ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาย

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาย-, *หาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาย(v) be lost, See also: be missing, disappear, vanish, Syn. สูญ, Example: สร้อยทองของเธอหายไป ตอนเธอถอดไว้ในห้องน้ำ, Thai Definition: หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ
หาย(v) recover, See also: get well, be cured, Syn. เป็นปกติ, Example: เจ้านายหายป่วยเป็นปกติและกลับบ้านได้แล้ว, Thai Definition: พ้นจากโรคที่เป็นอยู่
หายใจ(v) breathe, Example: เต่าไม่ได้หายใจเป็นจังหวะเหมือนสัตว์อื่นๆ, Thai Definition: กิริยาที่ทำให้อากาศเข้าสู่และออกจากปอด
หายกัน(v) be quits with someone, See also: be even, have no further obligations, Example: เราหายกันแล้วนะไม่ติดค้างกันอีก, Thai Definition: หมดภาระที่เกี่ยวข้องกัน
หายขาด(v) completely cured, See also: entirely cured, Syn. หายสนิท, Ant. เรื้อรัง, Example: โรคของเธอไม่มีวันหายขาด
หายตัว(v) disappear, See also: be invisible, vanish, Syn. ล่องหน, Example: เขาเล่าว่าท่านผู้นี้หายตัวได้
หายวับ(v) vanish, See also: disappear, Example: ชายชราหายวับไปต่อหน้าต่อตา
หายสูญ(v) be lost, See also: disappear, vanish, be missing, Syn. สูญหาย, หาย, สูญ, Example: จารึกคงจะสลายหายสูญไปกับกรุงแตกครั้งหลังสุด
หายหัว(v) disappear, See also: be out of sight, be unseen, Syn. หลบ, หลบหัว, หายหน้า, Example: หัวหน้าหายหัวกันไปหมดเหลือแต่ลูกน้อง, Thai Definition: ไม่ปรากฏตัวมาให้พบเห็น
หายป่วย(v) get well, See also: be cured, be better (after sickness), be back to good health, Syn. หาย, Ant. ป่วย, ไม่สบาย, เจ็บ, เจ็บป่วย, Example: เธอพยาบาลเขาจนหายป่วย, Thai Definition: หมด หรือพ้นจากโรค

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หายก. สูญ, หาไม่พบ, ไม่ปรากฏ, หมด, สิ้น, พ้นจากการเจ็บป่วย.
หายกันก. ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกัน.
หายขาดก. หายสนิท.
หายตัวก. ทำให้ไม่เห็นตัว เช่น บางคนเชื่อว่ามีเวทมนตร์ทำให้หายตัวได้, มักใช้คู่กับ ล่องหน เป็น ล่องหนหายตัว หมายความว่า ไม่ปรากฏตัวให้เห็น
หายตัวโดยปริยายหมายความว่า หายไป, หลบไป, เช่น เผลอแผล็บเดียวเขาก็หายตัวไปแล้ว, หายหน้า หรือ หายหัว ก็ว่า.
หายนะ ๑(หายะนะ, หายยะนะ) น. ความเสื่อม, ความเสียหาย, ความฉิบหาย.
หายนะ ๒(หายะนะ) น. ปี.
หายวันหายคืนก. ฟื้นจากการเจ็บไข้อย่างรวดเร็ว.
หายวับก. หายไปอย่างฉับไว, หายไปอย่างรวดเร็ว.
หายวับไปกับตาก. หายไปอย่างฉับไวต่อหน้าต่อตา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rareหายาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
chokeหายใจไม่ออก [มีความหมายเหมือนกับ strangle ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obliterateหายไป, บดบัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Absentหายไป, ไม่มี [การแพทย์]
Breathหายใจ [การแพทย์]
Breathing, Biot'sหายใจไม่เป็นจังหวะ [การแพทย์]
Clearing, Completeหายสนิท [การแพทย์]
Curableหายจากโรค [การแพทย์]
Curative Effectหายขาด [การแพทย์]
Cureหายขาด,รักษา [การแพทย์]
Cure, Spontaneousหายไปได้เอง [การแพทย์]
Dyspnea, Nocternal, Paroxysmalหายใจไม่ออกตอนดึกๆ,หายใจไม่ออกในตอนดึกๆ [การแพทย์]
Dyspnea, Nocturnalหายใจลำบากเกิดในเวลากลางคืน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาย[hāi] (v) EN: disappear ; vanish ; be lost ; be missing ; lose  FR: disparaître ; être perdu ; manquer ; perdre
หาย[hāi] (v) EN: recover (from) ; be cured (of) ; be rid of ; get well ; get over  FR: guérir ; se rétablir ; recouvrer la santé
หาย[hāi] (adj) EN: lost  FR: perdu ; égaré ; disparu
หายกัน[hāikan] (v) EN: be quits with someone ; be even ; have no further obligations  FR: être quitte
หายขาด[hāikhāt] (v) EN: be completely cured ; be entirely cured  FR: être complètement rétabli ; être guéri
หายตัว[hāitūa] (v) EN: disappear ; be invisible ; vanish  FR: se rendre invisible ; disparaître
หายนะ[hāyana] (n) EN: disaster ; catastrophe ; calamity ; havoc ; ruin  FR: désastre [m] ; catastrophe [f] ; calamité [f]
หายป่วย[hāi pūay] (v) EN: recover  FR: guérir ; recouvrer la santé
หายหวัด[hāi wat] (v, exp) FR: guérir d'un rhume
หายหัว[hāihūa] (v) EN: disappear ; be out of sight ; be unseen  FR: se faire rare

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, Syn. suffocate
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน

เพิ่มเติม:ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, See also: asphyxiate
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, Syn. V/S
bursting(adj) กระหายหรืออยากทำมาก เช่น I was bursting to tell her the news., Syn. eager
hyperventilate(vi) หายใจลึก ยาว และเร็วกว่าปกติ บางครั้งทำให้เกิดการวิงเวียนศีรษะ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviated(adj) หายาก
all better now(idm) ดีขึ้น, See also: หาย
breathe(vi) หายใจ, See also: พักเหนื่อย, หยุดชั่วหายเหนื่อย, พักผ่อน, คลายเครียด
breathless(adj) หายใจลำบาก
be on one's feet(phrv) หายดี (หลังจากเจ็บป่วย), Syn. get on
breathe upon(phrv) หายใจรด (บางสิ่ง), Syn. breathe on
choke(vi) สำลัก, See also: หายใจขัด, Syn. stifle, suffocate, smother
cancel out(phrv) หักลบหนี้สิน, See also: หายกัน, สมดุลกัน เรื่องเงินหรือหนี้สิน
clear away(phrv) หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear off
clear off(phrv) หายไป, See also: มลายไป, หมดไป, Syn. clear away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.
ablaze(อะเบลซ) adj. ไหม้,กำลังไหม้, สว่าง, เจิดจ้า, ตื่นเต้น, กระหาย, ต้องการมาก, อยาก
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
alert boxช่องข้อความเตือนหมายถึงช่องข้อความที่คอมพิวเตอร์จะแสดงให้เห็นบนจอภาพ มีข้อความเตือนในเรื่องการใช้คำสั่งบางประการที่อาจทำให้เกิดผลเสีย เช่น เครื่องพิมพ์ไม่มีกระดาษ ข้อความบางตอนอาจศูนย์หาย ฯ เป็นต้น
altitude sicknessโรคความสูงซึ่งมีอาการคลื่นเหียน อาเจียน หายใจแรงเนื่องจากขาดอ็อกซิเจน
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination, Ant. separation
amends(อะเมนซ') n. การชดเชยค่าเสียหาย, การชดเชย, การฟื้นฟูสภาพเดิม, การขอขมา
amphigory(แอม' ฟิกอรี) n. โคลงกลอนหรือกลุ่มประโยคที่ไร้ความหาย -amphigoric adj. (nonsensical parody, amphigouri

English-Thai: Nontri Dictionary
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appetite(n) ความหิว,ความกระหาย,ความอยากอาหาร
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
athirst(adj) กระหาย,ต้องการ,ปรารถนาอย่างแรงกล้า
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
bane(n) สิ่งอันตราย,สารพิษ,ความหายนะ
bankrupt(vt) ทำให้ล้มละลาย,ทำให้ฉิบหาย,ทำให้สิ้นเนื้อประดาตัว,ทำให้หมดตัว
belligerence(n) การทำสงคราม,ความกระหายสงคราม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
消滅[しょうめつ, shoumetsu] (vt) หายไป

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
取れる[とれる, toreru] TH: หายไปแล้ว
消える[きえる, kieru] TH: หายลับ  EN: to vanish
無くなる[なくなる, nakunaru] TH: หายไป  EN: to disappear
吸う[すう, suu] TH: หายใจเข้า  EN: to breathe in

German-Thai: Longdo Dictionary
verlierenหายไป, เสียไป |verlor, verloren|
Hagelschlag(n) |der| การตกอย่างหนักของลูกเห็บ ซึ่งมักก่อความเสียหายแก่เกษตรกร
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ
heilen(vt) |heilte, hat geheilt| รักษา, เยียวยา, บำบัดให้หาย เช่น Diabetes heilen
körperbehindert(adj) พิการทางร่างกาย, ไม่สามารถทำกิจกรรมบางอย่างได้เนื่องจากอวัยวะส่วนบางส่วนของร่างกายขาดหายไป
Durst(n) |der, nur Sg.| การกระหายน้ำ, อาการหิวน้ำ เช่น Haben Sie Durst? คุณหิวน้ำไหมครับ, See also: Related: durstig
durstig(adj, adv) ที่กระหายน้ำ, ที่หิวน้ำ เช่น Ich bin so durstig. ผม(ฉัน)หิวน้ำมาก, See also: Related: Durst
zerstören(vt) |zerstörte, hat zerstört| ทำลาย, ทำให้เสียหายพินาศ เช่น Der zweite Weltkrieg hat Deutschland total zerstört. สงครามโลกครั้งที่สองได้ทำความเสียหายแก่ประเทศเยอรมนีเป็นอย่างมาก
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว
trocknen(vt) |trocknete, hat getrocknet| ทำให้แห้ง, ทำให้หายเปียกชื้น เช่น Wie trocknet man die Wäsche hier? ผู้คนที่นี่ทำให้ผ้าแห้งอย่างไรหรือ

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
rare(adj) ซึ่งหายาก,ไม่ค่อยมี,ไม่บ่อย เช่น un nom rare, See also: rarement
rarement(adv) ซึ่งหายาก, ไม่ค่อยมี, ไม่บ่อย เช่น un nom qu'on entend rarement, See also: rare
abîmer(vt) ทำให้เสียหาย ex; La chaleur abîme la couleur de ma chemise., Syn. endommager, détériorer

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top