ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สูบ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สูบ-, *สูบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สูบ(v) suck, See also: draw into, pump, Syn. ดูด
สูบ(v) smoke, See also: take smoke into, Syn. ดูด
สูบ(v) pump, See also: drain, Syn. ดูด, สูด, Example: น้ำดิบที่สูบขึ้นมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาต้องผ่านการบำบัด และตรวจมาตรฐานก่อนที่จะสูบจ่ายบริการให้แก่ประชาชน, Thai Definition: ดูดเข้าไป, ดูดออกมา
สูบยา(v) smoke, Syn. สูบบุหรี่, ดูดยา, Example: ขณะที่ทิดเพิ่มนั่งสูบยาอยู่ริมฝั่ง เขามองเห็นเกศพระพุทธรูปโผล่ขึ้นปริ่มน้ำ
สูบลม(v) pump the air into, See also: inflate, Example: เขาก้มหน้าก้มตาสูบลมรถจักรยานอย่างจริงจัง, Thai Definition: ดูดลมเข้าไปให้เต็ม
สูบฉีด(v) pump, See also: draw, siphon, Example: เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายโดยไหลลงสู่หัวใจห้องซ้ายล่าง, Thai Definition: อาการที่เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกาย
สูบน้ำ(v) pump, Syn. ดูดน้ำ, Example: ก่อนที่จะสูบน้ำออกให้ประชาชนใช้ การประปาจะใส่คลอรีนลงไปก่อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค, Thai Definition: ดูดน้ำขึ้นมาโดยใช้เครื่อง
สูบเลือด(v) suck blood, Syn. ดูดเลือด, Example: หมอสูบเลือดของเขาไปหนึ่งหลอดแก้วเล็ก เพื่อตรวจดูว่ายังคงมีเชื้อไวรัสอยู่หรือไม่, Thai Definition: ดูดเอาเลือดออกมาด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เป็นต้น
สูบบุหรี่(v) smoke, See also: inhale, suck, Syn. ดูดบุหรี่, Example: พวกวัยรุ่นออกมาสูบบุหรี่ที่ระเบียงกันเป็นแถว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สูบน. เครื่องสำหรับดูดของเหลวเช่นนํ้าให้เคลื่อนจากระดับเดิมไปสู่ระดับใหม่, เครื่องสำหรับดูดหรืออัดลม.
สูบก. ดูดเข้าไป เช่น สูบบุหรี่ สูบกัญชา, ดูดออกมา เช่น สูบส้วม สูบน้ำออกจากนา.
สูบดู กระสูบ.
สูบเลือด, สูบเลือดสูบเนื้อก. เรียกเอาเงินหรือทรัพย์สินของผู้อื่นด้วยอาการขูดรีดหรือเอารัดเอาเปรียบอย่างยิ่ง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air Contrast, Doubleสูบลมเข้าไปแทน [การแพทย์]
Aspirateสูบ, ดูด [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สูบ[sūp] (v) EN: suck ; draw into ; pump  FR: pomper ; aspirer
สูบกล้อง[sūp klǿng] (v, exp) EN: smoke a pipe  FR: fumer la pipe
สูบน้ำ[sūp nām] (v, exp) EN: pump water  FR: pomper de l'eau
สูบบุหรี่[sūp burī] (v) EN: smoke ; smoke cigarettes  FR: fumer (une cigarette)
สูบฝิ่น[sūp fin] (v, exp) EN: smoke opium ; be an opium addict  FR: fumer de l'opium ; être un opiomane
สูบยา[sūp yā] (v, exp) EN: smoke tobacco ; smoke opium
สูบยางล้อ[sūp yāng lø] (v, exp) FR: gonfler les pneus
สูบลม[sūp lom] (v) EN: pump the air into ; inflate ; pump air  FR: gonfler ; remplir d'air
สูบลมเข้าไปในล้อรถ[sūp lom khao pai nai lø rot] (v, exp) EN: pump some air into a tyre  FR: gongler un pneu
สูบหอยโข่ง[sūp høikhōng] (n, exp) EN: centrifugal pump

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chain-smoke(vt) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
chain-smoke(vi) สูบบุหรี่มวนต่อมวน
drag on(phrv) ดูด, See also: สูบ, Syn. drag at, pull on
draw at(phrv) สูบผ่าน, See also: ดูดผ่าน, Syn. drag at, drag on
have a smoke(idm) สูบบุหรี่ ซิการ์หรือไปป์ (ใช้ need หรือ want แทน have ได้)
inflate(vt) ทำให้พอง, See also: สูบลม, ทำให้ขยายตัว, ทำให้เพิ่มขึ้น, Syn. expand, blow up, enlarge
pipe(vi) สูบยา
puff(vi) สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
puff(vt) สูบบุหรี่, Syn. inhale, smoke
pump(vt) ปั๊มลมหรือของเหลว, See also: สูบฉีด, สูบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetronitrileCH3 CN พบมากในคนที่สูบบุหรี่มาก
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
aspirator(แอส'พะเรเทอะ) n. เครื่องสูบอากาศ,เครื่องช่วยหายใจ,เครื่องดูดของเหลวออกจากร่างกาย
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
bilge pumpn. ท่อสูบน้ำสกปรกใต้ท้องเรือ
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
burley(เบอ'ลี) n. ยาสูบอเมริกัน
chew(ชู) {chewed,chewing,chews} vt. เคี้ยว,ขยำ,ทำลาย,ทำให้บาดเจ็บใคร่ครวญ,ครุ่นคิด,ไตร่ตรอง. -vi. เคี้ยว,เคี้ยวใบยาสูบ,ครุ่นคิด, See also: chew the cud เคี้ยวเอื้อง, ครุ่นคิด chew out ด่าว่า -n. การเคี้ยว, ปริมาณเต็มปาก -S...
compressor(คัมเพรส'เซอะ) n. ผู้อัด,สิ่งอัด,กล้ามเนื้อที่กดส่วนหนึ่งของร่างกาย,เครื่องยนต์ที่มีลูกสูบหรือเครื่องปั๊ม
cud(คัด) n. ส่วนของอาหารจากกระเพาะที่สัตว์เคี้ยวเอื้องสำรอกออกมาเคี้ยวอีก,เส้นยาสูบที่ใช้เคี้ยว -Id. (chew the cud ครุ่นคิด)

English-Thai: Nontri Dictionary
bellows(n) ลูกสูบ,ที่สูบลม,ปอด,หีบลม
cigarette(n) สายวัด,บุหรี่,ยาสูบ
cylinder(n) กระบอกสูบ,รูปทรงกระบอก,ลูกโม่,ลูกกลิ้ง
cylindrical(adj) ทรงกระบอก,เกี่ยวกับลูกสูบ
four(n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ
harpy(n) คนโหดร้าย,คนโลภ,คนตะกละ,คนสูบเลือดสูบเนื้อ
hose(n) ถุงเท้ายาว,กางเกงขายาว,ท่อสูบน้ำ
imbibe(vt, vi) ดื่ม,กลืน,สูบเข้า,ดูดซึม
inject(vt) ฉีด,พ่น,เป่า,สูบ,สอด,ล่วงล้ำ
leaf(n) ใบไม้,กลีบดอกไม้,แผ่นกระดาษ,บานประตู,ยาสูบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
吸います[すいます, suimasu, suimasu , suimasu] (vt) สูบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
吸う[すう, suu] TH: สูบบุหรี่  EN: to smoke

German-Thai: Longdo Dictionary
verbieten(vt) |verbot, hat verboten| ห้ามไม่ให้ทำ เช่น Rauchen verboten! ห้ามสูบบุหรี่, Betreten verboten! ห้ามเข้า, See also: A. erlauben, Syn. untersagen
gelegentlich(adj, adv) บางครั้งบางคราว, ในบางโอกาส เช่น Er raucht gelegentlich, aber ich nie. เขาสูบบุหรี่เป็นบางครั้ง แต่ฉันไม่สูบเลย, Syn. manchmal
Gewohnheit(n) |die, pl. Gewohnheiten| ความเคยชิน ตัวอย่าง Es raucht aus reiner Gewohnheit. = เขาสูบบุหรี่เพราะความเคยชินโดยแท้
gefallen(vi, vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
Nichtraucher(n) |der, pl. Nichtraucher| คนที่ไม่สูบบุหรี่, See also: Related: Nichtraucherin
rauchen(vi, vt) |rauchte, hat geraucht| สูบบุหรี่ เช่น Dass du rauchst, stört ihn. = ที่เธอสูบบุหรี่นะ รบกวนเขานะ
saugen(vt) |saugte/sog, hat gesaugt/gesogt, etw.(A)| ดูด สูบ
rauchfrei[เร๊าค-ไฟร] (adj) ปราศจากการสูบบุหรี่ ปลอดจากการสูบบุหรี่
kiffen(vt) |kiffte, hat gekifft| สูบยาเสพติด(ที่เป็นควัน), ดูดกัญชาหรือปุ๊น เช่น Du nimmst einiges in Kauf, um kiffen zu können. Für deine Gesundheit bist du aber selbst verantwortlich.

French-Thai: Longdo Dictionary
fumer(vi, vt) 1.(personne) สูบ,สูบบุหรี่,(émettre de la fumée)พ่นควัน,ปล่อยควัน 2.(émettre de la vapeur) พรมน้ำ,ฉีดละอองน้ำ 3.(cigarette) สูบบุหรี่ 4.(GASTR) อบควัน,รมควัน
défense de fumer!(phrase) ห้ามสูบบุหรี่!
fumeur,-euse(n) le fumeur, la fumeuse = ผู้สูบบุหรี่, บุคคลที่สูบบุหรี่

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top