ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หล่อ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หล่อ-, *หล่อ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เก๊กหล่อ(vt) Strike a pose (for a photo) ; pose handsomely or pretentiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หล่อ(v) protect (with water or oil), See also: lubricate, Example: คุณแม่หล่อน้ำมันไว้ที่ฐานของตู้กับข้าว เพื่อป้องกันมด, Thai Definition: ขังน้ำ หรือน้ำมันไว้ เพื่อรักษาหรือป้องกันสิ่งอื่น
หล่อ(adj) good-looking, See also: handsome, Syn. งาม, ชวนมอง, หล่อเหลา, Ant. น่าเกลียด, อัปลักษณ์, ขี้เหร่, Example: คนเราจะชอบคนสวย คนหล่อ มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: มีหน้าตาดี
หล่อ(v) cast, See also: mold, Example: การสร้างพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัย ช่างมักจะปั้นด้วยปูน หรือหล่อด้วยโลหะมีค่าต่างๆ, Thai Definition: เทลงในแม่พิมพ์ให้ขึ้นเป็นรูป
หล่อ(pron) she/her, Syn. เธอ, เจ้าหล่อน, Example: เขาสัญญาว่าจะปลูกบ้านให้หล่อน, Thai Definition: คำที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย, เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2
หล่อลื่น(v) lubricate, Example: น้ำตาช่วยหล่อลื่นไม่ให้เยื่อหุ้มตาแห้ง
หล่อหลอม(v) preach, See also: teach, instruct, enlighten, Syn. ขัดเกลา, Example: สถาบันศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจและหล่อหลอมจริยธรรมและคุณธรรมให้แก่ประชาชน, Thai Definition: อบรมและพร่ำสอน
หล่อเหลา(adj) handsome, See also: good - looking, Syn. หล่อ, รูปหล่อ, Ant. ขี้เหร่, Example: ใครๆ ก็ว่าเขาหน้าตาหล่อเหลาเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆ
หล่อเลี้ยง(v) moisten, See also: nourish, lubricate, Example: น้ำตาหลั่งออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงดวงตา
หล่อเลี้ยง(v) provide nourishment, See also: nourish, feed, Example: ภาคเหนือตอนบนประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญๆ 4 สายซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงพื้นที่เพาะปลูกเป็นอาณาบริเวณกว้างขวาง, Thai Definition: ยังชีพไว้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หล่อก. เทโลหะเหลวหรือขี้ผึ้งเหลวเป็นต้นลงในแม่พิมพ์ แล้วทิ้งให้แข็งเป็นรูปตามแบบ (มักใช้ในงานประติมากรรมและอุตสาหกรรม) เช่น หล่อพระพุทธรูป หล่อกระทะ หล่อกระบอกปืนใหญ่
หล่อขังน้ำหรือน้ำมันไว้เพื่อรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คงสภาพ เช่น เอาน้ำหล่อคอนกรีตไว้ เอาน้ำมันจันทน์หล่อรักยม.
หล่อว. งาม เช่น รูปหล่อ.
หล่อดอกก. เอายางรถยนต์ที่สึกแล้วไปเสริมดอกยางเพื่อให้มีสภาพดีขึ้น.
หล่อส. คำใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศหญิง สำหรับผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้น้อย เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๒, (โบ) สรรพนามบุรุษที่ ๒ และที่ ๓ ใช้เรียกได้ทั้งบุรุษและสตรี เช่น จงทรงพระกรุณาโปรด ขอประทานโทษเจ้าเวสสันดร หล่อนกระทำละเมิดจิตผิดกระทรวง (ม. ร่ายยาว ทานกัณฑ์).
หล็อน, หล็อน ๆว. น้อยไป, เล็กไป, เช่น ของนี้หล็อนมือ, ไม่สมส่วน เช่น แจกันใบใหญ่ มีดอกไม้ปักอยู่ ๒-๓ ดอก ดูแล้วหล็อนตา
หล็อน, หล็อน ๆรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามที่ควรจะมีจะเป็น เช่น เคยสวมนาฬิกาข้อมือทุกวัน แต่วันนี้ลืมสวม เลยรู้สึกหล็อน ๆ มือ.
หล่อน้ำก. เอาน้ำใส่ภาชนะเพื่อรองรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งกันไม่ให้มดขึ้น เช่น หล่อน้ำขาตู้กับข้าว, เอาสิ่งของบางอย่างใส่ไว้ในภาชนะแล้วเอาภาชนะนั้นวางไว้บนอีกภาชนะหนึ่งซึ่งขังน้ำไว้เพื่อกันไม่ให้มดขึ้น เช่น เอาจานขนมไปวางบนแก้วที่หล่อน้ำไว้
หล่อน้ำเอาน้ำไปขังไว้ในภาชนะเพื่อใช้ในพระราชพิธีมูรธาภิเษกเป็นต้น.
หล่อน้ำมันก. เอาไส้ตะเกียงแช่ในตะเกียงหรือภาชนะที่ขังน้ำมันก๊าดหรือน้ำมันมะพร้าวไว้เพื่อจุดให้ไส้ติดไฟอยู่ตลอดเวลาเป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lubricatingหล่อลื่น [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หล่อ[lø] (v) EN: cast ; mould ; shape ; found  FR: couler ; mouler ; fondre
หล่อ[lø] (v) EN: lubricate ; protect with oil/water  FR: lubrifier
หล่อ[lø] (adj) EN: handsome ; pretty ; beautiful ; good-looking  FR: beau ; élégant ; séduisant
หล่อ[lǿn] (pr) EN: she ; her  FR: elle
หล่อ[lǿn] (pr) EN: you  FR: vous (sg)
หล่อระฆัง[lø rakhang] (v, exp) EN: cast a bell  FR: fondre un cloche
หล่อลื่น[løleūn] (v) EN: lubricate  FR: lubrifier
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: moisten ; nourish ; lubricate
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: provide nourishment ; nourish ; feed
หล่อเลี้ยงด้วยออกซิเจน[lølīeng dūay ǿksijēn] (v, exp) EN: oxygenate  FR: oxygéner

English-Thai: Longdo Dictionary
cerebral infraction(n, phrase) อาการสมองตายเนื่องจากขาดเลือดหล่อเลี้ยง
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chichi(adj) หล่อมาก, See also: ดูดีมาก
found(vt) หลอม, See also: หล่อหลอ, หล่อ
handsome(adj) รูปหล่อ, See also: หล่อ, งาม, ดูดี, Syn. attractive, good-looking, nice-looking, Ant. ugly, unattractive, unpleasing
her(pron) เธอ, See also: หล่อน
innerve(vt) ส่งพลังประสาทไปถึง, See also: หล่อเลี้ยงด้วยกระแสประสาท
mold(vt) หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
mould(vt) หล่อ, Syn. mold
mould(vt) หล่อแบบ, See also: เทพิมพ์, ปั้น, พอก, Syn. cast, shape, form
oxygenate(vt) หล่อเลี้ยงด้วยอ็อกซิเจน
she(pron) เธอ, See also: หล่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agate(แอก' กิท) n. หินโมรา, ต้วพิมพ์หล่อ (point 5.5)
anneal(อะนีล') vt. หลอมให้อ่อนตัว แล้วค่อยทำให้เย็นลง,หลอมหล่อจิตใจให้อดทน ใส่สีโดยวิธีใช้ความร้อน-annealer n., Syn. heat, toughen
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
cast(คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย:
cast ironn. โลหะผสมของเหล็กคาร์บอนและธาตุอื่น ๆ ,เหล็กหล่อ
cast steeln. เหล็กกล้าหล่อ
cast-ironadj. ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง,ไม่ยอมแพ้
casting(แคส'ทิง) n. กระบวนการหล่อ,สิ่งที่ถูกหล่อออกมา,การขว้าง,การโยน,การกำหนดบท,การทอดแห,, Syn. hurl
coronary(คอ'ระเนอรี) adj. เกี่ยวกับการล้อมรอย,เกี่ยวกับหลอดโลหิตที่หล่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหัวใจ,เกี่ยวกับหัวใจของมนุษย์,เกี่ยวกับมงกุฎ
fecit(ฟี' ซิท) L. เขา (หล่อน) เป็นผู้ทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
CAST cast iron(n) เหล็กหล่อ
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ
cast(vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก
CAST-cast-iron(adj) ทำด้วยเหล็กหล่อ,แข็งแกร่ง
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
casting(n) การโยน,การทอดแห,การขว้าง,การหล่อ,การเลือกนักแสดง
die(n) ลูกเต๋า,ลูกบาศก์,แม่พิมพ์,เบ้าหล่อ
figure(n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ
forge(n) โรงตีเหล็ก,เตาหลอม,เตาหล่อ
found(vt) สถาปนา,ก่อตั้ง,สร้างขึ้น,วางราก,หลอม,หล่อ(ระฆัง)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
鋳る[いる, iru] TH: หล่อ

German-Thai: Longdo Dictionary
kaltblütig(adj, adv) โหดร้าย, เลือดเย็น, เหี้ยมโหด, อำมหิต เช่น Er hat sie kaltblütig umgebracht. = เขาฆ่าหล่อนได้อย่างเหี้ยมโหด
Jura(n) |die| วิชากฎหมาย, นิติศาสตร์ เช่น Sie studiert Jura. = หล่อนเรียนนิติศาสตร์
verbergen(vt) |verbarg, hat verborgen| ปิดบัง, ซ่อนเร้น เช่น Sie konnte diese Tatsache vor uns nicht verbergen. หล่อนไม่สามารถปิดบังความจริงนี้ต่อพวกเราได้
annehmen(vi) |nimmt an, nahm an, hat angenommen| คาดหรือคิดว่าเป็นเช่นนั้น เช่น Ich nehme an, sie würde dir helfen. ฉันคาดว่าหล่อนคงช่วยเธอ, Syn. glauben
sie(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปประธานเพศหญิง) เช่น Sie ist groß.
sie(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมตรง Akk. เพศหญิง) เช่น Wer liebt sie?
ihr(pron) หล่อน, เธอ (คำสรรพนามบุรุษที่ 3 รูปกรรมรอง Dat. เพศหญิง) เช่น Die Farbe gefällt ihr.
stoßen(vt) |stößt, stieß, hat gestoßen, + jmdn. irgendwohin| ชนหรือกระแทกคนใดคนหนึ่งด้วยอวัยวะของตน เช่น Sie hat mich mit der Schulter gestoßen. ไหล่ของหล่อนมากระแทกฉัน
flüchtig(adj) ซึ่งหายวับไป, ที่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว, ประเดี๋ยวเดียว เช่น Sie kannte ihn flüchtig. หล่อนรู้จักเขาแค่ประเดี๋ยวเดียว
rufen(vt) |rufte, hat gerufen, jmdn./nach jmdm.| เรียก, ร้องเรียก เช่น Sie ruft um Hilfe. หล่อนเรียกขอความช่วยเหลือ, Meine Mutter ruft mich zum Essen. แม่เรียกฉันไปกินข้าวแล้วล่ะ

French-Thai: Longdo Dictionary
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top