ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หลบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หลบ-, *หลบ*
Longdo Dictionary ภาษา ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
หลบ(vt) กลับ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลบตา(v) avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบสายตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา, Ant. สบตา, สู้หน้า, Example: เพราะความที่เป็นคนขี้อายทุกครั้งที่ถูกจ้องเธอจึงต้องหลบตา
หลบฉาก(v) evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai Definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบภัย(v) take refuge, See also: seek refuse, seek asylum, Syn. ลี้ภัย
หลบมุม(v) shirk, Syn. หลบ, หลบเลี่ยง, หลบฉาก, หลีกเลี่ยง, Ant. เข้าร่วม, Example: พอมีงานเข้ามาเขาเป็นต้องหลบมุม
หลบหนี(v) flee, See also: run away, slip away, Syn. หลบซ่อน, ลอบหนี, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมทหารหน่วยสืบราชการลับเคจีบีของสหภาพโซเวียตได้ที่สนามบิน ขณะกำลังหลบหนีออกนอกประเทศ, Thai Definition: หนีไปโดยที่ผู้อื่นไม่ทันรู้
หลบหัว(v) evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai Definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
หลบซ่อน(v) hide, See also: conceal, secrete, Syn. หลบ, ซ่อน, แอบ, ซ่อนเร้น, Ant. เปิดเผย, Example: เขาจำเป็นต้องหลบซ่อนตัวหนีความวุ่นวายสักพัก
หลบหน้า(v) avoid meeting someone, See also: evade a meeting with someone, Syn. หนีหน้า, หลีกหนี, Ant. เผชิญหน้า, Example: ผมต้องคอยหลบหน้าไม่ให้พวกเขาเห็น
หลบหลีก(v) avoid, See also: shun, Syn. หลบ, หลีก, เบี่ยง, หลบเลี่ยง, Example: กระต่ายวิ่งวนไปมาอยู่ในกรง เพื่อหลบหลีกมือและไม้ที่พวกเด็กๆ ใช้แหย่เล่น ด้วยความสนุกสนาน, Thai Definition: ไปให้พ้นสิ่งที่จะปะทะ และสิ่งที่กีดขวาง
หลบสายตา(v) avoid someone's eyes, See also: avoid being noticed, elude observation, Syn. หลบตา, ไม่กล้าสู้สายตา, Ant. สบสายตา, สบตา, Example: เขาและหล่อนไม่ได้พูดอะไรกันเลยต่างหลบสายตากันตลอดเวลา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หลบ(หฺลบ) ก. หลีก, เลี่ยงไม่ให้พบ, เลี่ยงไม่ให้ถูก เช่น หลบลูกปืน
หลบแอบ เช่น หลบเข้าหลังตู้
หลบกลับเข้าใน เช่น ไข้หลบ
หลบปกคลุมหลุบลงมา (ใช้เฉพาะการมุงหลังคาตรงอกไก่).
หลบฉากก. หลบอย่างมีชั้นเชิง (ใช้ในกีฬามวย), โดยปริยายหมายความว่า หลีกหนีไม่ให้พบหน้า.
หลบตาก. หลีกไม่จับตา, ไม่กล้าสบตา, ไม่สู้สายตา.
หลบฝากน. ประเพณีที่ชายเข้าไปอาศัยรับใช้การงานให้กับหญิง.
หลบมุมก. หลีกเลี่ยง.
หลบลี้หนีหน้าก. หลีกหนีไปไม่ยอมให้พบหน้า.
หลบหน้า, หลบหน้าหลบตาก. หลบไปไม่เผชิญหน้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flee from justiceหลบซ่อนเพื่อให้พ้นจากคดีอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หลบ[lop] (v) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond  FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบ[lop] (v) EN: shelter ; take shelter  FR: s'abriter
หลบซ่อน[lop søn] (v) EN: lie low
หลบฝน[lop fon] (v, exp) EN: shelter from the rain  FR: s'abriter de la pluie
หลบภัย[lopphai] (v) EN: take refuge ; seek refuse ; seek asylum  FR: se réfugier ; chercher refuge ; chercher l'asile ; s'abriter
หลบหนี[lopnī] (v) EN: flee ; run away ; slip away ; abscond  FR: s'échapper ; s'enfuir ; partir discrètement
หลบหลีก[loplīk] (v) EN: avoid ; evade ; shun  FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir
หลบเจ้าหนี้[lop jaonī] (v, exp) EN: avoid meeting one's creditors
หลบเลี่ยง[loplīeng] (v) EN: avoid

English-Thai: Longdo Dictionary
foxhole(n) หลุมหลบภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abscond(vi) หลบหนี, See also: หลบ, หนี, หลบๆซ่อนๆ, Syn. flee, cut and run, fly
avoid(vt) หลีกเลี่ยง, See also: หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, Syn. keep away from, flee from, abstain from, Ant. face, meet
abscond from(phrv) แอบหนี, See also: หลบหนี, แอบหลบไป, ดอดหนี
beg(vt) หลบหลีก, See also: หลีกเลี่ยง, เพิกเฉย
chuck out(phrv) หลบหนี (เพราะมีความผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
defect to(phrv) หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
dive into(phrv) หลบเข้าไป (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดอดเข้าไป, แอบเข้าไป
duck down(phrv) หลบ, See also: ก้มต่ำอย่างเร็ว
duck into(phrv) หลบ, See also: ซ่อนอย่างเร็ว
duck out(phrv) หลบหนี, See also: หลุดรอดจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a couvert(เอคูเวอ') fr. พักหลบ
abscond(แอบสฺคอนดฺ') vi. หลบหนี
air-raid shelterที่หลบภัยอากาศ
ark(อาร์คฺ) n. เรือขนาดใหญ่ที่สร้างโดย Noah (ในคัมภีร์ไบเบิล) ,ที่หลบภัย,หีบ
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
bomb sheltern. หลุมหลบภัย
bushed(บูช) adj. เหนื่อยมาก,ตกตลึง,หลบอยู่ในป่าละเมาะ
castle(คาส'เซิล) {castled,castling,castles} n. ประสาท,คฤหาสน์,ป้อมปราการ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่เทียบเท่ากับเรือของหมากรุกไทย,สถานหลบภัยที่ปลอดภัย vt. ใส่ในป้อมปราการ,ใช้เรือคุ้มครองขน, Syn. palace
circumvent(เซอคัมเวนทฺ') {circumvented,circumventing,circumvents} vt. ล้อมรอบ,เดินรอบ,ผ่าน,ใช้เล่ห์หลบหลีก., See also: circumventer n. ดูcircumvent circumventor n. circumvention n. ดูcircumvent circumventive adj. ดูcircumvent คำที่มีความหมายเหม

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่
affluent(adj) สมบูรณ์,ร่ำรวย,มั่งคั่ง,ไหลบ่
afflux(n) การไหลบ่า,การหลั่งไหล
avert(vt) เบี่ยงเบน,เบี่ยงบ่าย,หลบ,เบือน,หลีกเลี่ยง
avoidable(adj) หลบหลีกได้,หลีกเลี่ยงได้,ลบล้างได้,เป็นโมฆะ
avoidance(n) การหลบเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,การหลีกหนี
burrow(vt) ขุดหลุม,ขุดโพรง,เจาะรู,หลบ,ซ่อน
covert(adj) กำบัง,แอบแฝง,อย่างลับๆ,ซึ่งซ่อนเร้น,ซึ่งหลบซ่อน
covert(n) ที่กำบัง,ที่หลบซ่อน,สิ่งปกคลุม
coverture(n) การปิดบัง,การหลบซ่อน,การซ่อนเร้น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
digitaldodge[ดิ-จิ-ตัล-ดอด-จ์] (vt, slang) หลบเเบบดิจิตัล
worm out ofหลบหนี, ออกจาก, See also: leave, Syn. escape

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
抜け出す[ぬけだす, nukedasu] หลบ, แอบหนี
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (vi) หลบหลีก, หลีกเลี่ยง

German-Thai: Longdo Dictionary
Fluchtgedanke(n) |der| การคิดจะหลบหนี, See also: Gedanken
verstecken(vt) |versteckte, hat versteckt| ซ่อน, แอบไว้ เช่น Komm raus, wo hast du dich versteckt? ออกมาซะดีๆ เธอหลบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ
Asylbewerber(n) |der, pl. Asylbewerber| ผู้หาที่หลบภัย, ผู้หาที่ลี้ภัย, See also: die Asylbewerberin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top