ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สาธารณสมบัติ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สาธารณสมบัติ-, *สาธารณสมบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธารณสมบัติ(n) public property, Example: ถ้าหากเราไม่ยอมตื่นตัวในเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม จะทำให้คนไทยต้องสูญเสียสาธารณสมบัติไปอีกมาก, Thai Definition: ทรัพย์สินส่วนรวมของประชาชน เช่น ถนนสาธารณะ แม่น้ำ ลำคลอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สาธารณสมบัติน. ทรัพย์สินของรัฐมีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชน เช่น ถนนสาธารณะ แม่นํ้า ลำคลอง.
สาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public domainสาธารณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
domain, publicสาธารณสมบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
national domainสาธารณสมบัติของชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of State; domaine public of State (Fr.)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
domaine public of State (Fr.); public domain of Stateสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Public domainสาธารณสมบัติของแผ่นดิน [TU Subject Heading]
Public domain (Copyright law)สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (กฎหมายลิขสิทธิ์) [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาธารณสมบัติ[sāthāranasombat] (n, exp) EN: public property  FR: propriété publique [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public domain(n) ที่ดินของรัฐ, See also: สาธารณสมบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public domainn. ที่ดินของรัฐ,สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ,สาธารณสมบัติ,ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top