ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้าซีด

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าซีด-, *หน้าซีด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าซีด[V] pale, Example: เขาถึงกับหน้าซีดเมื่อรู้ว่ความลับถูกดปิดเผย, Thai definition: มีสีหน้าไม่สดใส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าซีดว. มีสีหน้าไม่สดใสหรือไม่มีสีเลือดเพราะอดนอน ตกใจ หรือถูกจับได้ว่าทำผิดเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're like a powder keg, man. It's not like you.หน้าซีดอย่างกับตกถังแป้ง นี่มันไม่ใช่นาย Wendigo (2005)
You need one. You're grey.คุณต้องหาอะไรดื่ม คุณหน้าซีดแล้ว Atonement (2007)
He's gone all grey, can you see?ดูสิ เขาหน้าซีดใหญ่แล้ว Atonement (2007)
The moment I brought up Freebo's name, she clammed up.ตอนที่ฉันพูดชื่อ ฟรีโบ เธอก็หน้าซีด Turning Biminese (2008)
That's when he started sweating.นั่นแหละ เขาถึงได้หน้าซีดเหงื่อแตก Duplicity (2009)
He was pale,shaky,just... really unsteady.เขาหน้าซีด ตัวสั่น\ไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
- You've been described as looking,"pale,shaky and unsteady.หน้าซีด ตัวสั่น และไม่มั่นคง I Saw What I Saw (2009)
Are you all right?คุณไม่เป็นไรนะ คุณหน้าซีดมากเลย Shutter Island (2010)
Sam, you're looking a little pale.แซม เธอดูหน้าซีดไปนะ The Ballad of Booth (2010)
And what do you want? Should we be afraid?เราจะต้องหน้าซีดตัวสั่นทรุดลงดินด้วยความกลัวไหม Clash of the Titans (2010)
About you being worried about "the truth" getting out.นายหน้าซีดกลัว "ความจริง" จะหลุด Born This Way (2011)
But Charlie kept coming, and that's when Nico looked scared.แต่ชาร์ลีก็รุกไล่ไม่หยุด จนนิโก้หน้าซีดเลย Real Steel (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าซีด[v. exp.] (nāsīt) EN: blanch ; turn pale ; look pale : pale   FR: avoir le teint pâle ; avoir le visage blême
หน้าซีดหน้าเซียว[v.] (nāsīt-nāsīo) EN: pale   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
change colour[IDM] (หน้า) เปลี่ยนสี, See also: หน้าซีด (จากกลัว, ตกใจ), หน้าแดง (จากความอาย, โกรธ)
livid[ADJ] ซีด, See also: หน้าซีด, Syn. colourless, pale, ashen, Ant. clolourful
pale at[PHRV] หน้าซีดเพราะ
turn pale[VI] หน้าซีด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blanch(บลานชฺ) {blanched,blanching,blanches} vt. ทำให้ขาว,ฟอกให้ขาว,ฟอก,ทำให้หน้าซีด vi. กลายเป็นสีขาว,ซีด, See also: blancher n. blanching n., Syn. whiten
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
tallow facen. หน้าซีด

English-Thai: Nontri Dictionary
careworn(adj) วิตก,กังวล,เป็นทุกข์,หน้าซีด
wan(adj) หน้าซีดเซียว,ไม่มีเลือด

German-Thai: Longdo Dictionary
erschrecken(vi) |erschrickt, erschrak, ist erschrocken| รู้สึกตกใจ, ตกใจ, ถูกทำให้ตกใจ เช่น Er war blaß, daß seine Eltern erschraken. เขาหน้าซีดที่เห็นพ่อและแม่ตกใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top