ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หาง-, *หาง*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หางาน[Har-ngarn] (vi) to looking for a job
หางาน[Har-ngarn] (vi) to look for a job
เรือหางยาวlong-tailed boat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หาง(n) tail end (of one of the Thai consonants), Example: พยัญชนะบ. กับพยัญชนะป.เขียนแตกต่างกันที่หางของพยัญชนะ, Thai Definition: ส่วนของตัวหนังสือไทยที่ลากยาวขึ้นทางเบื้องบน
หาง(n) tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai Definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
หาง(n) comet, Syn. ดาวหาง, Example: ดาวหางดวงนี้จะมาเยือนโลกเราในเดือนหน้า, Count Unit: ดวง, Thai Definition: เรียกดาวจรที่ส่วนท้ายมีแสงลักษณะเป็นทางยาวดุจหางว่า ดาวหาง
หาง(n) snakehead, See also: genus Ophiocephalus, Syn. ปลาหาง, ปลาช่อน, Count Unit: ตัว, Notes: (ราชา)
หาง(n) rear (end), See also: tail, end, back, Thai Definition: ส่วนท้ายของสิ่งต่างๆ
หาง(n) tail, See also: rear end of an animal, Example: นกยูงลำแพนโอ้อวดแผงหางท่ามกลางฝูงตัวเมีย, Thai Definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายแห่งลำตัวสัตว์, ขนสัตว์จำพวกนก
หาง(n) rear (end), See also: tail, end, back, Thai Definition: ส่วนท้ายของสิ่งต่างๆ
หาง(n) tail, See also: rear end of an animal, Example: นกยูงลำแพนโอ้อวดแผงหางท่ามกลางฝูงตัวเมีย, Thai Definition: ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายแห่งลำตัวสัตว์, ขนสัตว์จำพวกนก
หางนม(n) skim-milk, See also: whey, Syn. หางน้ำนม
หางปลา(n) kind of shovel (for digging earth), See also: forked spade, Syn. พลั่วหางปลา, Example: คนงานใช้พลั่วหางปลาตักเศษหิน, Count Unit: ด้าม, Thai Definition: พลั่วชนิดหนึ่ง สำหรับขุดดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หางน. ส่วนที่ยื่นออกจากส่วนท้ายแห่งลำตัวสัตว์, ขนสัตว์จำพวกนก เช่น กา ไก่ ที่ยื่นยาวออกทางก้น
หางส่วนท้ายหรือปลาย เช่น หางเชือก หางแถว
หางคำสุภาพเรียก ปลาช่อน ว่า ปลาหาง
หางลักษณนามเรียกปลาช่อนตากแห้ง เช่น ปลาช่อนหางหนึ่ง ปลาช่อน ๒ หาง
หางเรียกดาวจรที่ส่วนท้ายมีแสงลักษณะเป็นทางยาวดุจหาง ว่า ดาวหาง
หางของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้ว เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางนํ้านม
หางส่วนของตัวหนังสือไทยที่ลากยาวขึ้นทางเบื้องบนหรือทางเบื้องล่าง.
หางกระรอกน. ชื่อผ้าชนิดหนึ่งที่ทอด้วยด้ายหรือไหมต่างสี ฟั่นเป็นเกลียวเสียก่อน เมื่อทอแล้วมีลายแลดูดังลายหางกระรอก เรียกว่า ผ้าหางกระรอก.
หางกระหมวด, หางขมวด(-กฺระหฺมวด, -ขะหฺมวด) ว. ที่มีหางกระหมวดปลาย ได้แก่หาง ฬ ฮ.
หางกระเบนน. ชายผ้าที่เป็นส่วนกว้างของผ้านุ่งที่ประกบกันแล้วม้วนเฉียง สอดไปใต้หว่างขา ดึงขึ้นแล้วเอาชายไปเหน็บที่ขอบผ้านุ่งด้านหลังระดับบั้นเอว, ชายกระเบน ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lateral canthus; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer canthus; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, lateral; canthus, outer; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, outer; canthus, lateral; canthus, temporalหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
canthus, temporal; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
temporal canthus; canthus, lateral; canthus, outerหางตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wheyหางนม, นมพร่องมันเนย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
derrisหางไหลแดง, โล่ติ๊น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wheyหางนม [TU Subject Heading]
Skim latexหางน้ำยางเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำยางข้นที่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยู่ ประมาณร้อยละ 3 - 5 โดยน้ำหนัก สามารถนำไปแปรรูปเป็นยางดิบแห้งชนิดสกิมบล็อก (skim block) หรือ สกิมเครพ (skim crepe) [เทคโนโลยียาง]
Canthi, Lateralหางตา [การแพทย์]
Derrisหางไหลแดง [การแพทย์]
Derris Ellipticaหางไหลแดง [การแพทย์]
Derris Malaccensisหางไหลขาว [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หาง[hāng] (n) EN: tail ; end ; back ; rear  FR: queue [f] ; appendice [m]
หาง[hāng] (n) EN: tailings ; lower fractions of fractional distillation
หางกะทิ[hāng kathi] (x) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing)  FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
หางก๊าซ[hāng kāt] (n, exp) EN: gas tail
หางฝุ่น[hāng fun] (n, exp) EN: dust tail
หางานทำ[hā ngān tham] (v, exp) FR: chercher un emploi ; chercher du travail ; chercher de l'embauche ; chercher un boulot (fam.)
หาง่าย[hā ngāi] (x) EN: available  FR: disponible ; trouvable sans difficulté
หางเปีย[hāngpīa] (n) EN: pigtail ; queue  FR: natte [f] ; tresse [f]
หางเสือ[hāngseūa] (n) EN: helm ; rudder ; tiller  FR: gouvernail [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
meerkat(n) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดหนึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับพังพอน มีหางยาว และอยู่เป็นฝูงตามแถบทะเลทรายในแอฟริกาใต้, See also: mongoose
rain check[เรน เชค] (n,, idiom, (สำนวน)) เลื่อนไปก่อน ไว้ค่อยทำในอนาคต เช่น Can I have a rain check? ขอเลื่อนไปวันหลังได้ไหม คำนี้มีที่มาจากการแข่งขันกีฬาในสมัยก่อน ซึ่งหากฝนตกหรืออากาศไม่ดี ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ ผู้เข้าชมสามารถขอรับหางตั๋ว หรือ คูปองกระดาษ (เรียกว่า rain check) เพื่อในครั้งต่อไปที่มา จะได้สามารถแสดงหางตั๋วนี้ และเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloe(n) หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera(n) หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
bun(n) หางของกระต่าย
pigtail(n) หางเปีย, Syn. hairdo, twine, plait
plasma(n) หางนม, Syn. whey
queue(n) หางเปีย, See also: ผมเปีย, Syn. braid, pony tail, plait, pigtail
rudder(n) หางเสือเรือ, Syn. helm, tiller
rudder(n) หางเสือเลี้ยว (เครื่องบิน), Syn. helm, tiller
swallowtail(n) หางนกนางแอ่น, Syn. tail of swallow
tail(n) หาง (สัตว์), Syn. rear end, extremity, coccyx

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acaudal(อะคอ' คัล) adj. ไร้หาง, Syn. acaudate tailless
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.
ament(แอม' มันทฺ, เอ' เมน) n. ดอกไม้เป็นช่อคล้ายหางกระรอก. -amentaceous adj. -amentiferous adj. (catkin)
anourous(อะโน' รัส) adj. ไร้หาง (anurous)
anurous(อะนู' รัส) adj. ไร้หาง (anourous)
ape(เอพ) n. ลิงไร้หางหรือมีหางสั้น,วานร,ผู้เลียนแบบ. -vt. เลียนแบบ. -apelike adj.
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
autotomise(ออทอท'โทไมซ) vt. ทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) (undergo autotomy)
autotomy(ออทอท'โทมี) n. การทิ้งส่วนของร่างกายตัวเองออก (เช่น จิ้งจอกทิ้งหาง) . -autotomic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
back(vt) สนับสนุน,หนุนหลัง,ถือหาง,วางเดิมพัน
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น
comet(n) ดาวหาง
cue(n) สัญญาณ,ไม้แทงบิลเลียด,คำบอกบท,บท,แถว,หางเปีย
helm(n) พวงมาลัย,ที่ถือหางเสือเรือ,หมวกเหล็ก,หมวกกันภัย
helmsman(n) คนถือท้ายเรือ,คนถือหางเสือเรือ,คนถือพวงมาลัย
horsetail(n) หางม้า
lodestar(n) ดาวหาง,ดาวเหนือ,สิ่งชี้ทาง,สิ่งนำทาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
尻尾[しっぽ(P);しりお(ok)] หาง

German-Thai: Longdo Dictionary
schwänzeln(vi) |schwänzelte, hat geschwänzelt| สั่นหาง โดยมากใช้กับสุนัข เช่น Der Hund schwänzelt.
Bewerbung(n) |die, pl. Bewerbungen| การสมัคร, ใบสมัคร(เรียนหรือหางาน)
Schwanz(n) |der, pl. Schwänze| หาง เช่น Dann beißt sich die Katze wieder in den Schwanz.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top