ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลอกตัวเอง

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลอกตัวเอง-, *หลอกตัวเอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลอกตัวเอง[V] deceive oneself, See also: fool oneself, delude oneself, Syn. ไม่ยอมรับความจริง, Example: แม้ลูกเต้าเขาร้องไห้กันแล้ว ข้าพเจ้าก็ยังคงหลอกตัวเองต่อไปว่าท่านจะยังไม่ตาย, Thai definition: ทำตรงข้ามกับความรู้สึกและสถานะของตน จนตัวเองก็พลอยนึกว่าตนเป็นเช่นนั้นจริงๆ, ไม่ยอมรับกับตนเองว่าตนเองเป็นอย่างไร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How do you know you're not deluding yourself?วิธีที่คุณจะรู้ว่าคุณไม่ ได้หลอกตัวเองContact (1997)
Don't lie to yourselfอย่าหลอกตัวเองไปหน่อยเลย GTO (1999)
But I was just kidding myself.แต่ฉันก็แค่หลอกตัวเอง Legally Blonde (2001)
Sometimes when I'mwith Hannah, I pretend it's you.บางครั้งผมอยู่กับฮันน่า ผมก็หลอกตัวเองว่าเป็นคุณ Ken Park (2002)
Hope. lt is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.ความหวังรึ? มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อหลอกตัวเอง... ...แหล่งที่มาของความแข้งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในตัวคุณ The Matrix Reloaded (2003)
Well, don't fool yourself. They have claws underneath their white gloves.อย่าหลอกตัวเองน่า คนที่นี่หน้าเนื้อใจเสือ Mona Lisa Smile (2003)
We've been a fraud for a long time, Mary.แมรี่,เราหลอกตัวเองกันมานานแล้ว 21 Grams (2003)
How long will you keep this up?ลูกจะหลอกตัวเองไปอีกนานแค่ไหน A Tale of Two Sisters (2003)
If they think that, they're kidding themselves.ถ้าเขาคิคอย่างนั้น พวกเขากำลังหลอกตัวเองอยู่ Pilot (2004)
The poor man seems to have convinced himself...นายนั่น เหมือนจะหลอกตัวเองว่า The Constant Gardener (2005)
She's deluding herself, and she's moody. She's not right for Tom.หลอกตัวเองน่ะสิ อารมณ์เสียง่าย เธอไม่เหมาะกับทอมเลย Match Point (2005)
But I'm still circling the globe, deluding myself.ส่วนฉันก็ยังคงหลงวนอยู่ในอ่าง หลอกตัวเองไปวันๆ Match Point (2005)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลอกตัวเอง[v. exp.] (løk tūa-ēng) EN: deceive oneself ; fool oneself ; delude oneself   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top