ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส้วม

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส้วม-, *ส้วม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้วม(n) lavatory, See also: latrine, toilet, cloakroom, water closet, loo, privy, powder room, W.C, Example: บ่อเกรอะที่ใช้ปุ๋ยรดนั้น มันหมักหมมและสกปรกกว่าส้วมด้วยซ้ำ, Count Unit: ส้วม, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
ส้วมซึม(n) lavatory with septic tanks, See also: cesspool, Syn. ส้วม, Example: ส้วมที่โรงแรมในประเทศจีนเป็นส้วมซึมแบบนั่งยองๆ ทั้งนั้น, Count Unit: ส้วม, Thai Definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะแบบนั่งยองๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ส้วมน. สถานที่ที่สร้างไว้สำหรับถ่ายอุจจาระปัสสาวะโดยเฉพาะ มักทำเป็นห้อง.
ส้วมน. ห้องนอน.
ส้วมก. เอามือทั้ง ๒ ข้างโอบรัดเข้าไว้ในวงแขน เรียกว่า ส้วมกอด, สวมกอด ก็ว่า.
ส้วมชักโครกน. ส้วมแบบส้วมซึมชนิดหนึ่ง ต่างกันตรงที่เมื่อถ่ายแล้วใช้กดหรือชักให้น้ำที่อยู่ในถังด้านหลังหรือข้างบนหัวส้วมไหลชำระสิ่งที่ถ่ายแทนการราดน้ำ.
ส้วมซึมน. ส้วมที่ตั้งถังซีเมนต์ซ้อนกันลงไปในดินหลาย ๆ ถัง มีหัวส้วมสำหรับนั่งถ่ายอยู่เหนือถังบนสุด เมื่อถ่ายแล้วต้องราดน้ำเพื่อชำระสิ่งที่ถ่ายให้ลงสู่ถังส้วมแล้วซึมหายไปในดิน.
ส้วมหลุมน. ส้วมที่ขุดหลุมแล้วใช้ไม้กระดานหรือไม้ท่อนใหญ่ทอดพาดปากหลุมสำหรับนั่งถ่าย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Toiletsส้วม [TU Subject Heading]
Water Closetส้วม [สิ่งแวดล้อม]
Cesspool Latrineส้วมซึม, Example: ส้วมที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย โดยสร้างขึ้นในครัวเรือน ส้วมซึม มีระบบคอห่าน (privy bowl) เป็นตัวป้องกันไม่ให้แมลงเข้าถึงสิ่งปฏิกูลได้ โดยหลักการแล้วส้วมซึมนอกจากจะทำหน้าที่เก็บสิ่งปฏิกูลไว้ให้เกิดการย่อย สลาย ในหลุมส้วมแล้ว ส่วนที่เป็นน้ำก็จะซึมออกจาก [สิ่งแวดล้อม]
Privyส้วมหลุม, Example: ห้องส้วมซึ่งมีหลุมดินรับสิ่งขับถ่ายอยู่ข้าง ล่าง [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส้วม[sūam] (n) EN: lavatory ; latrine ; toilet ; cloakroom ; water closet ; loo ; privy ; powder room ; W.C  FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; latrines [fpl]

English-Thai: Longdo Dictionary
bog(n, slang) ห้องส้วม, See also: loo, Syn. toilet
bog(n) ห้องส้วม เช่น We called them 'bogs' at school too. I tend to say 'loo' or 'toilet' now., Syn. toilet

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
khazi(sl) ส้วม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
closet(โคลซ'ซิท) n. ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องเล็ก,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ตู้ฝาผนัง. adj. ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,เสี่ยงโชค.
john(จอห์น) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม, Syn. toilet
latrine(ละทรีน') n. ห้องส้วม,สถานที่ใช้เป็นห้องส้วม, Syn. toilet
loo(ลู) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม
plug(พลัค) n. จุก,เครื่องอุด,เครื่องเสียง,หัวเสียบ,ไม้ก๊อก,สลัก,หัวเทียนเครื่องยนต์,ก้อนยาสูบที่อุดแน่นหรือใช้ปากเคียว,ม้าชั้นเลว,ม้าแก่,การชกต่อย,การยิง,การโฆษณา,หมุดรังวัด,ชักโครกส้วม,เหยื่อปลาเทียม. vt. อุด,จุก,เสียบ,โฆษณาผลิตภัณฑ์,ยิง,ชกต่อย. vi. ตรากตรำทำงาน,เสียบสายไฟ
privy(พริฟ'วี) adj. ส่วนตัว,เฉพาะตัว,ลับตา,ที่ลับ,ซ่อนเร้น,ส่วนพระองค์. n. ห้องส้วม,บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน, Syn. private
rear(เรียร์) n. ข้างหลัง,ด้านหลัง,ส่วนหลัง,แนวหลัง,กองหลัง,ท้าย,ห้องส้วม,บั้นท้าย,ก้น vt. เลี้ยง,เลี้ยงดู,อบรมสั่งสอน,เพาะปลูก,ก่อสร้าง,ตั้ง,สร้าง,ทำให้ม้าชูเท้าหน้าขึ้น vi. (ม้า) ชูเท้าหน้าขึ้น,ชูศีรษะ,ชูขึ้น adj. หลัง,ท้าย -Phr. (bring up the rear ตามหลัง,อยู่ท้าย)
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
washroom(วอช'รูม) n. ห้องล้างชาม,ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องอาบน้ำ
water closetn. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ถังชักโครกในห้องส้วม, Syn. privy, bathroom

English-Thai: Nontri Dictionary
cesspool(n) บ่อขันน้ำจากท่อ,ถังส้วมซึม,ที่เก็บขยะ
closet(n) ห้องส้วม,ห้องสุขา,ห้องลับ,ห้องส่วนตัว,ตู้ฝาผนัง
COMFORT comfort station(n) ส้วมสาธารณะ
latrine(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม
lavatory(n) ห้องน้ำ,ห้องส้วม,อ่างล้างมือ,อ่างล้างหน้า
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
WATER water closet(n) ห้องส้วม,ห้องน้ำ,ห้องสุขา

German-Thai: Longdo Dictionary
WC(n) |das| ห้องสุขา, ห้องส้วม

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top