ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สุรุ่ยสุร่าย

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สุรุ่ยสุร่าย-, *สุรุ่ยสุร่าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุรุ่ยสุร่าย[V] squander, See also: lavish, dissipate, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: น้องสุรุ่ยสุร่ายไม่รู้จักเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นบ้าง, Thai definition: จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง
สุรุ่ยสุร่าย[ADJ] prodigal, See also: wasteful, extravagant, profuse, thriftless, unthrifty, improvident, Syn. ฟุ่มเฟือย, ฟุ้งเฟ้อ, Ant. ประหยัด, Example: เพราะเขาเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายจึงต้องมาเสียใจภายหลังทีไม่มีเงินเก็บเลย, Thai definition: ที่จับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงความสิ้นเปลือง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สุรุ่ยสุร่ายว. ชอบจับจ่ายใช้สอยสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น เช่น เขามีนิสัยสุรุ่ยสุร่าย เงินเดือนจึงไม่พอใช้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the gold-digging kike who squanders the family millions and makes everyone miserable is finally out of the picture.ได้หายหัวไปแล้ว ไอ้คนที่ชอบถลุงเงิน ใช้จ่ายเงินของครอบครัวสุรุ่ยสุร่าย และทำให้ทุกๆคน ทนทุกข์มานาน Dark Harbor (1998)
Reason for separation/Too lavish selfish I'm here to deliverเหตุผลที่บอกเลิก/ สุรุ่ยสุร่ายและเห็นแก่ตัว ผมมาส่ง Sad Movie (2005)
I never should've indulged in those silly appliancesหรือว่าที่จริงแล้วเราไม่ควร ซื้อของใช้สุรุ่ยสุร่ายพรรค์นั้น Always - Sunset on Third Street (2005)
Could he be that reckless?ทำไมเขาสุรุ่ยสุร่ายอย่างนี้นะ? Operation Proposal (2007)
Look,she squandered millions of dollars.นี่ เธอใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเป็นล้าน Bombshell (2008)
Arrogant wasteful prick.เสือผู้หญิงใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย Giving Back (2008)
I can't believe Jenny would turn this sophisticated soiree into a teenage rager.เด็กวัยรุ่นที่มีอะไรซับซ้อน ก็เธอทำให้เค้ากลายเป็นเด็กเหลวไหลและสุรุ่ยสุร่าย Remains of the J (2009)
Which you deflate with new purchases.แต่เจ้ายังสุรุ่ยสุร่าย The Thing in the Pit (2010)
But don't buy things just for yourself.ดังนั้นห้ามใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเหมือนเมื่อก่อนน่ะ ใช้มันเพื่อดูแลใครบางคนที่อยู่ข้างๆ ตัวหลาน Episode #1.7 (2010)
Don't spend it all in one pub.อย่าเอาไปใช้สุรุ่ยสุร่ายล่ะ A Lonely Place to Die (2011)
- You'd squander it.- นายจะสุรุ่ยสุร่ายหมดได้ Where There's a Will (2011)
- Squander it? That's a good word.- สุรุ่ยสุร่าย เป็นคำที่ดีนะ Where There's a Will (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สุรุ่ยสุร่าย[v.] (suruisurāi) EN: waste ; squander   FR: gaspiller
สุรุ่ยสุร่าย[adj.] (suruisurāi) EN: extravagant ; prodigal   FR: extravagant ; prodigue

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devil-may-care[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, See also: ซึ่งไม่กังวลกับเรื่องในอนาคต, ซึ่งไม่แยแสสิ่งใด, ซึ่งไม่รับผิดชอบ, สนใจแต่เรื่องกิน - เล่, Syn. cavalier, casual, indifferent
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
profligate[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย, Syn. dissolute, wasteful
profuse[ADJ] สุรุ่ยสุร่าย
spendthrift[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, prodigal, wasteful, improvident, profligate, uneconomic, Ant. efficacious
sumptuous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, lavish
superfluous[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, luxurious, lavish
wasteful[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. extravagant, improvident, profligate, Ant. economic, frugal, provident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dissipated(ดิสซะเพ'ทิด) adj. สำมะเลเทเมา,ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: dissipatedness n. ดูdissipated
dissipation(ดิสซะเพ'เชิน) n. การทำใหกระจายตัว,การสลายตัว, การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย,การสำมะเลเทเมา., See also: dissipative adj. ดูdissipation, Syn. dissoluteness
economise(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
economize(อีคอน'นะไมซ) vt.,vi. ประหยัด,ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย., See also: economizer,economiser n.
extravagance(อิคซฺแทรฟ'วะเกินซฺ) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความมากเกินควร, ความสิ้นเปลือง, Syn. lavishness
extravagant(เอคซฺแทรฟ'วะเกินทฺ) adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,สิ้นเปลือง,ความมากเกินควร, See also: extravagantness n., Syn. spendthrift
prodigal(พรอด'ดะเกิล) adj.,n. (คนที่) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,ไม่มีความเสียดาย,ใจป้ำ,สิ้นเปลืองยิ่ง., See also: prodigalize vt., Syn. profligate
prodigality(พรอดดะแกล'ลิที) n. ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความสิ้นเปลือง
profuse(พระฟิวซฺ') adj. ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,มากมาย,มากเกิน., See also: ness n., Syn. extravagant
profusion(พระฟิว'เชิน) n. ปริมาณที่มากมายเกินไป,ความฟุ่มเฟือย,ความสุรุ่ยสุร่าย, Syn. excess ###A. scarcity

English-Thai: Nontri Dictionary
dissipate(vi) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,แยกย้าย,กระจายไป,สำมะเลเทเมา
dissipated(adj) ฟุ่มเฟือย,สำมะเลเทเมา,เสเพล,สุรุ่ยสุร่าย
dissipation(n) การแยกย้าย,ความเสเพล,การสำมะเลเทเมา,ความสุรุ่ยสุร่าย
economize(vt) มัธยัสถ์,กระเหม็ดกระแหม่,ไม่สุรุ่ยสุร่าย
extravagance(n) ความสิ้นเปลือง,ความสุรุ่ยสุร่าย,ความฟุ่มเฟือย
extravagant(adj) สิ้นเปลือง,สุรุ่ยสุร่าย,ฟุ่มเฟือย
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น
misspend(vt) ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ใช้ในทางที่ผิด,ใช้สุรุ่ยสุร่าย
misspent(adj) ใช้ผิดพลาด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top