ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวน-, *หวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวน(v) turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai Definition: เวียนกลับ
หวนคิด(v) recall, See also: reflect, recollect, think back, Syn. หวนคิดถึง, ระลึกถึง, ระลึก, รำลึก, Example: หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้หวนคิด และรู้จักการเล่นจับสัตว์, เล่นซ่อนหา, เล่นน้ำ ฯลฯ, Thai Definition: คิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องในอดีต
หวนคืน(v) return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai Definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
หวนนึก(v) recall, See also: retrospect, think back, recollect, remember, Syn. นึกถึง, ระลึกถึง, หวนคิด, Example: ชายแก่หวนนึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต
หวนนึก(v) recall, See also: remember, recognize, Syn. นึกถึง, ระลึกถึง, หวนคิดถึง, Example: ชายแก่หวนนึกถึงเรื่องที่ผ่านมาในอดีต
หวนกลับ(v) return to, See also: go back, come back, turn to, Syn. หวน, Ant. ไป, Example: เรานึกแล้วว่าเธอต้องหวนกลับไปหาคู่รักเก่า, Thai Definition: เวียนสู่ที่เดิมบุคคลเดิม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวนก. เวียนกลับ เช่น ลมหวน.
หวนคำนึงน. ชื่อเพลงไทยประเภทเพลงเถา หน้าทับปรบไก่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revertหวนกลับมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หวน[huan] (v) EN: turn back ; return  FR: revenir à ; se reporter
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
หวนกลับมา[huan klap mā] (v, exp) EN: revert
หวนคิด[huan khit] (v, exp) EN: recall ; reflect ; recollect ; think back
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember

English-Thai: Longdo Dictionary
tsunami(n) คลื่นขนาดใหญ่และยาว (ระดับน้ำขึ้นสูง เป็นระยะทางยาวๆ ไม่ใช่ขึ้นแล้วลงเร็ว เหมือนคลื่นปกติ) ในทะเล ที่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปกติ แต่เกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรง ทำให้มวลของน้ำเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูง ลักษณะคล้ายๆ กับการปาหินลงในน้ำ แล้วเกิดคลื่นแผ่กระจายออก, มีสาเหตุโดยมากจากแผ่นดินไหวนอกชายฝั่ง, มักเคลื่อนไปได้เป็นระยะทางไกลๆ (มากได้ถึงหลายพัน หรือเป็นหมื่นกิโลเมตร), เมื่อถึงฝั่ง อาจมีความสูงได้เป็นสิบเมตร และทำความเสียหายได้มาก, มาจากภาษาญี่ปุ่น 津波 [つなみ, tsunami, สึนามิ]

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.navy.mi.th/dockyard/sara_tsinami.html, Syn. tidal wave

nut(n) แหวนสกรู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back(adv) หวนกลับคืนมา, See also: ย้อนกลับ
be past it(idm) หวนกลับไปทำสิ่งที่ผ่านมาอีกไม่ได้ (คำไม่เป็นทางการ), See also: กลับไปยังอดีตผ่านไปแล้วไม่ได้, Syn. get past
come back(phrv) หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง), Syn. recover, reenter, reappear
get back(phrv) หวนกลับไปสู่ (ชีวิตเดิม, งาน ฯลฯ)
get back to(phrv) หวนกลับไปทำ (กิจกรรมบางอย่าง)
hark back(phrv) หวนกลับไปจุดเดิม
have back(phrv) ยอมกลับมาคืนดีกับ, See also: หวนกลับไปหา สามีหรือภรรยา, Syn. send back, take back
live over(phrv) หวนกลับไปมีชีวิตแบบเดิมอีก
look back(phrv) นึกย้อนกลับไป, See also: หวนคิดถึง
look back(phrv) หวนคิด, See also: รำลึก, มองย้อน, ถอยหลัง, Syn. recall, recollect

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annular(แอน' นิวละ) adj. ซึ่งเป็นรูปวงแหวน -annularity n. (of a ring)
annular eclipse lุริยคราสเป็นวงแหวนรอบพระจันทร์ที่มืด (an eclipse of the su
annulate(d) (แอน' นิวเลท) adj. เป็นวงแหวนซึ่งมีแถบเป็นวงแหวน, ประกอบด้วยวงแหวน
annulation(แอนนิวเล' ชัน) n. การเกิดวงแหวนส่วนที่เป็นวงกลม (a ringlike formation)
areola(อะรี'อะละ) n., (pl. -las,-lae) วงแหวนเป็นสีทรงกลดรอบหัวนม,ไส้ผลไม้,ร่อง,ช่อง
armillary(อาร์'มิลลารี) adj. ประกอบด้วยหรือมีรูปเป็นห่วงหรือวงแหวน, เกี่ยวกับกำไลมือ
atoll(แอท'ทอล) n. เกาะรูปวงแหวนที่เกิดจากหินปะการัง (coral island)
bimag coreวงแหวนแม่เหล็กทวิเสถียร <คำแปล>ย่อมาจาก bistable magnetic core วงจรแม่เหล็ก ซึ่งเปลี่ยนสถานะได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ ถ้าไม่เป็นบวกก็ต้องเป็นลบ
circle {circledn. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle
circles}n. วงกลม,วงเวียน,วงแหวน,วัฎจักร,วงการ,ขอบเขต,บริเวณ,ปริมณฑล,อาณาจักร,ที่นั่งเป็นรูปวงกลม,โรงละครสัตว์,เส้นรอบวงที่แบ่งโลกออกเป็น2ส่วน,เส้นรุ้ง. vt. ล้อมรอบ,โคจรรอบ,หมุนรอบ vi. เคลื่อนเป็นรูปวงกลม, Syn. ring, cycle

English-Thai: Nontri Dictionary
annular(adj) เป็นรูปวงแหวน,เป็นวงกลม
annulet(n) แหวนเล็ก
circle(n) วงกลม,วงแหวน,วงเวียน,บริเวณ,ขอบเขต,หมู่คณะ,การหมุนเวียน,วัฏจักร
circlet(n) วงแหวน,รัดเกล้า
circular(adj) เป็นวงแหวน,กลม,อ้อมค้อม
cirque(n) วงแหวน,วงกลม,ละครสัตว์
diamond(n) เพชร,แหวนเพชร,รูปข้าวหลามตัด,รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
gem(n) อัญมนี,ของมีค่า,หัวแหวน,รัตนชาติ,เพชรนิลจินดา
hark(vi) ฟัง,ไป,หวนกลับ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top