ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลักกฎหมาย

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลักกฎหมาย-, *หลักกฎหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลักกฎหมาย[N] jurisprudence, See also: the principles of law, Syn. นิติศาสตร์, ธรรมศาสตร์, Example: บริษัทนี้ต้องถูกปิดไปเพราะทำการค้าขัดกับหลักกฎหมาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general principle of lawหลักกฎหมายทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
case lawหลักกฎหมายที่ถือเอาคำพิพากษาเป็นบรรทัดฐาน (ก. อังกฤษ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
collateral estoppel doctrineหลักกฎหมายปิดปาก (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
canons of inheritanceหลักกฎหมายว่าด้วยการตกทอดของทรัพย์มรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
neighbour, concept in law ofหลักกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ต่อผู้ข้างเคียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
jus soli (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยดินแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
jus sanguinis (L.)หลักกฎหมายสัญชาติโดยสายโลหิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลักกฎหมาย[n. exp.] (lak kotmāi) EN: legal principle ; theory law   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top