ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หมายเรียก

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หมายเรียก-, *หมายเรียก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมายเรียก(n) summons, Syn. หมายศาล, หมาย, Example: พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกให้ผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ถูกกล่าวหา มามอบตัวสู้คดีกัน, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ในคดีอาญา หมายถึง หมายสั่งให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาที่พนักงานสอบสวน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือมาศาลเนื่องในการสอบสวน การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาคดีหรือการอย่างอื่น, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หมายเรียกน. หนังสือสั่งการของเจ้าพนักงานหรือศาลเรียกให้บุคคลมาพบหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
summonsหมายเรียก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
summonsหมายเรียก [ดู subpoena ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
subpoenaหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
witness warrantหมายเรียกพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subpoenaหมายเรียกพยาน [ดู summons ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax warrantหมายเรียกภาษีค้างชำระ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
certiorari (L.); certiorari, writ ofหมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
certiorari, writ of; certiorari (L.)หมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
writ of certiorariหมายเรียกสำนวนของศาลสูง (ให้ศาลล่างหรือฝ่ายปกครองส่งสำนวนไปให้พิจารณา) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
habeas corpus, writ ofหมายเรียกให้ส่งตัวผู้ถูกคุมขังมาศาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Summonsหมายเรียก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมายเรียก[māirīek] (n) EN: summons ; warrant ; writ of summons to appear ; subpoena
หมายเรียกตัว[māirīek tūa] (n, exp) EN: conscription notice
หมายเรียกภาษีค้างชำระ[māirīek phāsī khāng chamra] (n, exp) EN: tax warrant

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subpoena(n) หมายศาล, See also: หมายเรียก, Syn. citation, summons

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
certiorari(เซอ'ซีอะแร'ไร) n. หมายเรียกสำนวนคดีจากศาลชั้นต่ำกว่า
citation(ไซเท'เชิน) n. การอ้างอิง,ประโยคหรือสิ่งที่อ้างถึง,หมายเรียก,หมายศาล,รางวัลหรือคำชมเชย,จดหมายชมเชย,คำสดุดี, See also: citatory adj. ดูcitation, Syn. summons
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
garnisshee(การ์นิชิ) vi. (ศาล) ออกหมายเรียกลูกหนี้หรือจำเลยมาศาล. n. ลูกหนี้ที่ถูกศาลสั่งศาลสั่งอายัดทรัพย์สิน
monition(โมนิช'เชิน) n. การเตือน,ลางบอกเหตุ,หมาย,หมายเรียกตัวจากศาล
monitorial(มอนนิโท'เรียล,-ทอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับmonitor (ดู) ,เป็นเครื่องเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก.
monitory(มอนนิโท'รี,-ทอ'รี) adj. เป็นเครื่องเตือน,เป็นลางบอกเหตุ,เกี่ยวกับหมายเรียก. n. จดหมายเตือน,จดหมายที่เป็นหมายเรียก
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena, summons, summon
summon(ซัม'เมิน) vt. เรียก,เรียกตัว,เรียกประชุม,ออกหมายเรียก,ปลุกเร้า,ปลุกให้ตื่น,กระตุ้น., See also: summonable adj. summoner n., Syn. call
summons(ซัม'เมินซ) n. การเรียกตัว,การออกหมายเรียก,การขอร้อง,การเรียกร้อง,หมายศาล,หมายเรียก,การเรียกตัวให้มาประชุมรัฐสภา. pl. summonses, Syn. subpoena, call

English-Thai: Nontri Dictionary
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
cite(vt) อ้างถึง,อ้างอิง,กล่าวถึง,ส่งหมาย,ออกหมายเรียก
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
monitory(adj) เป็นการเตือน,เกี่ยวกับหมายเรียก
monitory(n) คำตักเตือน,จดหมายเตือน,หมายเรียก
summon(vt) ออกหมายเรียก,เรียกประชุม,กระตุ้น,ปลุกเร้า
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
process(n) หมายเรียก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top