ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หยาบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หยาบ-, *หยาบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หยาบ(adj) impolite, See also: impudent, impertinent, cheeky, coarse, rude, rough, Syn. หยาบคาย, กระด้าง, Example: ผู้ที่ได้รับการศึกษาอบรมน้อยและนิสัยหยาบ ก็จะลุอำนาจแก่ฝ่ายต่ำ, Thai Definition: ไม่สุภาพ, ไม่เรียบร้อย
หยาบ(adj) rough, See also: coarse, Syn. กระด้าง, Example: แปรงชนิดนี้มี 2 แบบคือ แบบขนนุ่ม และขนหยาบ, Thai Definition: มีลักษณะผิวไม่เรียบ ขรุขระ หรือกระด้าง
หยาบ(v) be rough, See also: be rude, be crude, Example: คุณภาพการพิมพ์ที่ได้จากเครื่องแบบบรรทัดนี้อาจจะหยาบกว่ารุ่นอื่นๆ เล็กน้อย
หยาบคาย(adv) rudely, See also: impolitely, Syn. กักขฬะ, Ant. สุภาพ, Example: คนบางคนเมื่อดื่มเหล้ามากๆ จะพูดจาหยาบคาย และก่อความวุ่นวาย, Thai Definition: ไม่สุภาพ
หยาบช้า(adj) vulgar, See also: coarse, common, uncouth, Syn. หยาบคาย, ต่ำช้า, เลวทราม, Example: ฆาตกรต่อเนื่องจะถูกสร้างให้มีลักษณะของความป่าเถื่อน หยาบช้า และชอบล่าเนื้อ
หยาบโลน(adj) indecent, See also: obscene, lewd, filthy, dirty, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เพลงนี้มีเนื้อหาหยาบโลน ไม่รู้กล้าแต่งออกมาได้อย่างไร, Thai Definition: ที่ไม่สุภาพ, ที่ไม่เรียบร้อย, ที่ทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน(adv) obscenely, See also: indecently, lewdly, vulgarly, Syn. หยาบ, ลามก, Example: เขาชอบพูดหยาบโลนบ่อยๆ จนติดเป็นนิสัย, Thai Definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่เรียบร้อย, อย่างทะลึ่งตึงตัง
หยาบโลน(adj) obscene, See also: lewd, salacious, Syn. ทะลึ่ง, หยาบคาย, ลามก, Example: เพลงพื้นบ้านบางเพลงมีเนื้อหาหยาบโลน สองแง่สองง่าม
หยาบหยาม(v) insult, See also: affront, Syn. ดูถูก, เหยียด, หยาม, Example: การที่มนุษย์ต้องผิดหวังบ่อยๆ อาจจะทำใครเหล่านั้นหยาบหยามพระเจ้าได้, Thai Definition: กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก
หยาบกร้าน(adj) rough, See also: coarse, not smooth, Syn. กระด้าง, แข็ง, หยาบ, Ant. อ่อนนุ่ม, Example: ฝ่ามือหยาบกร้านลูบไล้เส้นผมกระเซอะกระเซิงของฉัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หยาบ, หยาบว. ไม่ละเอียด เช่น ทรายหยาบ แป้งหยาบ
หยาบ, หยาบไม่สุภาพ เช่น กิริยาหยาบ พูดหยาบ, ไม่เรียบร้อย เช่น เก็บข้าวของสุมไว้หยาบ ๆ, สาก ๆ เช่น ฝ่ามือฝ่าเท้าหยาบ.
หยาบคายว. ไม่สุภาพ เช่น พูดจาหยาบคาย กิริยาหยาบคาย.
หยาบช้าว. ตํ่าช้า, เลวทราม, เช่น จิตใจหยาบช้า.
หยาบหยามก. กล่าวคำหรือแสดงกิริยาไม่สุภาพและเป็นการดูถูก.
หยาบโลนว. ที่ไม่สุภาพและลามก เช่น พูดจาหยาบโลน แสดงกิริยาหยาบโลน.
ถวัลหยาบ เช่น ถวัลพัสตร์.
ถุล-, ถุลละหยาบ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asperousหยาบ, กระด้าง, ระคาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หยาบ[yāp] (adj) EN: impolite ; impudent ; vulgar ; rude ; rough ; obscene  FR: impoli ; grossier ; vulgaire ; obscène
หยาบ[yāp] (adj) EN: rough ; coarse  FR: rugueux ; rêche ; grossier
หยาบกระด้าง[yāpkradāng] (adj) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive
หยาบคาย[yāpkhāi] (adj) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; abrasive  FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; bourru
หยาบคาย[yāpkhāi] (adv) EN: rudely ; impolitely
หยาบช้า[yāpchā] (x) EN: vulgar ; coarse ; common ; uncouth  FR: goujat ; mufle
หยาบโลน[yāplōn] (adj) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty  FR: impudique ; obscène ; immoral

English-Thai: Longdo Dictionary
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barbarous(adj) ป่าเถื่อน, See also: หยาบคาย, โหดร้าย, ดุร้าย, Syn. uncivilized, Ant. civilized
blue(adj) หยาบโลน, See also: ลามก, Syn. explicit
broad(adj) หยาบ, Syn. rough, Ant. precise
broken(adj) หยาบ, See also: ขรุขระ
caddish(adj) หยาบคาย, See also: ไม่สุภาพ, Ant. ungentlemanly
churlish(adj) หยาบคาย, Syn. rude, vulgar
coarse(adj) หยาบ (วัสดุ), See also: ไม่ประณีต, Syn. harsh, rough, Ant. fine
coarse(adj) หยาบช้า, See also: หยาบโลน, หยาบคาย, เลว, Syn. crude, rude, vulga, Ant. refined, cultivated
crude(adj) หยาบคาย
curt(adj) หยาบๆ, Syn. rude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bandเป็นแถบของเส้นใยไมโอซิน ซึ่งค่อนข้างหยาบและทึบแสง
abrupt(อะบรัพทฺ') adj. ทันใด, ทันที, ปัจจุบันทันด่วน, ฉุกเฉิน, คับขัน, ฉับพลัน, หยาบ, หยาบคาย, ไม่ติดต่อกัน, ขาดตอนกัน, Syn. precipitate, sudden, Ant. expected, smooth
argol(อาร์'กัล) n. หินหล้าหยาบจากเหล้าองุ่นใช้ในการทำ tartaric acid และปุ๋ย., Syn. argal a crude tartar
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open
asperity(อัสเพอ'ริที) n. ความหยาบ,ความไม่ละมุนละม่อม,ความรุนแรง (อากาศ) ,ความลำบาก, Syn. crossness, Ant. smoothness
baboon(บาบูน') n. ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งมีปากคล้ายสุนัขกระพุ้งแก้มใหญ่,หางสั้น,คนที่หยาบคาย, See also: baboonish adj. ดูbaboon
backwoodsy(แบค'วูดซี) adj. หยาบ,ไม่สุภาพลักษณะคนอยู่ป่า
barbarian(บาร์บาร์'เรียน) adj.,n. (คน) เถื่อน,หยาบคาย,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: barbarianism n. ดูbarbarian, Syn. savage
barbaric(บาร์บาร์'ริค) adj. เถื่อน,อนารยะ,ป่าเถื่อน,ทารุณ,หยาบคาย, Syn. barbarous
barbarity(บาร์แบร์'ริที) n. ความโหดร้าย,การกระทำที่โหดร้าย,ความทารุณ,ความหยาบ, Syn. savagery

English-Thai: Nontri Dictionary
artless(adj) ไม่มีศิลป์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไม่มีเล่ห์,หยาบ
asperity(n) ความรุนแรง,ความหยาบ,ความกระด้าง
bawdy(n) ความต่ำช้า,ความหยาบคาย,การผิดประเวณี
bearish(adj) คล้ายหมี,งุ่มง่าม,หยาบคาย,อารมณ์ร้าย
boisterous(adj) อึกทึก,หนวกหู,เอะอะ,หยาบ
boor(n) คนหยาบคาย,คนกักขฬะ,คนบ้านนอก
boorish(adj) หยาบคาย,กักขฬะ,บ้านนอก
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
caitiff(adj) สารเลว,เลว,ต่ำช้า,หยาบ
caitiff(n) คนเลว,คนสารเลว,คนต่ำช้า,คนหยาบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
荒い[あらい, arai] หยาบ หยาบคาย รุนแรง
粗末[そまつ, somatsu] หยาบคาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
荒れる[あれる, areru] TH: หยาบ  EN: to be rough

German-Thai: Longdo Dictionary
kacken(vi) |kackte, gekackt| อึ (อุจจาระ) (ค่อนข้างหยาบ), See also: scheißen
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Halt die Klappe!(phrase, slang) หุบปาก (หยาบ)
Halt das Maul!(phrase, slang) หุบปาก (หยาบมาก เนื่องจาก Maul นั้นปกติแปลว่าปากของสัตว์ โปรดระวังเวลาใช้)
Verdammt noch mal!(phrase) เป็นคำด่า, สาบแช่ง (ค่อนข้างหยาบ) เทียบได้กับภาษาอังกฤษว่า Damn it!
verdammt(vi, slang) สาบ, แช่ง (ค่อนข้างหยาบ, ใช้เป็นคำด่าได้)
unhöflich(adj, adv) ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่เคารพ, See also: rüde, A. höflich, achtungsvoll, Syn. unbeachtet

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top