกิน
หินชนวน(n) slate, Example: ในประเทศอังกฤษเขาใช้หินชนวนมุงหลังคา, Count Unit: ก้อน, Thai Definition: ชื่อหินชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบางๆ ซ้อนติดกัน เนื้อแน่นและละเอียด มีสีต่างๆ กัน ตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ และสีดำ สีน้ำเงิน ที่มีสีแดง สีเขียว สีม่วง ก็มี
หินชั้น(n) sedimentary rock, Syn. หินตะกอน, Thai Definition: หินที่เกิดจากการทับถมของสิ่งตกจมจากหินอื่นๆ และจากซากชีวิตทั้งมวล

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หินน. ของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาติ.
หินว. ยากมาก เช่น ข้อสอบหิน, เข้มงวดมาก เช่น ครูคนนี้หิน, เหี้ยมมาก, แข็งมาก, เช่น เขาเป็นคนใจหิน.
หินก. เปลี่ยนจากทิศทางเดิมไปเล็กน้อย, ผิน ก็ว่า.
หิน ๔, หิน-(หิน, หินนะ-) ว. เลว, ทราม, ตํ่าช้า, ใช้ว่า หืน ก็มี.
หินงอกน. คราบหินปูนที่ทับถมงอกจากพื้นถํ้าขึ้นไปหาเพดานถํ้า.
หินชนวนน. ชื่อหินชนิดหนึ่งเป็นแผ่นบาง ๆ ซ้อนติดกัน เนื้อแน่นและละเอียด มีสีต่าง ๆ กัน ตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีเทาแก่ และสีดำ สีนํ้าเงิน ที่มีสีแดง สีเขียว สีม่วง ก็มี.
หินชั้นน. หินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนที่เกิดจากหินอัคนีหรือหินแปรที่ผุพังแตกสลายหรือการตกตะกอนทางเคมีรวมทั้งตะกอนที่เกิดจากการสะสมของซากดึกดำบรรพ์ มีลักษณะของการเรียงตัวเป็นชั้น ๆ, หินตะกอน ก็เรียก.
หินชาติ(หินนะชาด) ว. มีกำเนิดตํ่า, เมื่อใช้เข้าคู่กับคำ ทมิฬ เป็น ทมิฬหินชาติ หมายความว่า โหดเหี้ยม เช่น ใจทมิฬหินชาติ.
หินดานน. หินแข็งหรือหินผุที่รองรับดิน ทราย กรวด มีแร่เช่นดีบุก ทองคำ รวมอยู่ด้วย.
หินดินดานน. หินชั้นซึ่งประกอบด้วยอะลูมิเนียมซิลิเกตกับแมกนีเซียมซิลิเกต มีเนื้อละเอียดมาก บี้กับนํ้าแล้วเหนียวติดมือ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rockหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
conglomerateหินกรวดมน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush conglomerate; tectonic conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonic conglomerate; crush conglomerateหินกรวดมนบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
edgewise conglomerateหินกรวดมนแบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
brecciaหินกรวดเหลี่ยม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cave brecciaหินกรวดเหลี่ยมถ้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
autoclastic; crush breccia; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crush breccia; autoclastic; tectonic brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tectonic breccia; autoclastic; crush brecciaหินกรวดเหลี่ยมบด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oil Shaleหินน้ำมัน, Example: มีลักษณะคล้ายหินดินดาน สีน้ำตาลอ่อนจนถึงน้ำตาลแก่ มีอินทรียสารที่เรียกว่าเคโรเจน (Kerogene) เป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ถ้าจุดไฟจะติดไฟ ชาวบ้านจึงเรียกว่า หินติดไฟหรือหินดินดานน้ำมัน ซึ่งจะใช้ประโยชน์ในการกลั่นเอาน้ำมันใช้เป็นเชื้อเพลิงและประโยชน์อื่นๆ แหล่งหินน้ำมันที่สำคัญในประเทศไทยได้แก่ แหล่งที่อำเภอแม่สอด-แม่ระมาด และที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก แหล่งบ้านป่าคา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และแหล่งที่อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ [ปิโตรเลี่ยม]
Cuttingsหินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ, หินใต้ดินที่ถูกหัวเจาะตัดเป็นเศษหินเล็กๆ และถูกพาขึ้นมาจากหลุมเจาะ ซึ่งจะปนเปื้อนด้วยน้ำมันที่ใช้เป็นตัวหล่อลื่นการเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
Source Rockหินต้นกำเนิดปิโตรเลียม, Example: หินชั้นหรือหินตะกอน (Sedimentary rock) ที่มีสารอินทรีย์มาก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพทางธรณีวิทยา ภายใต้ความร้อนและความกดดัน สารอินทรีย์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงและสลายตัวให้ปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดปิโตรเลียมจะต้องมีปริมาณของสารอินทรีย์อย่างน้อย 0.5% และโดยทั่วไปควรจะมากกว่า 1.5% สารอินทรีย์ชนิด Type II จะให้น้ำมันดิบ (crude oil) Type III จะให้ก๊าซ ปริมาณของไฮโดรเจนในสารอินทรีย์ควรจะมากกว่า 7% โดยน้ำหนัก สำหรับการเกิดน้ำมัน หินดินดานสีเทาดำหรือดำ และพวก reef limestone ส่วนใหญ่จะเป็นหินต้นกำเนิดปิโตรเลียมที่ดี [ปิโตรเลี่ยม]
Reservoir Rockหินกักเก็บปิโตรเลียม, หินกักเก็บปิโตรเลียม, Example: หินที่มีรูพรุนและยอมให้ของไหลซึมผ่านได้สูง (Good porosity and permeability) เช่น หินทราย (sandstone) หินคาร์บอเนต หินปูน หินโดโลไมต์ เพื่อที่จะสามารถกักเก็บปิโตรเลียมในปริมาณมากได้ นอกจากจะต้องมีความพรุนสูงแล้ว ควรจะต้องมีความหนาด้วย ในแหล่ง ปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ส่วนมากหินกักเก็บจะมีความพรุนสูงกว่า 10% และมีความหนามากกว่า 10 ฟุต จะต้องมีความต่อเนื่องและครอบคลุมบริเวณกว้าง เพื่อที่จะได้มีปริมาตรกักเก็บปิโตรเลียมได้สูง [ปิโตรเลี่ยม]
Basaltหินบะซอลล์ [TU Subject Heading]
Birthstonesหินประจำเดือนเกิด [TU Subject Heading]
Feldsparหินฟันม้า [TU Subject Heading]
Grinding wheelsหินเจีย [TU Subject Heading]
Linestoneหินปูน [TU Subject Heading]
Marbleหินอ่อน [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หิน[hin] (n) EN: stone ; rock ; boulder  FR: pierre [f] ; rocher [m] ; roche [f]
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
หินกรวด[hinkrūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: gravillon [m]
หินกลม[hin klom] (n, exp) EN: cobble stone  FR: galet [m]
หินขัด[hin khat] (n, exp) EN: polished stone  FR: pierre polie [f]
หินควอร์ตไซต์[hin khwøtsai] (n, exp) EN: quartzite   FR: quartzite [m]
หินงอก[hin-ngøk] (n) EN: stalagmite  FR: stalagmite [f]
หินชนวน[hinchanūan] (n) EN: slate  FR: ardoise [f]
หินชั้น[hinchan] (n, exp) EN: sedimentary rock  FR: roche sédimentaire [f]
หินชาติ[hinnachāt] (adj) EN: lowborn ; of low birth ; baseborn

English-Thai: Longdo Dictionary
carbonisation(n) การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน
fossil fuel(n) เชื้อเพลิงฟอสซิล คือเชื้อเพลิงที่ได้จากซากพืช ซากสัตว์ตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์,ตัวอย่างเช่น ถ่านหิน,น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

birthstone(n) หินนำโชคประจำเดือนเกิด, See also: garnet, amethyst, bloodstone, aquamarine, diamond, emerald, pearl, ruby, sardonyx
cobbled street(n) ถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น A cobbled street in a historic city of Lincoln, England.; Pedestrians make their way down a cobbled street in this high-speed clip, with cars buzzing by.
coal tar(n) น้ำมันดิน ที่ทำมาจากถ่านหิน
reserve(n) แหล่งหรือสิ่งที่มีสำรองอยู่ เช่น oil reserve แหล่งน้ำมันสำรอง, gas reserve แหล่งก๊าซธรรมชาติสำรอง, coal reserve แหล่งถ่านหินสำรอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adamant(n) หินในตำนานที่มีความแข็งมาก
agate(n) หินมโนรา
agglomerate(n) หินภูเขาไฟ
alabaster(n) หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็นยิปซัมลื่นและขาวสะอาด
basalt(n) หินภูเขาไฟ, Syn. plutonic rock
bauxite(n) หินแร่สำคัญที่อยู่ในอะลูมิเนียม
bedrock(n) หินแข็งชั้นล่างที่อยู่ใต้ชั้นดินและทราย
boulder(n) หินขนาดใหญ่เปลี่ยนเป็นรูปร่างต่างๆ เพราะน้ำ/อากาศ
boulder(n) หินก้อนกลมๆ ใหญ่ๆ
cameo(n) หินประดับที่ออกแบบให้นูนขึ้นจากพื้นสีเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbevillian(แอบวิล' เลียน) n. ซึ่งเกี่ยวกับยุคที่มนุษย์เริ่มรู้จักทำขวานหินเป็นอาวุธ.
aerolite(แอ' โรไลท) อุกกาบาตที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหิน -aerolitic adj.
agalite(แอก' กาไลท) n. หินลื่น (talc)
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
aggie 1(แอก' กี) n. ลูกหินสำหรับเด็กเล่นที่ทำด้วยหินโบราณหรือแก้วที่มีลวดลายคล้ายกับหินโมรา
alabaster(แอล' ละเบสเทอะ, -บาส' เทอะ) n. หินปูนชนิดหนึ่งที่เป็น gypsum ลื่นและขาวสะอาด. -alabastrine adj.
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
aloof(อะลูฟ') adj.,adv. ห่าง, ห่างเหิน, ต่างหาก, ออกห่าง, โดดเดี่ยว, เย็นชา,ไม่สนใจ. -aloofness n., Syn. forbidding, distant, cool

English-Thai: Nontri Dictionary
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
amethyst(n) พลอยสีม่วง,หินเขี้ยวหนุมาน
bedrock(n) หินดาน,รากฐาน,มูลเดิม
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
boulder(n) หินก้อนใหญ่
bowlder(n) หินก้อนใหญ่
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
cairn(n) กองหิน
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน
caveman(n) มนุษย์ถ้ำ,มนุษย์สมัยหิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
honeหินลับมีด ทำให้คม ขัดเกลา
speleothems(n) หินถ้ำ หินที่เกิดภายในถ้ำในรูปลักษณะต่างๆ มีประกายระยิบระยับจากการสะสมแร่ เช่น หินงอก หินย้อย
travertineหินอ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いわ, iwa] (n) หิน
[いし, ishi] (n) หิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
砥石[といし, toishi] (n) หินเจียร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Steinzeitmensch(n) |der, nur Sg.| มนุษย์ยุคหิน
bis(prep) |+ คำนามบ่งสถานที่| ถึง, จนถึง เช่น Der Bus fährt nur bis Hua Hin und nicht weiter. รถบัสไปถึงแค่หัวหิน และไม่ไปต่อ
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน, See also: Related: laden
Kante(n) |die, pl. Kanten| ขอบ เช่น Kante eines Steins ขอบของหิน
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.
Tropfstein(n) |der, pl. Tropfsteine| หินงอก หินย้อย

French-Thai: Longdo Dictionary
turquoise(adj) |ไม่ผันรูปทั้งขยายนามเอกพจน์เพศชายและหญิง| ที่มีสีเขียวอมฟ้า (สีของหินพลอยประเภทหนึ่ง)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top