ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาธิต

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธิต-, *สาธิต*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
สาธิต(adj) demonstration, Example: โครงการนี้เป็นเพียงโครงการสาธิตเท่านั้น, Thai Definition: เกี่ยวกับการแสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สาธิต(v) demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธิตก. แสดงเป็นตัวอย่าง เช่น สาธิตการสอน สาธิตการทำขนม.
สาธิตว. ที่แสดงเป็นตัวอย่าง เช่น แปลงสาธิต โรงเรียนสาธิต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Demoสาธิต, Example: เป็นคำที่กร่อนมาจากคำว่า Demonstration หมายถึง การสาธิตการทำงาน หรือการใช้งานของเครื่อง หรือโปรแกรม [คอมพิวเตอร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธิต[sāthit] (n) EN: demonstration ; demo  FR: démonstration [f] ; démo [f] (fam.)
สาธิต[sāthit] (v) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example  FR: démontrer
สาธิตสินค้า[sāthit sinkhā] (v, exp) EN: demonstrate products

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
demonstrate to(phrv) สาธิตให้ดู
demonstrate(vt) สาธิต, See also: แสดง, แสดงให้เห็น, Syn. show, prove, exhibit
demo(sl) สาธิต (มาจาก demonstration), See also: เดโม่
dog and pony show(sl) สาธิต (มาจาก demonstration)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
demonstrableadj. สาธิตได้,แสดงได้,พิสูจน์ได้., See also: demonstrability n. ดูdemonstrable, Syn. evident
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
fugle(ฟิว'เกิล) vi. ให้สัญญาณ,นำ,สาธิต
fugleman(ฟิว'เกิลมัน) n. ทหารนำ,ทหารสาธิต,ผู้นำ
paradigm(แพ'ระดิม,ไดม์) n. ตัวอย่าง,แบบชุดแบบ,การสาธิต,ตารางการเปลี่ยนแปลงของคำศัพท์คำหนึ่ง ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrable(adj) สามารถพิสูจน์ได้,ซึ่งแสดงให้เห็นได้,ซึ่งสาธิตได้
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrative(adj) ชี้เฉพาะ,ซึ่งแสดงได้,เป็นการสาธิต,ซึ่งทดลองได้
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top