ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลีก

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลีก-, *หลีก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลีก[V] make way for, See also: make room for, steer clear of, Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, เบี่ยง, ขยับหนี, Example: คุณจะหลีกให้จอดรถอีกสักคันได้ไหม, Thai definition: หลบสิ่งกีดขวาง, ขยับไปให้พ้นที่เดิม
หลีกทาง[V] give way, See also: get out of the way, make way, Syn. หลบ, เลี่ยงทาง, Example: รถบรรทุกหลีกทางให้รถเล็กแซงไปก่อน, Thai definition: ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง
หลีกทาง[V] step aside, See also: step down, make way for, make room for, make place for, Example: เขายอมหลีกทางให้ผู้อาวุโสกว่าขึ้นรับตำแหน่งเป็นหัวหน้าแทนเขา, Thai definition: เสียสละให้
หลีกหนี[V] escape, See also: run away from, Syn. หนี, หลีกลี้, หลบลี้, Example: ชาวชนบทหลายคนกระเสือกกระสนเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ เพื่อหลีกหนีความทุกข์ยากในชนบท, Thai definition: ไปให้พ้นจากสิ่งที่ไม่อยากประสบ
หลีกเลี่ยง[V] avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลีกก. หลบสิ่งที่กีดขวาง, เลี่ยง, ขยับไปให้พ้นที่เดิม, ให้ทาง.
บิด ๑หลีกเลี่ยงเพราะความเกียจคร้านเป็นต้น เช่น บิดงาน บิดการ, เอานิ้วมือบีบเนื้ออย่างแรงทำนองแหนบแล้วหมุน เช่น บิดเนื้อ บิดหู
ฟีกหลีก.
หนีหลีกเลี่ยง เช่น หนีภาษี หนีโรงเรียน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
escapeหลีก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anxiety, Avoiding Increased Patientหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Anxiety, Patient, Avoiding Increasedหลีกเลี่ยงการเพิ่มความวิตกกังวลให้แก่ผู้ป่วย [การแพทย์]
Escape from Punishmentหลีกเลี่ยงการลงโทษ [การแพทย์]
Inaccessibleหลีกหนีลูกน้อง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Move!หลีกไป The Collection (2012)
Out!หลีก Frederick Barnes (No. 47) (2013)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
- I am. Squad, 'shun!ทีม 'หลีกเลี่ยง! How I Won the War (1967)
- Him! Squad, 'shun.ทีม 'หลีกเลี่ยง How I Won the War (1967)
Working his ticket.การทำงานของเขาตั๋ว มัน หลีกเลี่ยงไม่ได้ How I Won the War (1967)
Squad, 'shun!ทีม 'หลีกเลี่ยง! How I Won the War (1967)
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม The Godfather (1972)
Guys, please, I need a picture for the paper. Clear out of the way, please.ทุกคน ผมต้องถ่ายรูปลงหนังลือพิมพ์ ช่วยหลีกหน่อยครับ Jaws (1975)
Just the guys that caught the fish. Open it up a little bit.ขอเเต่คนที่จับปลาได้ หลีกออกกันหน่อยครับ Jaws (1975)
A clever trap I wish to avoidฉลาดดักฉันปราถนาเพื่อหลีกเลี่ยง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลีก[v.] (līk) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way   FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกทาง[v. exp.] (līk thāng) EN: give way ; get out of the way ; make way   FR: laisser le passage
หลีกหนี[v.] (līk nī) EN: escape   FR: s'échapper
หลีกเลี่ยง[v.] (līklīeng) EN: avoid ; evade   FR: éviter ; échapper à
หลีกเลี่ยงการทำผิด[v. exp.] (līklīeng kān tham phit) EN: avoid making mistakes   FR: éviter de commettre des erreurs

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avoid[VT] หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
beat[VT] หลีกเลี่ยงการล่าช้า
beg[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
back away[PHRV] หลีกหนี, See also: หนี, Syn. back off, retreat from
back away[PHRV] ถอยกลับ, See also: หลีกทางให้, Syn. back off, retreat from
back off[PHRV] หลีกหนี, See also: ถอยไป, หลบไป, Syn. back away, retreat from
circumvent[VT] หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, elude, bypass
fight shy of[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
flinch from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: เลี่ยง
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
due(ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) ., See also: d
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee

English-Thai: Nontri Dictionary
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoid(vt) เลี่ยง,หลีกเลี่ยง,หลีกหนี
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
delinquency(n) การหลีกเลี่ยงหน้าที่,ความไม่รับผิดชอบ,ความเหลวไหล,การกระทำผิด
delinquent(adj) หลีกเลี่ยงหน้าที่,เหลวไหล,ไม่รับผิดชอบ,กระทำผิด
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
避ける[さける, sakeru] (vt ) หลีกเลี่ยง, ออกห่าง, อย่าเข้าใกล้

German-Thai: Longdo Dictionary
vermeiden(vi) |vermied, hat vermieden| หลีกเลี่ยง
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
ersparen(vt) |ersparte, hat erspart| ประหยัดเวลาหรือหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ Wenn du ihn nicht zurückschreibst, kannst du dir die Aufregung ersparen. ถ้าเธอไม่เขียนตอบเขากลับไป เธอก็สามารถลดการรบกวนหรือไม่ต้องมาหงุดหงิดอีก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top