ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หญิง

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หญิง-, *หญิง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง(colloq, vulgar) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ท่านผู้หญิงThanpuying

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ปวีร์ลดาหญิงที่มีความกล้าหาญ
พิชญ์สินิตา[พิด-สิ-นิ-ตา] หญิงสาวงามผู้ฉลาด ,นิสิตสาวงามผู้ฉลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หญิง(n) female, See also: woman, lady, mistress, girl, Syn. ผู้หญิง, สาว, Ant. ผู้ชาย, ชาย, Example: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับคนทุกคน ทั้งหญิงและชาย เด็กและผู้ใหญ่, Thai Definition: คนที่มีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์
หญิงสาว(n) young girl, See also: maiden, Syn. สาวรุ่น, กันยา, Count Unit: คน, Notes: สันสกฤต
หญิงโสด(n) unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ
หญิงหากิน(n) prostitute, See also: hooker, whore, harlot, street-walker, Syn. โสเภณี, อีตัว, กระหรี่, Example: หล่อนเป็นหญิงหากิน
หญิงขายบริการ(n) prostitute, See also: whore, Syn. โสเภณี, หญิงโสเภณี, อีตัว, กระหรี่, นางโลม, ผู้หญิงหากิน, นางคณิกา, Example: กระทรวงสาธารณสุขเริ่มรณรงค์ให้ความรู้เรื่องวิธีคุมกำเนิด และการป้องกันโรคเอดส์แก่หญิงขายบริการ, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงค้าประเวณี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หญิงน. มนุษย์เพศเมียซึ่งโดยกำเนิดมีโยนีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์, ผู้หญิง ก็ว่า.
หญิงงามเมืองน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า.
หญิงนครโสภิณี(หฺยิงนะคอน-) ดู หญิงนครโสเภณี.
หญิงนครโสเภณี(หยิงนะคอน-) น. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี หญิงโสเภณี นครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า, (แบบ) หญิงนครโสภิณี.
หญิงสามผัวน. ผู้หญิงที่มีสามีถึง ๓ คน, ใช้พูดตำหนิเหยียดหยามว่าเป็นหญิงไม่ดี.
หญิงโสดน. หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน, สาวโสด ก็ว่า.
หญิงโสเภณีน. หญิงที่หาเลี้ยงชีพด้วยการค้าประเวณี, โสเภณี นครโสเภณี หญิงนครโสเภณี หญิงงามเมือง หรือ นางกลางเมือง ก็ว่า.
เปศัสการิน, เปศัสการีหญิงผู้ปักลายเสื้อผ้า.
พรหมจารีหญิงที่ยังบริสุทธิ์.
พาณินีหญิงเมาสุรา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
femaleหญิง, เพศหญิง, ตัวเมีย, เพศเมีย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
whoreหญิงคนชั่ว, หญิงโสเภณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tertiparaหญิงคลอดครั้งที่สาม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quadripara; quartiparaหญิงคลอดครั้งที่สี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quartipara; quadriparaหญิงคลอดครั้งที่สี่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
quintiparaหญิงคลอดครั้งที่ห้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primipara; uniparaหญิงคลอดครั้งแรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
unipara; primiparaหญิงคลอดครั้งแรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spinsterหญิงที่ยังไม่เคยสมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
female minorหญิงผู้เยาว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menopausal, Humanหญิงที่หมดประจำเดือนแล้ว [การแพทย์]
Multipara, Grandeหญิงที่คลอดบุตรตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไป [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หญิง[ying] (n) EN: woman ; girl  FR: femme [f] ; fille [f] ; dame [f]
หญิง[ying] (adj) EN: female ; feminine  FR: féminin ; femelle
หญิงคนใช้[ying khonchai] (n, exp) FR: servante [f] ; bonne [f]
หญิงคลอดลูก[ying khløt lūk] (n, exp) FR: accouchée [f] ; parturiente [f]
หญิงชรา[ying charā] (n, exp) FR: vieille dame [f] ; dame âgée [f]
หญิงชาว[yingchāo] (n) FR: citoyenne [f] ; habitante [f]
หญิงชาวจีน[yingchāo Jīn] (n, prop) FR: Chinoise [f]
หญิงชาวฝรั่งเศส[yingchāo Farangsēt] (n, prop) FR: Française [f]
หญิงชาวยิว[yingchāo Yiū] (n, prop) EN: Jewess   FR: Juive [f]
หญิงชาวสยาม[yingchāo Sayām] (n, prop) FR: Siamoise [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
Pygmalion[พิกเมเลี่ยน] (n) (ในเทพนิยายกรีก) ชื่อกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งสร้างรูปปั้นของผู้หญิงคนหนึ่งขึ้นมา และตกหลุมรักรูปปั้นนั้น
panty(n) กางเกงชั้นในของผู้หญิง
squaw(n) ผู้หญิงอินเดียนแดง, Syn. an American Indian woman
shemale(n) ชายที่ทำศัลยกรรมเป็นผู้หญิง(กะเทย) แต่ยังคงอวัยวะเพศชายไว้อยู่
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n, name) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)
Cake face[เคก เฟส] (n) หน้าแน่น, ผู้หญิงที่แต่งหน้าจัด
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adulteress(n) หญิงชู้
bag(n) หญิงไร้เสน่ห์, See also: ผู้หญิงที่ไม่มีเสน่ห์, Syn. unattractive woman
bag lady(n) หญิงจรจัด, Syn. vagrant, bum
bagwoman(n) หญิงที่เก็บ แจกจ่ายเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย, See also: หญิงที่เก็บเงินหวยเถื่อน
barmaid(n) หญิงเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
beauty(n) หญิงงาม, See also: คนสวย, Syn. belle
bimbo(n) หญิงสาวที่มีเสน่ห์ทางเพศแต่ไม่ฉลาด
bluestocking(n) หญิงที่มีการศึกษาดี
bride(n) เจ้าสาว, See also: หญิงที่เพิ่งแต่งงาน, Ant. bridegroom
businesswoman(n) หญิงนักธุรกิจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actress(แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง
acyesisการเป็นหมันของหญิง
administratrix(แอดมินนิสเทร' ทริคซฺ) n. (pl. administratrices) ผู้บริหารหญิง
adulteress(อะดัล' เทอเรส) n. หญิงชู้
adventuress(แอดเวน' เซอรัส) นักผจญภัยหญิง
age of consentขัดอายุอย่างต่ำที่หญิงยินยอมชายได้ในการแต่งงานหรือร่วมเพศ
alewife(เอล' ไวฟ) n. (pl. -wives) ปลาชนิดหนึ่งในอเมริกาเหนือ จำพวก Pomlobus pseudoharengus, หญิงที่ขายเครื่องดื่ม ale
almswoman(อาล์มซ' วูเมิน) n., (pl. -women) หญิงผู้รับทาน, หญิงผู้รับของสงเคราะห์,หญิงผู้ให้ทานผู้ให้ของสงเคราะห์
alto(แอล' โท) n., (pl. -tos) เสียงร้องเพลงระดับต่ำที่สุดของผู้หญิง, เสียงสูงสุดของชาย, นักร้องหญิงเสียงต่ำ, ส่วนของเสียงทุ้ม, ไวโอลินเสียงทุ้ม. -adj. มีเสียงทุ้ม, เกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่มีเสียงสูงสุดเป็นสอง
amah(อา' มะ, แอม' มะ) n. นางพยาบาล, คนใช้หญิง (nurse, maidservant)

English-Thai: Nontri Dictionary
actress(n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
amazon(n) ทหารหญิง,นักรบหญิง
anile(adj) เหมือนหญิงชรา,ไม่แข็งแรง,อ่อนแอ
aunt(n) ป้า,น้าผู้หญิง,อาผู้หญิง
baggage(n) หีบห่อ,กระเป๋าเดินทาง,หญิงโสเภณี,หญิงก๋ากั่น
barmaid(n) หญิงบาร์
belle(n) หญิงงาม,สาวงาม
biddy(n) ไก่,ผู้หญิง,สตรี,คนใช้ผู้หญิง
bitch(n) แม่สุนัข,ผู้หญิงเลว,ผู้หญิงสำส่อน

German-Thai: Longdo Dictionary
Frau(n) |die, pl. Frauen| ผู้หญิง
Frauen(n) |pl.| ผู้หญิงหลายๆ คน, See also: Frau
Mädchen(n) |das, pl. Mädchen| เด็กหญิง, สาวน้อย
Vorsitzende(n) |der/die, pl. Vorsitzende| ประธาน (ทั้งชายและหญิง)
der(artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
deren(relpron) ของเธอ (เป็นสรรพนามสำหรับนามเอกพจห์เพศหญิงรูป Genetiv ที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของในวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก) เ เช่น Das ist Frau Schwarzkopf, deren Namen auf dem Schwarzbrett steht. นี่คือคุณชวาสคอร์ฟที่ชื่อของเธออยู่บนบอร์ด
die(artikel) คำนำหน้านามที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเพศหญิง หรือพหูพจน์ (เหมือน the ในภาษาอังกฤษ), See also: der, das
diese(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
dieser(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศชายรูป Nominativ และนามเพศหญิงรูป Dativ และ Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieser alte Mann, dieser alten Frau
dieses(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศกลางรูป Nominativ, Genetiv และ Akkusativ และนามเพศชายรูป Genetiv ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น dieses Jahr ปีนี้, die Haare dieses Mädchen เส้นผมของหญิงสาวคนนี้

French-Thai: Longdo Dictionary
russe(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง|ที่เกี่ยวกับประเทศรัสเซีย
belge(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศเบลเยียม
suisse(adj) |ใช้รูปเดียวกันทั้งที่ขยายนามเพศชายและหญิง| ที่เกี่ยวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์
elle(n) ประธานบุรุษที่ 3 เอกพจน์เพศหญิง, เธอ(ผู้หญิง), มัน(ผู้หญิง)
elles(n) ประธานบุรุษที่ 3 พหูพจน์ที่เป็นเพศหญิงทั้งหมด, พวกหล่อน, พวกมัน(ผู้หญิง)
mademoiselle(n) |f, pl. mesmoiselles| หญิงสาว (ค่อนข้างอายุน้อย, เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Syn. fille, madame, femme, Ant. homme, monsieur
madame(n) |f, pl. mesdames| คุณผู้หญิง (เป็นคำสุภาพ ใช้มากตามสถานที่ราชการและร้านค้า), Ant. monsieur
femme(n) |f| ผู้หญิง, Syn. une dame, Ant. un homme
madameเป็นคำนำหน้าชื่อของผู้หญิงที่สุภาพ ไม่จำเป็นต้องแต่งงานแล้ว คล้ายกับ นางและนางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Madame Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mme. Chantel, See also: mademoiselle, Ant. monsieur, Related: mademoiselle
mademoiselleเป็นคำนำหน้าชื่อที่สุภาพของหญิงสาวรุ่นที่มีอายุน้อย คล้ายกับ นางสาว ที่ฝรั่งเศสใช้ทั้งในภาษาเขียนและพูด โดยเฉพาะตามร้านค้าและสถานที่ราชการ และส่วนใหญ่ตามด้วยนามสกุล เช่น Mademoiselle Chantel ในภาษาเขียน ย่อเป็น Mlle. Chantel (สังเกตว่า เมื่อใดก็ตาม mademoiselle ที่นำหน้าชื่อคน จะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่), See also: madame, Ant. monsieur, Related: madame

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
yuri(n) หญิงรักหญิง,ดี้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top