ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเดียวกระเทียมลีบ

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเดียวกระเทียมลีบ-, *หัวเดียวกระเทียมลีบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเดียวกระเทียมลีบ[ADJ] friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเดียวกระเทียมลีบน. ตัวคนเดียว โดดเดี่ยว ไม่มีพวกพ้อง, มักใช้เข้าคู่กับ กลีบเดียวกระเทียมโทน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And i'm by myself, huh?หัวเดียวกระเทียมลีบ The Fog (2005)
I was a one-man wolf pack, thanks to you.ฉันหัวเดียวกระเทียมลีบ ต้องขอบใจนาย Frontierland (2011)
How about resist?แต่นายไม่ได้หัวเดียวกระเทียมลีบ จริงไหม The Man Who Would Be King (2011)
Yeah, I told Blair the same thing, but then I realize if that's true, why are you always alone?ฉันก็บอกแบลร์ไปอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำไมเธอถึงหัวเดียวกระเทียมลีบอย่างนี้ล่ะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
And I was alone.ส่วนฉันหัวเดียวกระเทียมลีบ Endgame (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top