ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวเดียว

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวเดียว-, *หัวเดียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวเดียวกระเทียมลีบ[ADJ] friendless, See also: lonely and helpless, alone, lonely, Syn. ไม่มีพวก, โดดเดี่ยว, ลำพัง, Example: เขาเป็นคนหัวเดียวกระเทียมลีบไม่มีใครเข้าข้างเลย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวเดียวกระเทียมลีบน. ตัวคนเดียว โดดเดี่ยว ไม่มีพวกพ้อง, มักใช้เข้าคู่กับ กลีบเดียวกระเทียมโทน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And i'm by myself, huh?หัวเดียวกระเทียมลีบ The Fog (2005)
To have company.ดีกว่าหัวเดียว Lightsaber Lost (2010)
Action followed by more action.สองหัวดีกว่าหัวเดียว Mercury Retrograde (2010)
As a rule they are born with one head, and the others grow later.ตอนเกิดมันมีแค่หัวเดียวนี่แหละ แต่พอโตขึ้นหัวที่เหลือก็งอกออกมา Trollhunter (2010)
I was a one-man wolf pack, thanks to you.ฉันหัวเดียวกระเทียมลีบ ต้องขอบใจนาย Frontierland (2011)
How about resist?แต่นายไม่ได้หัวเดียวกระเทียมลีบ จริงไหม The Man Who Would Be King (2011)
Yeah, I told Blair the same thing, but then I realize if that's true, why are you always alone?ฉันก็บอกแบลร์ไปอย่างนั้น แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ทำไมเธอถึงหัวเดียวกระเทียมลีบอย่างนี้ล่ะ Memoirs of an Invisible Dan (2011)
Sometimes two heads are better than one.บางครั้งสองหัวน่าจะดีกว่าหัวเดียวนะ A Servant of Two Masters (2011)
One head.หัวเดียว Lachlan's Gambit (2012)
Let's see if two heads are indeed better than one.ดูซิว่าสองหัวจะดีกว่า หัวเดียวไหม Venomous (2012)
Or in Mr. stilinski's case, less than one.หรือในกรณีของคุณสติลินสกี้ จะน้อยกว่าหัวเดียว Venomous (2012)
Surprised to see me?2 หัวย่อมดีกว่าหัวเดียว แปลกใจที่เห็นฉันเหรอ Leave It to Beavers (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเดียว[adj.] (hūadīo) EN: friendless ; lonely and helpless ; alone ; lonely   
หัวเดียวกระเทียมลีบ[n. exp.] (hūadīo krathīem līp) EN: alone ; friendless   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top