ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หย่า

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หย่า-, *หย่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่า(v) divorce, See also: get a divorce, Syn. ร้าง, หย่าร้าง, แยกกัน, เลิกกัน, แยกทาง, Example: ดิฉันจะหย่าเขาเพราะเขาเป็นคนสองใจ, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน, ทำให้การสมรสสิ้นสุดลงโดยความยินยอมของคู่สมรสทั้ง 2 ฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล
หย่า(v) stop, See also: cease, wean, withdraw, halt, give up, Syn. เลิก, หยุด, Example: แม่ทัพผู้พ่ายแพ้ขอหย่าทัพ
หย่านม(v) wean, Syn. อดนม, Example: เมื่อเด็กอายุย่างเข้าเดือนที่ 12 เด็กจะต้องหย่านม และเปลี่ยนจากการกินของเหลวมาเป็นของแข็ง, Thai Definition: เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็ก)
หย่าขาด(v) divorce, See also: dissolve a marriage, annul, Syn. หย่า, หย่าร้าง, Example: ศาลพิพากษาให้หย่าขาดได้ตามคำฟ้องของผู้เป็นภรรยา, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน
หย่าศึก(v) stop fighting, See also: halt the fighting, Example: สหรัฐฯ ใช้กำลังเข้าบังคับให้อิรักยอมหย่าศึก, Thai Definition: เลิกสู้รบกัน
หย่าร้าง(v) divorce, See also: separate, Syn. หย่า, เลิกร้าง, แยกทาง, Ant. แต่งงาน, สมรส, Example: ถ้าคู่สมรสไม่สามารถจะอดทนอยู่ด้วยกันได้ ศาลจะอนุญาตให้หย่าร้างได้ตามกฎหมาย, Thai Definition: เลิกเป็นผัวเมียกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หย่าก. เลิกเป็นผัวเมียกัน
หย่าเลิก เช่น หย่านม หย่าศึก.
หย่ากันก. ไม่กินกัน (ใช้แก่คู่ขาการพนันบางชนิด) เช่น ในการเล่นไพ่ ๒ คนนั้นเขาหย่ากัน.
หย่านมก. เลิกกินนมแม่ (ใช้แก่เด็กและลูกสัตว์), อดนม ก็ว่า.
หย้าวน. เหย้า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่า[yā] (v) EN: divorce ; get a divorce  FR: divorcer ; se séparer ; rompre
หย่า[yā] (v) EN: stop ; cease ; halt ; give up  FR: arrêter ; cesser ; abandonner
หย่ากัน[yākan] (v) EN: divorce  FR: divorcer
หย่าขาด[yākhāt] (v) EN: divorce ; dissolve a marriage ; annul  FR: divorcer
หย่าจาก...[yā jāk …] (v, exp) EN: divorce … (sb)
หย่านม[yānom] (v) EN: wean
หย่าร้าง[yārāng] (v) EN: divorce ; separate ; get divorced  FR: répudier
หย่าร้าง[yārāng] (adj) EN: divorced
หย่าร้างกับภรรยา[yārāng kap phanrayā] (v, exp) EN: divorce one's wife
หย่าร้างกับสามี[yārāng kap sāmī] (v, exp) EN: divorce one's husband

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divorce from(phrv) หย่ากับ, See also: เลิกร้างกับ
divorce(vt) หย่า, See also: เลิก, ร้าง, หย่าร้าง, หย่าขาด
divorce(vi) หย่าร้าง, See also: หย่าขาด, เลิกร้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a mensa et thoro(เอเมน' ซะ เอทโธ' โร) เกี่ยวกับการหย่าร้างที่ไม่ให้สามี และภรรยาอยู่ร่วมกันและพันธะการสมรสยังไม่ขาดจากกัน
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว
divorce(ดิวอร์ส') n. การหย่าร้าง,การแตกแยก,การแตกความสามัคคี.vt. หย่า,แยก vi. ขอหย่า (ทางกฎหมาย) ., See also: divorceable adj. ดูdivorce divorcer n.ดูdivorce divorcive adj. ดูdivorce
divorcee(ดิวอร์ซี') n. หญิงที่หย่ากับสามีแล้ว.
divorcement(ดิวอร์ส'เมินทฺ) n. การหย่าร้าง,การแยกออก,การตัดขาด (piece of turf)
fawn(ฟอน) n. ลูกกวาง (โดยเฉพาะที่ยังไม่หย่านม) ,สีเหลืองอมน้ำตาล. vi. (กวาง) ให้กำเนิดลูก. vt. ประจบ,กระดิกหางและแสดงความชอบหรือขอความสงสาร., See also: fawner n. fawningly adv. fawningness n.
grass widowหญิงที่แยกอยู่กับสามี,หญิงที่หย่ากับสามี., See also: grasswidowhood n.
grass widowerชายที่แยกอยู่กับภรรยา,ชายที่หย่ากับภรรยา
legal separationn. การหย่าร้างกันตามกฎหมาย
wean(วีน) vt. ทำให้หย่านม,ทำให้หยุดการกระทำที่เป็นนิสัย,ทำให้เลิกล้ม,n. เด็กเล็ก,ทารก, See also: weanedness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
divorce(n) การหย่า,การตัดขาด,การแยกทาง
divorce(vt) หย่าร้าง,ฟ้องหย่า,ตัดขาด,แยกทางกัน
wean(vt) ทำให้หย่านม,ทำให้จากไป,หัดให้ละ,สอนให้ทิ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
離婚[りこん, rikon] (vt) หย่าร้าง

German-Thai: Longdo Dictionary
Scheidung(n) |die, pl. Scheidungen| การหย่าร้าง
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกทาง, ทอดทิ้ง, หย่าร้าง เช่น Meine Eltern sind geschieden. = Meine Eltern haben sich scheiden lassen. พ่อแม่ของฉันหย่ากัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top