ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สิ้นใจ

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สิ้นใจ-, *สิ้นใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิ้นใจ[V] die, See also: pass away, perish, breathe one's last, croak, kick the bucket, peg out, sniff it, Syn. สิ้นชีพ, สิ้นชีวิต, สิ้นบุญ, สิ้นลม, ตาย, สิ้นลมปราณ, หมดลม, Example: เจ้าพ่อต้องสิ้นใจไปทั้งๆ ที่ในมือยังกำไพ่อยู่, Thai definition: อาการที่แสดงว่าตาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ้นใจก. ขาดใจ, ตาย, เช่น เขาพึ่งสิ้นใจเมื่อเที่ยงนี้เอง, สิ้นลม หมดลม หรือ หมดอายุ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to go die now.ขอหลบไปสิ้นใจก่อน Never Been Kissed (1999)
Your grandfather left it to us after he passed away.คุณปู่มอบให้เราไว้หลังจากที่ท่านสิ้นใจ Episode #1.1 (2006)
Unrestrained driver,D.O.A.At the scene.คนขับสิ้นใจ,ตอนที่กำลังมาเนี่ย A Change Is Gonna Come (2007)
The sentence of this court is that you be taken to the place whence you came and thence to a place of execution, and that you be there hanged by the neck until you are dead.คำตัดสินของศาลคือ ให้คุณกลับไปยังที่ที่คุณจากมา แล้วจากนั้น ให้กลับมาที่ลานประหาร... ที่ที่คุณจะถูกแขวนคอ จนกระทั้งคุณสิ้นใจ Becoming Jane (2007)
They just sat there on their horses watching' him die.พวกมันนั่งบนหลังม้า รอดูจนลุงแกสิ้นใจ No Country for Old Men (2007)
She was dead.เธอสิ้นใจแล้ว The Reader (2008)
Tonight, a comedian died in New York.คืนนี้ คอมเมเดี้ยนสิ้นใจในนิวยอร์ก Watchmen (2009)
Tonight, a comedian died in New York.คืนนี้คอมเมเดี้ยน สิ้นใจในนิวยอร์ก Watchmen (2009)
As Merlin lay dying, he gave Balthazar his dragon ring, saying it would guide him to the child who would one day grow to be Merlin's successor, the Prime Merlinean.ก่อนเมอร์ลินจะสิ้นใจ เขาได้มอบแหวนมังกรให้แก่บัลธาซาร์ และกล่าวว่ามันจะนำทางไปหาเด็กน้อย ผู้ซึ่งในวันหนึ่งจะกลายเป็นผู้สืบต่อพลังแห่งเมอร์ลิน The Sorcerer's Apprentice (2010)
It's a bio-watch signal. A client has just flatlined.สัญญาณนาฬิกาชีวะหนะครับ ลูกค้าพบเพิ่งจะสิ้นใจ Head Case (2011)
When Bruta was on his deathbed, he asked to be taken deep into the forest.ตอนที่บรูตาใกล้สิ้นใจ เขาได้ขอร้องให้พาเขาไปที่ป่าลึก The Sword in the Stone: Part Two (2011)
- I must see my child, before I die.ข้าต้องได้เห็นลูกของข้าก่อนจะสิ้นใจ Conan the Barbarian (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สิ้นใจ[v.] (sinjai) EN: die ; expire ; breathe one's last   FR: mourir ; rendre l'âme ; rendre son dernier soufle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
charon's boatก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ
charon's ferryก่อนตาย,ก่อนสิ้นใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
expire(vi) สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,หมดลม,สิ้นใจ,สิ้นลม

German-Thai: Longdo Dictionary
sterben(vi) |stirbt, starb, ist gestorben| ตาย, เสียชีวิต, สิ้นชีวิต, มรณะ, สิ้นใจ เช่น Er ist durch einen Unfall gestorben. เขาตายด้วยอุบัติเหตุ, See also: tot sein
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top