ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หันไป

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หันไป-, *หันไป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หันไป(v) change one's mind, Syn. เปลี่ยนใจ, Example: เพลโตไม่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากนัก แต่ได้หันไปหาเรื่องตรรกวิทยามากกว่า
หันไป(v) return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หันหน้าหันไปหา เช่น ไม่รู้จะหันหน้าไปหาใคร หันหน้าเข้าวัด.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หันไป[han pai] (v, exp) EN: change one's mind  FR: changer d'avis
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หันไปทาง[han pai thāng] (v, exp) FR: orienter ; diriger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(adv) หันไปข้างหลัง
face onto(phrv) หันไปเผชิญกับ, See also: ตั้งตรงข้ามกับ, Syn. back onto
earthward(adv) ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลกหรือพื้นดิน, Syn. downward
earthward(adj) ไปทางโลก, See also: หันไปทางโลก, มุ่งหน้าไปทางโลก, Syn. downward
go across to(phrv) หันไปทาง, Syn. go over to
look towards(phrv) หันไปทาง, See also: เผชิญหน้ากับ, ประจันหน้ากับ, Syn. look to
landward(adj) หันไปทางแผ่นดิน, See also: ที่หันหน้ามุ่งสู่แผ่นดิน
resort(vt) หันไปพึ่ง, See also: หันไปอาศัย, หันไปใช้, Syn. turn to, utilze
seaward(adv) ซึ่งหันไปสู่ทะเล, See also: หันไปทางทะเล, มุ่งไปสู่ทะเล, Syn. offshore, out to sea, Ant. inland, landward
seaward(adj) หันไปสู่ทะเล, See also: ไปยังทะเล, หันไปทางทะเล, มุ่งไปทางทะเล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adverse(แอดเวอส', แอด' เวอส) adj. ตรงกันข้าม, เป็นปฏิปักษ์, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, หันไปทางแกน, ในทิศทางตรงข้าม. -adverseness n., Syn. opposing, damaging
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
betake(บิเทค') {betook,betaken,betaking,betakes} vt. ทำให้ต้องไป,ใช้,หันไปใช้วิธี, Syn. take to, take seize
by(บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with
digressvi. วกวนนอกเรื่อง,พูดหรือเขียนนอกประเด็น,หันไปทางข้าง, See also: digresser n.
gw-basic(จีดับบลิวเบสิก) เป็นชื่อภาษาเบสิกแบบหนึ่งที่ดัดแปลงไปจากภาษาเบสิกธรรมดา ปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้วหันไปใช้ QBASIC แทน
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
orient(โอ'เรียนทฺ,ออ'เรียนท) n. -Phr. (the Orient ประเทศในแถบบูรพาทิศ,บูรพาทิศ) adj. ทิศตะวันออก -v. ปรับ,ปรับตัว,ทำให้เข้าใจ,กำหนดตำแหน่งของ,หันไปทางทิศตะวันออก, Syn. adapt, adjust
recourse(รีคอร์ส',รี'คอร์ส) n. การขอความช่วยเหลือ,การหันไปพึ่งพาอาศัยหรือขอความช่วยเหลือ,สิทธิไล่เบี้ย,สิ่งที่หันไปขอความช่วยเหลือ, Syn. resource, resort
retrorse(รีทรอส') adj. หันไปข้างหลัง,

English-Thai: Nontri Dictionary
orientate(vt) หันไปทางตะวันออก,หันเห,หาที่ตั้ง,ปรับ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top