ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สามหาว

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สามหาว-, *สามหาว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามหาว(v) become brash, See also: become rampant, Syn. กำเริบ, กำเริบเสิบสาน, หยาบช้า, Ant. สุภาพ, อ่อนโยน, Example: นับวันฝ่ายลูกน้องจะยิ่งสามหาวขึ้น เพราะฉะนั้นกำราบพวกมันเอาไว้บ้าง, Thai Definition: ทำอย่างได้ใจหรือเหิมใจ, เริ่มรุนแรงหยิ่งผยองมากขึ้น
สามหาว(adv) unscrupulously, Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว, Ant. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: ลูกชายเขาพูดจาสามหาวไม่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ ณ ที่นั้นเลย, Thai Definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่อ่อนน้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สามหาวว. หยาบคาย, โอหังก้าวร้าวผู้หลักผู้ใหญ่, (ใช้แก่วาจา) เช่น เด็กพูดจาสามหาวกับผู้ใหญ่.
สามหาวน. เรียกผักตบไทย [Monochoria hastata (L.) Solms] ว่า ผักสามหาว เช่น นางสงกรานต์ทัดดอกสามหาว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สามหาว[sāmhāo] (adj) EN: abusive ; vile ; vituperative ; brash ; rampant  FR: grossier ; vulgaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scurrilous(adj) หยาบคาย, See also: สามหาว, ต่ำช้า, Syn. abusive, foul-mouthed, scornful, defamatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fescennine(เฟส' ซะนิน) adj. หยาบคาย,สามหาว,ลามก
nasty(แนส'ที) adj. สกปรกอย่างน่าชัง,กลิ่นเหม็น,น่าชัง,น่ารังเกียจ,ลามก,หยาบคาย,สามหาว,ร้าย,ฉุนเฉียว,เลว., See also: nastily adv. nastiness n.
ribald(ริบ'เบิลดฺ) adj. หยาบคาย,สามหาว n. คนหยาบคาย,คนสามหาว, See also: ribaldy adj.
ribaldry(ริบ'เบิลดรี) n. ลักษณะที่หยาบคาย,ความหยาบคาย,ความสามหาว,คำพูดที่หยาบคาย
scurrilous(สเคอ'เริส) adj. หยาบคาย,ด่าว่า,สามหาว,ต่ำช้า, See also: scurrilousness n., Syn. coarse
vulgar(วัล'กะ) adj. หยาบคาย,หยาบ,ต่ำช้า,ไพร่,สามหาว,พื้น ๆ ,สามัญ,ปัจจุบัน. n. คนสามัญ., See also: vulgarly adv. vulgarness n., Syn. ordinary, rude
vulgarian(วัลแก'เรียน) n. คนหยาบคาย,คนต่ำช้า,คนสามหาว,คนธรรมดา ๆ
vulgarity(วัลแก'ริที) n. ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,สิ่งที่หยาบคาย,ภาษาหยาบคาย, Syn. coarseness, obscenity

English-Thai: Nontri Dictionary
ribald(adj) พูดสามหาว,พูดหยาบคาย,ไม่เคารพ
ribaldry(n) การพูดสามหาว,การพูดหยาบคาย,การไม่เคารพ
scurrilous(adj) สามหาว,หยาบคาย,ต่ำช้า,สถุล
vulgar(adj) หยาบคาย,ต่ำช้า,สามหาว,สามานย์
vulgarity(n) ความหยาบคาย,ความต่ำช้า,ความสามหาว,คำหยาบ

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top