ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบทอด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบทอด-, *สืบทอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบทอด(v) inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai Definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบทอดก. รับช่วงปฏิบัติต่อ เช่น เขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบทอด[seūpthøt] (v) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into
สืบทอดประเพณี[seūpthøt praphēnī] (v, exp) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition  FR: perpétuer la tradition

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
carry down(phrv) สืบทอดไปยัง, See also: ถ่ายทอดให้กับ, ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง, Syn. hand down
descend from(phrv) สืบทอดมาจาก, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend from(phrv) สืบทอดมาจาก, See also: ตกทอดมาจาก, Syn. hand down
descend(vi) สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก
inherit from(phrv) สืบทอดจาก, See also: ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก
inherit(vt) สืบต่อ, See also: สืบทอด, รับช่วง, ตกทอด, Syn. succeed to, acquire, obtain, accede, Ant. be disowned, miss
pass down(phrv) ตกทอดมายัง, See also: สืบทอดมายัง, Syn. hand down
pass on(phrv) ตกทอดไปสู่, See also: สืบทอดจาก...ไปสู่...

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
coheir(โคแฮร์') n. ทายาทร่วม,ผู้สืบทอดร่วม,ผู้สืบสันดานร่วม., See also: coheirship n.
demise(ดิไมซ') n. การตาย,การสิ้นสุด,การตกทอดมรดกของผู้ตายแก่ทายาท,การสืบราชสมบัติ,การสืบตำแหน่ง vi. โอน,สืบทอดราชสมบัติ, See also: demisable adj.
descendant(ดิเซน'เดินทฺ) n. ผู้สืบสกุล,ทายาท adj. ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descendent(ดิเซน'เดินทฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนลง,ซึ่งสืบสกุล,ซึ่งสืบทอดมาจากต้นกำเนิด
descender(ดิเซน'เดอะ) n. ผู้สืบทอด,สิ่งที่สืบทอด
heir(แอร์) n. ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้สืบมรดก
heir at lawทายาทโดยธรรม,ทายาทผู้สืบทอดมรดกตามกฎหมาย
heirdom(แอร์'ดัม) n. การเป็นทายาท,การสืบทอดมรดก
heiress(แอ'เรส) n. ทายาทหญิง,ผู้สืบทอด

English-Thai: Nontri Dictionary
descend(vi) ลงมา,สืบทอด,สืบสายเลือด,ตกลงมา,เข้าโจมตี
descendant(n) ลูกหลาน,ทายาท,ผู้สืบสายเลือด,ผู้สืบทอด,ผู้สืบสกุล
heir(n) รัชทายาท,ทายาท,ผู้สืบทอด,ผู้รับมรดก,ผู้รับช่วง
heredity(n) กรรมพันธุ์,การสืบทอด,มรดก
inherit(vt) รับมรดก,สืบสกุล,รับช่วง,สืบทอด
inheritance(n) มรดก,การสืบทอด,การสืบสกุล,การรับช่วง
inheritor(n) ทายาท,ผู้สืบทอด,รัชทายาท
patrimony(n) มรดก,การสืบทอดทางกรรมพันธุ์
relay(n) การสืบทอด,กองหนุน,การวิ่งผลัด,เครื่องถ่ายทอด
relay(vt) สืบทอด,ถ่ายทอด,ผลัดเปลี่ยน,เปลี่ยนเวร

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
継ぐ[つぐ, tsugu] TH: สืบทอด

German-Thai: Longdo Dictionary
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, Syn. traditional
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top