ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบหลีก

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบหลีก-, *หลบหลีก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบหลีก[V] avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
Gold Squadron, take evasive action.ฝูงบินโกลด์ ทำการบินแบบหลบหลีก Downfall of a Droid (2008)
Evasive maneuvers.ใช้ยุทธวิธีหลบหลีก Jedi Crash (2009)
Evasive maneuvers, now!ปฏิบัติการบินหลบหลีกเดี๋ยวนี้ Terminator Salvation (2009)
Evasive pattern delta 5!ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์ Star Trek (2009)
We're being cut like grass.ใช้แผนหลบหลีกเดลต้าไฟว์ Star Trek (2009)
Emergency evasives.-หลบหลีกฉุกเฉิน Star Trek (2009)
The enemy ships are faster and more maneuverable.ยานข้าศึกนั้นเร็วและหลบหลีกเก่งมากครับ Grievous Intrigue (2010)
Though the Republic has won many decisive battles against the Separatist army in the Outer Rim, the Jedi have failed to capture the elusive General Grievous.แม้ว่าสาธารณรัฐจะชนะศึกแตกหัก ต่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกในบริเวณขอบนอกได้หลายครั้ง แต่เหล่าเจไดก็ล้มเหลวที่จะจับกุมตัว นายพลกรีวัสจอมหลบหลีกได้ Grievous Intrigue (2010)
If someone thinks he's gonna die, he takes risks he might otherwise avoid.ถ้าใครสักคน คิดว่าเขาจะต้องตาย เขาย่อมเสี่ยง แม้จะมี ทางเลือกหลบหลีกมันได้ The Body and the Bounty (2010)
By proxy. She's in montecito so she's having cece call.จากตัวแทนเธอ เธอหลบหลีกอยู่เพื่อจะได้ตอบกลับคุณอย่างเร็ว The Townie (2010)
Evasive maneuvers.เปลี่ยนใช้กลยุทธ์หลบหลีก Basic Rocket Science (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบหลีก[v.] (loplīk) EN: avoid ; evade ; shun   FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beg[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
dodge[VT] หลบหลีก, See also: หลบ, เลี่ยง, Syn. avoid, sidestop, Ant. confront, face
elude[VT] หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, Syn. avoid, escape, shun
jink[VI] หลบหลีกอย่างรวดเร็ว, Syn. dodge
sheer away[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer off
sheer off[PHRV] หลบหลีก, Syn. sheer away
shrink from[PHRV] หลีกเลี่ยงจาก (เพราะความกลัว), See also: หลบหลีกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม
elude(อิลิวดฺ') vt. หลบหลีก, See also: eluder n. ดูelude, Syn. shun
elusion(อิลู'เชิน) n. การหลบหลีก
elusive(อิลู'ซิฟว) adj. ซึ่งหลบหลีก,ว่องไวเหมือนปรอท,เข้าใจยาก,ยากที่จะอธิบาย., See also: elusiveness n. ดูelusive, Syn. evasive
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,
fencing(เฟน'ซิง) n. การฟันดาบ,ศิลปะการฟันดาบ,การพูดหลบหลีก,รั้ว,วัสดุสำหรับทำรั้ว
fend(เฟนดฺ) {fended,fending,fends} vt. ป้องกัน,พิทักษ์,ปัดเป่า,ผลักออกไป,ปัดออกไป. vi. ต้าน,ต่อต้าน,หลบหลีก,ล้อมรั้ว,พยายามต่อสู้เพื่อให้ได้มา, Syn. ward off

English-Thai: Nontri Dictionary
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
dodge(n) เล่ห์เหลี่ยม,เล่ห์กระเท่ห์,การหลบเลี่ยง,การหลบหลีก,การหลบซ่อน
edge(vt) หลบหลีก,เลี่ยง,เขยิบ,เคลื่อน,ทำให้คม
elude(vt) หลบหลีกไป,หลีกหนี,หลีกเลี่ยง,เลี่ยง,พลิกแพลง
elusive(adj) หลบหลีกไป,ยากจะอธิบาย,ไวเหมือนปรอท,ลื่นเหมือนปลาไหล
escape(vi) หลบหนี,หลีกเลี่ยง,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี
fence(vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง
fencing(n) การล้อมรั้ว,การพูดหลบหลีก,การฟันดาบ
palter(vi) พูดต่อล้อต่อเถียง,พูดเล่น,พูดหลบหลีก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi ) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top