ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยิ่ง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยิ่ง-, *หยิ่ง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยิ่ง(v) be conceit, See also: be egotistical, be overly proud, be arrogant, be haughty, Syn. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, โอหัง, ทะนงตัว, Ant. ถ่อมตัว, Example: เขาหยิ่งจนไม่ยอมพูดกับใคร, Thai Definition: ถือดีในตัวของตัว, สำคัญว่ามีดีในตัวของตน
หยิ่งยโส(v) be self-important, See also: think highly of oneself, Syn. ยโส, ทะนงตัว, ถือตัว, เย่อหยิ่ง, อวดดี, จองหอง, โอหัง, ยโสโอหัง, Ant. ถ่อมตัว, Example: ข้าราชการมิใช่ว่าจะหยิ่งยโสไปทั้งหมด, Thai Definition: จองหอง อวดดี เย่อหยิ่ง เพราะถือว่าตัวมียศ มีปัญญา มีความรู้ มีกำลัง มีทรัพย์
หยิ่งผยอง(adj) proud, See also: arrogant, haughty, disdainful, supercilious, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: ผู้ชายที่บ้าสะสมทองคำหรือผ้าสวมเสื้อผ้าไหม จะกลายเป็นคนหยิ่งผยอง เห็นแก่ตัว โอ้อวดความร่ำรวย
หยิ่งผยอง(v) be conceited, See also: be arrogant, be haughty, Syn. ผยอง, หยิ่ง, ยะโส, จองหอง, ถือตัว, Example: คนที่ประสบชัยชนะจะหยิ่งผยอง หลงรักตนเอง และเชื่อมั่นในตนเองสูง
หยิ่งยะโส(adj) arrogant, See also: haughty, disdainful, supercilious, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: เขาเป็นคนหยิ่งยะโส แข็งกระด้าง อวดดี ใครๆ ก็เกลียดชังเขาทั้งนั้น, Thai Definition: ทะนงว่าตนมีดี
หยิ่งยะโส(v) be too proud, See also: be stuck up, Syn. หยิ่ง, หยิ่งยโส, ยโส, ทะนง, Ant. อ่อนน้อม, ถ่อมตัว, ถ่อมตน, Example: ฉันเกลียดดาราคนนั้นมากเพราะเขาหยิ่งยะโส ดูถูกคนอื่น, Thai Definition: ทะนงว่าตนมีดี
หยิ่งในศักดิ์ศรี(v) be proud of (one's achievement), Syn. ถือตัว, Example: คนเราต่างก็มีสิทธิ์หยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง, Thai Definition: ไว้ตัว, ไม่ยอมลดตัว เพราะหยิ่งในเกียรติของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยิ่งว. จองหอง, อวดดี, ลำพอง, ถือตัว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยิ่ง[ying] (x) EN: haughty ; proud ; aloof ; arrogant ; vain  FR: hautain ; arrogant ; fier ; vaniteux ; distant ; prétentieux
หยิ่งยโส[yingyasō] (v) EN: be self-important ; think highly of oneself  FR: se surestimer
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: become increasingly arrogant
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: be in the ascendant ; prosper ; grow ; germinate ; develop
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: begin ; start ; open
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: make inflated ; become inflated ; swell ; distend
หยิ่งยโสหนักขึ้น[yingyasō nak kheun] (v, exp) EN: board ; go on board ; go aboard ; climb ; disembark

English-Thai: Longdo Dictionary
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogant(adj) หยิ่ง, See also: ทระนง, ทะนง, ถือตัว, ยโส, โอหัง, วางโต, จองหอง, อหังการ, Syn. over-bearing, haughty
be puffed up(phrv) หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: อวดตัว, ภูมิใจในตัวเองเกินไป
cocky(adj) หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident
highfalutin(adj) หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
highfaluting(adj) หยิ่ง, See also: ยโส, โอหัง, Syn. grandiose, pompous, pretentious, Ant. humble
have one's nose in the air(idm) อวดหยิ่ง, See also: หยิ่งยโส, หัวสูง, ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนอื่น, ทำตัวเหินห่างจากคนอื่น, Syn. keep one's nose in the air, one's nose is in the air, Ant. keep one's nose in the air, one's nose is in the air
high and mighty(idm) หยิ่งและวางอำนาจ
loftily(adv) หยิ่ง, See also: ยโส, Syn. arrogant, haughty
lofty(adj) หยิ่งยโส, See also: ถือตัว, อวดดี, โอหัง, Syn. haughty
lordly(adj) หยิ่งยโส, See also: ยโส, วางก้าม, จองหอง, ถือตัว, Syn. haughty, arrogant, overbearing, domineering, Ant. meek

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
arrogance(แอร'โรเกินซฺ) n. ความหยิ่ง,ความยโส,ความจองหอง., Syn. arrogancy n.
arrogant(แอร'โรเกินทฺ) adj. หยิ่ง,ยโส,จองหอง, Syn. haughty, conceited, Ant. modest
assuming(อะซูม'มิง) adj. หยิ่ง,โอหัง,อวดดี,ถือสิทธิ, Syn. presumptuous
assumption(อะซัมพฺ'เชิน) n. การสันนิษฐาน,การนึกเอา,ข้อสมมุติ,การเข้ารับตำแหน่ง,ความหยิ่ง,การเสแสร้ง,เทศกาลพระแม่ (Virgin Mary) ขึ้นสวรรค์ (conjecture, supposition)
assumptive(อะซัมพฺ'ทิฟว) adj. สันนิษฐาน, สมมุติ,หยิ่ง,โอหัง (taken for granted)
bloat(โบลท) vt.,vi. (ทำให้) ขยายตัว, (ทำให้) บวม, (ทำให้) หยิ่งหรือเหลิง -n. โรคลำไส้ใหญ่บวมแก๊ส,คนที่หยิ่ง,คนอ้วนฉุ, Syn. inflate, swell
bridle(ไบร'เดิล) n. บังเหียนม้า,สายบังเหียน,สิ่งควบคุม,สิ่งรั้ง,สายรั้ง,สิ่งบังคับการหมุน,เชือกหรือโซ่ผูกเรือ,การเชิดหน้า (เช่นแสดงอาการหยิ่ง) vt. บังเหียน,ควบคุม,เชิดหน้า (เช่น แสดงอาการหยิ่ง), See also: bridler n., Syn. curb, ch
bumptious(บัมพฺ'เชิส) adj. อวดดี,หยิ่งโอหัง,ทะลึ่ง, See also: bumptiousness n.
cavalier(แคฟวะเลีย') n. ทหารม้า,คนขี่ม้า,สุภาพบุรุษที่ชอบเอาใจสตรี,คนเจ้าชู้,คนที่ชอบสนุกสนาน adj. เปิดเผย,มีใจอิสระ,หยิ่งยะโส,จองหอง,ขี้ประจบ,มีใจนักเลง., See also: cavalierism n. ดูcavalier cavalierness n. ดูcavalier, Syn. o

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogance(n) ความหยิ่ง,ความจองหอง,ความยโส,ความอวดดี
arrogant(adj) หยิ่ง,จองหอง,ยโส,อวดดี
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cockscomb(n) ดอกหงอนไก่,คนหยิ่ง,คนขี้โอ่
conceit(n) ความหยิ่ง,ความถือดี,ความทะนงตัว,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ
conceited(adj) หยิ่ง,อวดดี,ทะนง,ถือดี
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
disdainful(adj) ซึ่งดูหมิ่น,วางปึ่ง,ซึ่งดูถูก,หยิ่ง,จองหอง,ไว้ตัว
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
egotist(n) คนเห็นแก่ตัว,คนอวดดี,คนหยิ่ง,คนคุยโว,คนทะนงตัว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Toffee-nosed(phrase) หยิ่งยโส, หัวสูง, อวดดี

German-Thai: Longdo Dictionary
eitel(adj) หยิ่ง, ทะนงตัว
hochnäsig sein(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าน, จองหอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top