ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สืบ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สืบ-, *สืบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบ(v) detect, See also: find out, Syn. สืบสวน, สืบสาว, ค้นหา
สืบ(v) find out, See also: search for, probe into, Syn. ค้นหา, สืบหา, เสาะหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบเงื่อนงำของคดีนี้ต่อไป
สืบมา(adv) continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai Definition: ต่อเนื่องมา
สืบหา(v) seek, See also: search, quest, cast about, Syn. สืบแสวงหา, ค้นหา, Example: ท่านกำลังสืบหาข่าวคราวของลูกชายคนโตของท่าน, Thai Definition: สอบถามและเที่ยวตามหา
สืบค้น(v) retrieve, See also: recover, find, Syn. ค้น, ค้นหา
สืบค้น(v) investigate, See also: probe, go into, explore, inquire into, inspect, look into, Syn. ค้นหา, Example: สำนักพิมพ์เมืองโบราณได้สืบค้นเรื่องราวของวัดโพธิ์ไว้
สืบต่อ(v) inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai Definition: ต่อเนื่องไป
สืบต่อ(v) inherit, See also: succeed to, carry on from, Example: ถ้าลูกมีความสามารถ พ่อก็จะให้บริหารงาน สืบต่อจากพ่อ, Thai Definition: ต่อเนื่องไป
สืบถาม(v) inquire, See also: ask, enquire, Syn. สอบถาม, สืบ, ไต่ถาม, ถาม, Example: ตำรวจสืบถามการฆาตกรรมจากชาวบ้านแถวนั้นเป็นอันดับแรกก่อน, Thai Definition: สอบถามเรื่องราวความเป็นมาให้ได้คำตอบ
สืบทอด(v) inherit, See also: succeed to, carry on, fall heir to, come into, Example: พวกเราตั้งใจจะสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณปู่, Thai Definition: สืบจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สืบก. ต่อเนื่องเป็นลำดับ เช่น สืบราชสมบัติ สืบตระกูล.
สืบก. เสาะหา, แสวงหา, เช่น สืบความลับ สืบข้อเท็จจริง สืบข่าว.
สืบค้นก. ค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผล เช่น สืบค้นหาสมบัติตามลายแทง.
สืบทอดก. รับช่วงปฏิบัติต่อ เช่น เขาสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษ.
สืบพยานก. กระบวนการแสวงหาความจริงในศาล โดยวิธีแสดงพยานหลักฐานต่อศาลหรือนำพยานมาให้ถ้อยคำต่อศาล.
สืบพันธุ์ก. ทำให้เกิดลูกหลานสืบเนื่องต่อไป.
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศก. สืบพันธุ์โดยการผสมของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การผสมของเชื้ออสุจิกับไข่ของเพศหญิง.
สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศก. สืบพันธุ์โดยไม่ต้องมีการรวมตัวของเซลล์สืบพันธุ์ เช่น การแบ่งตัวของแบคทีเรีย.
สืบราชบัลลังก์ก. เป็นพระมหากษัตริย์ต่อเนื่องแทน, สืบราชสมบัติ ก็ว่า.
สืบราชวงศ์ก. สืบวงศ์พระมหากษัตริย์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
take evidenceสืบพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fertileสืบพันธุ์ได้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
descendสืบมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ascertain the truthสืบสวนหาความจริง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
henceforthสืบแต่นั้นไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Matingสืบพันธุ์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สืบ[seūp] (v) EN: inherit ; succeed to ; descend ; follow ; carry on  FR: succéder ; perpétuer
สืบ[seūp] (v) EN: inquire ; investigate ; try to find out ; fish for ; search for ; probe into ; detect  FR: enquêter ; investiguer ; rechercher ; s'informer
สืบต่อ[seūp tø] (v, exp) EN: inherit
สืบถาม[seūpthām] (v) EN: question ; ask ; inquire
สืบทอด[seūpthøt] (v) EN: inherit ; succeed to ; carry on ; fall heir to ; come into
สืบทอดประเพณี[seūpthøt praphēnī] (v, exp) EN: carry on the tradition ; inherit the tradition  FR: perpétuer la tradition
สืบบัลลังก์[seūp ballang] (v, exp) EN: succeed to the throne  FR: succéder au trône
สืบพยาน[seūp phayān] (v, exp) EN: examine witnesses ; examine a witness ; interrogate a witness
สืบพันธุ์[seūpphan] (v) EN: procreate ; reproduce ; produce offspring ; breed  FR: procréer ; reproduire ; se reproduire
สืบมา[seūpmā] (adv) EN: since

English-Thai: Longdo Dictionary
traceability(n) การสืบมาตรฐาน, ความสามารถในการสืบสาว
stonefly(n, name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect), See also: plecoptera
detective(n) นักสืบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affiliate(vt) สืบสาวต้นตอ
ascertain(vt) สืบให้แน่ใจ, See also: ค้นหาให้แน่ใจ, สืบเสาะให้ชัดเจน, Syn. learn
cover(vt) ให้ข่าว, See also: สืบข่าวสำหรับน.ส.พ.
carry down(phrv) สืบทอดไปยัง, See also: ถ่ายทอดให้กับ, ส่งต่อให้คนรุ่นหลัง, Syn. hand down
descend from(phrv) สืบทอดมาจาก, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend from(phrv) สืบทอดมาจาก, See also: ตกทอดมาจาก, Syn. hand down
descend from(phrv) มีเชื้อสายของ, See also: สืบเชื้อสายมาจาก
descend(vi) สืบทอดมา, See also: สืบเชื้อสายจาก
enquire(vt) สืบสวน, See also: สอบสวน, ไต่สวน, หาข้อเท็จจริง, Syn. analyze, inquire, investigate
inherit from(phrv) สืบทอดจาก, See also: ได้รับมรดกจาก, รับช่วงจาก, เป็นมรดกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adamite(แอด' ดะไมทฺ) n. ผู้สืบเนื่องต่อมาจากอาดัม, มนุษย์, ผู้นิยมลัทธิเปลือยการหรืออาบแดด, นักอาบแดดเปลือยกาย. -adamitic, -adamitical adj.
affiliate(อะฟิล' ลิเอท) vt.,vi. ผูกพัน, เข้าร่วม, รับเป็นสมาชิก, สืบสาวเรื่องราว, เป็นพี่น้องกัน, ยกให้เป็นพี่น้อง, รับเป็นบุตร. -n. สาขา (กิจการธุรกิจ) , ผู้ที่เป็นสมาชิกหรือผูกพัน. -affiliable adj. -affiliation n., Syn. branch, associate
agamete(เอแกม' มีท) n. เซลล์สืบพันธุ์ที่ไร้เพศเช่น สปอร์
agamogenesis(แอกกะโมเจน' นิซิส) n. การสืบพันธุ์แบบไร้เพศ. -agamogenetic adj.
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
apomixis(แอพพะมิค'ซิส) n., (pl. -mixes) วิธีการสืบพันธ์โดยใช้เพศ (apogamy)
archegonium(อาดิโก'เนียม) n., (pl. -hia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียของต้นไม้จำพวกเฟิร์น และมอส -archegonial, archegoniate adj.
archicarp(อาร์'คิคาร์พ) n. อวัยวะสืบพันธ์ตัวผู้ของเชื้อราจำพวก ascomycetousfungi
ascertain(แอสเซอเทน') vt. เสาะหา, ค้นคว้า,สืบหา,ทำให้แน่ใจหรือชัดเจน. -ascertainment n., Syn. discover, determine
ascogonium(แอสคะโก'เนียม) n., (pl. -nia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียในเชื้อราบางชนิด. -ascogonial adj. (fungi)

English-Thai: Nontri Dictionary
abiding(adj) ถาวร,สืบไป,ตลอดกาล,มั่นคง
ascertain(vt) ค้นคว้า,สืบหา,สอบถาม
beagle(n) สุนัขไล่เนื้อชนิดหนึ่ง,สายลับ,สายสืบ
consequence(n) ผลลัพธ์,ผลสืบเนื่อง,ความสำคัญ
consequent(n) ผลที่เกิดขึ้น,ผลสืบเนื่อง
consequential(adj) เกี่ยวกับผลลัพธ์,ที่สืบเนื่องมา,ที่สำคัญ
continuance(n) การสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ผลสืบเนื่อง
continuation(n) ความสืบเนื่อง,ความต่อเนื่อง,ความฝืดเคือง
continue(vi) ยืดเยื้อ,สืบเนื่อง,ต่อไป,ติดต่อ
continuity(n) ความสืบเนื่อง,ความยืดเยื้อ,ความต่อเนื่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
検知[けんち, kenchi] (vt) สืบหา ค้นพบ, See also: S. 見知

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
継ぐ[つぐ, tsugu] TH: สืบทอด
受け継ぐ[うけつぐ, uketsugu] TH: สืบสาน  EN: to succeed

German-Thai: Longdo Dictionary
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, Syn. traditional
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
Ermittlung[แอ-มิท-หลุ่ง] (n) |die, pl. Ermittlungen| การหาค่า การสอบหา การสืบสวน การสอบสวน

French-Thai: Longdo Dictionary
film,-s(n) le, = ภาพยนต์ เช่น film en couleurs = ภาพยนต์สี , film documentaire = ภาพยนต์แนวสารคดี , film muet = ภาพยนต์ใบ้ , film publicitaire = ภาพยนต์โฆษณา , film d'aventures = ภายนต์แนวผจญภัย , film d'horreur = ภาพยนต์แนวสยองขวัญ, film policier = ภาพยนต์แนวสืบสวนสอบสวน, film d'animation = ภาพยนต์คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top