ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หนี้สิน

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนี้สิน-, *หนี้สิน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนี้สิน(n) debt, See also: obligation, Syn. หนี้, Example: การจัดตั้งธนาคารข้าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านปลดเปลื้องหนี้สินได้เป็นจำนวนมาก, Thai Definition: เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้คืนให้กับอีกผู้หนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนี้สินน. เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่จะต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง, หนี้ ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debtหนี้สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
national debtหนี้สินของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liabilities (Accounting)หนี้สิน (การบัญชี) [TU Subject Heading]
Accrued liabilityหนี้สินค้างจ่าย [การบัญชี]
Contingent liabilityหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น [การบัญชี]
Current liabilityหนี้สินหมุนเวียน [การบัญชี]
Estimated liabilityหนี้สินโดยประมาณ [การบัญชี]
Liabilityหนี้สิน [การบัญชี]
Liability dividendหนี้สินจากการจ่ายเงินปันผล [การบัญชี]
Long term liabilityหนี้สินระยะยาว [การบัญชี]
Other liabilityหนี้สินอื่น [การบัญชี]
Short term liabilityหนี้สินระยะสั้น [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนี้สิน[nīsin] (n) EN: debt ; obligation ; liability ; indebtedness  FR: dette [f] ; passif [m] ; obligation [f]
หนี้สินระยะยาว[nīsin raya yāo] (n, exp) EN: long-term liabilities ; long-term debt  FR: dette à long terme [f]
หนี้สินระยะสั้น[nīsin raya san] (n, exp) EN: short-term liabilities
หนี้สินรุงรัง[nīsin rungrang] (adj) EN: heavily in debt ; head over heels in debt
หนี้สินล้นพ้นตัว[nīsin lonphon tūa] (x) EN: insolvent ; insolvency
หนี้สินหมุนเวียน[nīsin munwīen] (n, exp) EN: current liabilities
หนี้สินไม่หมุนเวียน[nīsin mai munwīen] (n, exp) EN: non-current liabilities

English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debt(n) หนี้สิน, See also: หนี้, จำนวนหนี้สิน, Syn. arrears, debit, liability, indebtedness
liability(n) หนี้สิน, See also: หนี้, Syn. debt
national debt(n) หนี้สินทั้งหมดของรัฐ
public debt(n) หนี้สินทั้งหมดของรัฐบาล
red ink(sl) หนี้สิน, See also: หนี้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
contract(คอน'แทรคทฺ) n. สัญญา,ข้อตกลง,หนังสือสัญญา,คำย่อ,รูปแบบย่อ -v. หด,ย่น,ขมวด,เกร็ง,ติด (โรค,นิสัย) ,ทำ (หนี้สิน) ,ทำสัญญา, See also: contractible adj. ดูcontract contractibility n. ดูcontract, Syn. agreement
debt(เดบทฺ) n. หนี้,หนี้สิน,ภาวะที่เป็นหนี้
indebtedness(อินเดบ' ทิดนิส) n. ความเป็นหนี้, ความเป็นหนี้บุญคุณ, หนี้สิน., Syn. liability
insolvency(อินซอล'เวินซี) n. ความล้มละลาย,ความไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินได้เพียงพอ
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
debit(n) การลงบัญชีลูกหนี้,หนี้สิน
debt(n) หนี้สิน,หนี้
incur(vt) เพาะ,ทำหนี้สิน,ทำให้เกิด,ได้รับ
indebtedness(n) การเป็นหนี้บุญคุณ,หนี้สิน
liquidate(vt) ชำระบัญชี,ชำระหนี้สิน,เซ้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
流動負債[りゅうどうふさい, ryuudoufusai] หนี้สินหมุนเวียน

German-Thai: Longdo Dictionary
Schulden(n) |pl.| หนี้สิน (มักใช้ในรูปพหูพจน์) เช่น Sie hat noch Schulden von 1000 Euro bei mir. หล่อนยังเป็นหนี้ฉันอยู่อีกสองพันยูโร

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top