ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ส่งออก

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ส่งออก-, *ส่งออก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งออก(v) export, See also: send abroad, Example: ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าไว้ว่าต้องผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้มากว่าเดิม 20 เปอร์เซ็นต์, Thai Definition: ส่งออกไปภายนอก
ส่งออก(adj) export, Example: ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย, Thai Definition: เกี่ยวกับการส่งออกไปภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
outputส่งออก, นำออก, (สิ่ง) ออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Outputส่งออก เอาต์พุต ผลลัพธ์ [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่งออก[song-øk] (v) EN: export ; send abroad ; send out  FR: exporter ; expédier à l'étranger

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
belch out(phrv) ทำให้พ่นออกมา, See also: ส่งออกมา
emit(vt) ปล่อยออกมา, See also: ส่งออกมา, Syn. discharge, give forth, sent out
export(vt) ส่งออก, See also: ส่ง สินค้า ออก, Syn. sell abroad, sent out, Ant. import
export(vi) ส่งออก, See also: ส่ง สินค้า ออก, Syn. sell abroad, sent out, Ant. import
go forth(phrv) ส่งออกไป (คำเก่า), Syn. send forth
go round(phrv) ส่งออกไป, See also: ส่งเวียนไป
immigrate(vt) ส่งออกไปอยู่ที่อื่น, See also: ส่งออกนอกประเทศ, จัดการให้ย้ายไปอยู่ที่อื่น
pitch out(phrv) ส่งออกไป, See also: ขว้างออกไป, เหวี่ยงออกไป, Syn. throw out
relay out(phrv) ส่งออกไป, See also: กระจายเสียงออกไป
send away(phrv) ทำให้ผละไป, See also: ส่งออกไป, ไล่ออก, Syn. go away

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
check sumผลรวมตรวจสอบหมายถึง ผลการคำนวณเพื่อยืนยันในความแม่นตรงของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านทางโมเด็ม ส่วนมากจะเป็น XModem โดยปกติ ในการส่งข้อมูล คอมพิวเตอร์จะต้องจัดการแยกข้อมูลทั้งหมดออกเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อน ฉะนั้นเมื่อส่งเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีการตรวจสอบผลรวม ถ้าตรงกัน ก็แปลว่า ข้อมูลที่ส่งออกไปถูกต้องครบถ้วน
contraband(คอน'ทระแบนดฺ) n. ของต้องห้ามตามกฎหมาย,ของเถื่อน,การค้าเถื่อน,การลักลอบขนสินค้า adj. เป็นสินค้าเถื่อน,ซึ่งห้ามไม่ให้ส่งออกหรือสั่งเข้าประเทศ, Syn. excluded
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help
i/o(ไอ/โอ) ย่อมาจากคำว่า input/output แปลว่า รับเข้า/ส่งออก หมายถึง 1. การนำข้อมูลเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ และการแสดงผล2. อุปกรณ์ที่ใช้นำข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์แสดงผลก็ได้
java(จาวา, ชวา) 1. ชื่อเกาะชวาของประเทศอินโดนีเซีย 2. เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม บริษัท ซัน ไมโครซิสเต็ม เป็นผู้คิดขึ้น เพื่อใช้เกี่ยวกับการส่งออกผลลัพธ์จากการคำนวน ให้กันและกันเพราะอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน มีลักษณะคล้ายกับ ภาษา C++
multiplexingหลายทางหมายถึง การถ่ายทอดสัญญาณ การส่งข่าวสารหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะข่าว เช่น ทางโสต และทางทัศน์ ลงในช่องเดียวกันเพื่อส่งออกไปทางเดียว
optical diskจานแสงหมายถึง จานที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ที่ส่งออกมาเป็นช่วง ๆ มีความจุสูงถึงประมาณ 600- 1,300 ล้านตัวอักษร ราคายังค่อนข้างแพงและทำงาน ค่อนข้างช้า โดยปกติ จะต้องเก็บอยู่ในกล่อง หัวอ่านและบันทึกจะต้องเป็นวัตถุที่ใช้แสง
output(เอาทฺ'พุท) n. ผลิตผล,การผลิต,ปริมาณหรือจำนวนที่ผลิตได้,ข้อมูลที่ส่งออกมา
output bufferบัฟเฟอร์ส่งออกในกรณีที่อัตราความเร็วในการทำงานของอุปกรณ์บางอย่างมีความเร็วไม่เท่ากัน เป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์และหน่วยประมวลผลซึ่งทำงานด้วยความเร็วที่แตกต่างกันมาก คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วจึงต้องส่งผลมารออยู่ที่บัฟเฟอร์ก่อน เพราะเครื่องพิมพ์จะใช้เวลามากกว่าในการพิมพ์ (พิมพ์ตามไม่ทัน) เราจะพบบ่อย ๆ ว่า แม้ว่าจะสั่งให้หยุดพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์จะไม่หยุดทันที ทั้งนี้เป็นเพราะมีข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ส่งไปรออยู่ที่บัฟเฟอร์แล้ว เครื่องพิมพ์จะต้องพิมพ์จนหมดข้อมูลในบัฟเฟอร์นี้ จึงจะหยุด อันที่จริง บัฟเฟอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยความจำนั่นเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
emission(n) การส่งออกไป,การแพร่ออกมา,การฉาย,การปล่อยออกมา
emit(vt) ส่งออกไป,แพร่ออกไป,ฉายออกมา,กระจายออกมา
exhale(vi, vt) หายใจออก,ฟุ้ง,กระจายออก,ระเหยออก,ส่งออกมา,ปล่อยออก
export(n) สินค้าออก,สินค้าส่งออก
export(vt) ส่งออก, ขายออก,นำออก
exportation(n) การส่งออก,การส่งสินค้าออก
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด
issue(n) การออกไป,ปัญหา,ผลลัพธ์,ผลประโยชน์,การส่งออกไป,รุ่น,ชุด,ฉบับ
issue(vt) ส่งออกไป,ออกคำสั่ง,แจกจ่าย,เป็นผล,ตีพิมพ์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
輸出[ゆしゅつ, yushutsu] (vt) ส่งออก, See also: export

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top