ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สำบัดสำนวน

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สำบัดสำนวน-, *สำบัดสำนวน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำบัดสำนวน(n) eloquence, Syn. สำนวนโวหาร, Example: งานเขียนของเธอเล่นสำบัดสำนวนมากเกินไป จนแทบกลายเป็นบทลิเกไปเลย, Thai Definition: สำนวนคำพูด
สำบัดสำนวน(v) quibble, Syn. เล่นลิ้น, Example: เมื่อถูกแม่จับผิดได้ เขาก็จะสำบัดสำนวนเอาตัวรอดไปได้เสมอ, Thai Definition: พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สำบัดสำนวนก. พูดจาหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าใจตรง ๆ, ใช้คารมพลิกแพลง, เล่นลิ้น, เช่น อย่าสำบัดสำนวนให้มากนัก.
สำบัดสำนวนน. สำนวน, คารมพลิกแพลง, เช่น เขาพูดมีสำบัดสำนวนมาก บทความของเขาเต็มไปด้วยสำบัดสำนวน.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quip(n) สำบัดสำนวน, See also: การพูดเล่นลิ้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top