ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยุด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยุด-, *หยุด*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน(n) cardiac arrest
หยุดการใส่ PP สีเทาหยุดการใส่ PP สีเทา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยุดกึก(v) stop suddenly, See also: stop abruptly, Syn. หยุดนิ่ง, Example: เสียงกลองและฉาบดังสนั่นหวั่นไหวสุดขีดแล้วก็หยุดกึกพร้อมกัน ทำให้หัวใจของผู้ยืนล้อมวงสะดุ้งตื่น, Thai Definition: หยุดนิ่งในทันทีทันใด
หยุดงาน(v) stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai Definition: ไม่มาทำงาน
หยุดงาน(v) stop working, See also: go on strike, lay down tools, Ant. ทำงาน, Example: พนักงานนัดกันหยุดงานเป็นเวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์, Thai Definition: ไม่มาทำงาน
หยุดพัก(v) break, See also: have/take a break, stop for a break, Syn. พัก, พักผ่อน, Example: บริษัทอนุญาตให้ลูกจ้างที่ใช้คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สัปดาห์ละ 26 ชั่วโมงขึ้นไปหยุดพัก 15 นาที ทุกๆ 3ชั่วโมง, Thai Definition: หยุดชั่วคราว เพื่อพักผ่อน
หยุดนิ่ง(v) be motionless, See also: be at a standstill, Syn. นิ่ง, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, คงที่, Ant. เคลื่อนไหว, ไหว, Example: วัฒนธรรมมิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งอยู่กับที่ มันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์ของบ้านเมือง, Thai Definition: ไม่เคลื่อนไหว, ไม่ไหวติง
หยุดยั้ง(v) stop, See also: cease, halt, intercept, prevent, hinder, hold back, impede, restrain, Syn. หยุด, ยับยั้ง, สกัดกั้น, สกัด, ระงับ, ห้าม, Ant. ปล่อย, Example: เจ้าหน้าที่ป่าไม้พยายามหยุดยั้งไม่ให้ชาวบ้านบุกรุกเข้ามาในแนวกันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
หยุดปัญหา(v) end a problem, See also: eliminate a problem, Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา, Example: ทุกฝ่ายต่างหันหน้าเข้าหากัน เพื่อหยุดปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: ทำให้ปัญหาที่มีอยู่หมดไป และไม่เพิ่มขึ้น หรือมีขึ้นอีก
หยุดชั่วคราว(v) pause, Example: เครื่องเล่นจะหยุดชั่วคราวหากคุณกดปุ่มนี้ติดกัน 2 ครั้ง, Thai Definition: พักชั่วระยะเวลาครู่หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยุดก. ชะงัก เช่น งูเลื้อยตัดหน้าเขาจึงหยุด, อยู่นิ่ง, อยู่กับที่, เช่น รถหยุด
หยุดพัก เช่น หยุดงานตอนเที่ยง, ไม่กระทำต่อ เช่น หยุดกิจการ, เลิก เช่น เขาพูดไม่หยุด.
หยุดหย่อนว. เว้นระยะ มักใช้ในประโยคปฏิเสธ เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน คือ ทำงานไม่เว้นระยะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
stopหยุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
haltหยุด, ชะงัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cease fireหยุดยิง (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dead haltหยุดสนิท [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
touch and stayหยุดเทียบท่า, การแวะพัก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Shut Downหยุดปฏิบัติงาน, Example: การหยุดปฏิบัติงานในหลุมเจาะชั่วคราว [ปิโตรเลี่ยม]
Akinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้, ลดหรือหยุดการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Apnea, Oxygenหยุดหายใจเพราะออกซิเจน [การแพทย์]
Bacteriostatic Actionหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ [การแพทย์]
Bacteriostaticsหยุดยั้งการแบ่งตัวของเชื้อโรค,สารยับยั้งจุลินทรีย์,สารที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย [การแพทย์]
Bradykinesiaหยุดเดินทันทีตามคำสั่งไม่ได้,การเคลื่อนไหวช้า,อาการเคลื่อนไหวช้า [การแพทย์]
Catheter Freeหยุดใช้สายสวนปัสสาวะ [การแพทย์]
Cut-Offหยุดทำงาน [การแพทย์]
Drug Holidaysหยุดใช้ยาเป็นช่วงสั้น,การหยุดยาเป็นบางวัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยุด[yut] (v) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate  FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุด[yut] (n) EN: stop  FR: stop [m]
หยุดกึก[yut keuk] (v, exp) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop  FR: stopper soudainement
หยุดครึ่งวัน[yut khreung wan] (n, exp) EN: half-holiday
หยุดคิด[yut khit] (v, exp) EN: think about sth ; take time to think ; pause for reflection ; put sth out of one's mind  FR: se donner le temps de la réflexion
หยุดงาน[yut ngān] (v, exp) EN: stop working ; go on strike ; lay down tools  FR: cesser le travail ; débrayer ; partir en grève
หยุดชะงัก[yut cha-gnak] (v, exp) EN: stop short
หยุดชั่วคราว[yut chūakhrāo] (v, exp) EN: pause ; suspend temporarily  FR: faire une pause ; suspendre temporairement
หยุดทำงาน[yut thamngān] (v, exp) EN: stop working
หยุดนิ่ง[yut ning] (v, exp) EN: be motionless ; be at a standstill ; stand still  FR: s'immobiliser

English-Thai: Longdo Dictionary
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
shopaholic(n) คนที่ชอบซื้อของมากจนหยุดไม่ได้
retiree(n) ผู้ที่หยุดทำงานแล้ว, ผู้ที่เกษียณแล้ว
long weekend(n) วันหยุดยาวที่ต่อเนื่องจากวันเสาร์และอาทิตย์
inexorable(adj) ที่ไม่มีการผ่อนผัน, ที่ไม่อาจหยุดยั้ง เช่น This is yet another of the inexorable signs that there is no going back to a world where we can assume that marriage is the main institution that organizes people’s lives.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrest(vt) หยุด, See also: ชะลอ, ทำให้ล่าช้า, Syn. stop, restrain, check
balk(vi) หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
block(vt) หยุด, See also: ห้าม, ขวาง, Syn. prevent, stop
break(vi) หยุด
banish from one's mind(phrv) หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง
be off(phrv) หยุดใช้ยา, See also: เลิกใช้ยา, หยุดยา
be out(phrv) ดับแล้ว (ไฟ), See also: หยุดไหม้, Syn. put out
be out(phrv) หยุดทำงาน (เพราะขัดแย้ง), See also: หยุดงานประท้วง, Syn. bring out
be out of order(idm) หยุดทำงาน, See also: เลิกทำงาน, Syn. be in
black out(phrv) หยุดการถ่ายทอด, Syn. blacken out

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abeyance(อะเบ' เอินซฺ) n. การหยุด,การยั้ง, การระงับชั่วคราว,ความไม่แน่นอน, Syn. inaction
ablactation(แอบแลคเท' เชิน) n. การหยุดนม
abscission(แอบซิส' ซัน) n. การตัดออก, การหยุดทันที (sudden termination)
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing, Ant. present
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
adjourn(อะเจอร์น') vt.,vi. เลื่อนไป, บอกเลื่อน, หยุด, เลิก, Syn. postpone, defer, put off
agitato(แอจจิทา' โท) adj. ไม่หยุดหย่อน (ดนตรี) (agitated, restless)
anaphase(แอน' นะเฟส) n.เป็นระยะที่สี่ของการแบ่งตัวแบบ miptosis เป็นระยะที่ chromatid ถูกดึงแยกออกจากกันเป็นสองส่วนแล้วเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงข้ามและไปหยุดที่ขั้วทั้งสองของเซลล์ ทำให้ spindle fibre ที่อยู่ระหว่างโครมาติดยาวมากขึ้น chromatid ที่แยกออกจากกันนี้แล้ว จะเป็นโครโมโซมที่สมบูรณ์
apnea(แอพเนีย', แอพ'เนีย) n. ภาวะหยุดหายใจชั่วคราว, ภาวะหอบ., Syn. apnoea. -apneal, apneic apnoeal, apnoeic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abeyance(n) การพัก,การหยุด,การระงับชั่วคราว
armistice(n) การสงบศึก,การหยุดรบ,การพักรบ,การหย่าศึก
arrest(n) การจับกุม,การหยุดยั้ง,การเหนี่ยวรั้ง,การยับยั้ง
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi, vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi, vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Freeze(vi) หยุด, อย่ากระดุกกระดิก (เป็นคำที่ตำรวจใช้ในการสั่งให้คนร้ายหยุดการเคลื่นไหวใดๆ ขณะเข้าจับกุม), See also: Don't move, Syn. Stop
step backหยุดทำกิจกรรม/การงาน โดยเฉพาะเพื่อพิจารณาว่าจะทำอะไรต่อไป to pause in an activity, esp. to consider what to do next. We need to step back and look at all our options.
stop and think to stay as beforeหยุดและคิดอยู่กับฉัน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
止める[やめる, yameru] TH: หยุด  EN: to cease
止む[やむ, yamu] TH: หยุด  EN: to cease (vi)
止む[やむ, yamu] TH: หยุด เลิก  EN: to stop
休む[やすむ, yasumu] TH: หยุดพักชั่วคราว  EN: to have a break

German-Thai: Longdo Dictionary
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
halten(vi) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Die Buslinie 40 hält nicht an diese Haltestelle. รถเมล์สายที่ 40 ไม่หยุดที่ป้ายนี้, Syn. stoppen
Urlaub(n) |der, pl. Urlaube| ช่วงหยุดพักร้อน
Urlauber(n) |der, pl. Urlauber| คนที่กำลังหยุดพักร้อน, See also: der Tourist
ein Risiko eingehenเสี่ยง เช่น Er geht das Risiko nicht ein, in der Sahara Urlaub zu machen. เขาไม่ขอเสี่ยงไปเที่ยวช่วงหยุดพักร้อนในทะเลทรายซาฮารา
Feiertag(n) |der, pl. Feiertage| วันหยุดราชการ
halten(vt) |hält, hielt, hat gehalten| หยุด เช่น Halt den Mund!, Das Auto hält da., See also: stoppen
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
freihaben(vi) |hatte frei, hat freigehabt| ว่างจากการทำงานหรือการเรียน ว่างจากภาระกิจต่างๆ เช่น Heute hat sie frei, um die Stadt ihren ausländischen Freunden zu zeigen. วันนี้เธอหยุดงานเพื่อที่จะพาเพื่อนชาวต่างชาติไปชมเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
faire de l'auto-stopโบกรถให้หยุด

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top