ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สัปดาห์

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สัปดาห์-, *สัปดาห์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำการย้ายอาหารใหม่ทุกๆ4 สัปดาห์ จำนวน 2 ครั้ง(n, modal, verb, adv, colloq)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัปดาห์(n) week
สัปดาห์(n) week, Syn. อาทิตย์, Example: การคำนวณเหล่านี้บางครั้งอาจกินเวลาเป็นวันหรือเป็นสัปดาห์, Count Unit: สัปดาห์, Thai Definition: ระยะเวลา 7 วัน โดยปกติเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์, Notes: (สันสกฤต)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สัปดาห์, สัปดาหะ(สับดา, สับปะดา, สับดาหะ) น. รอบ ๗ วัน เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์, ระยะ ๗ วัน เช่น สัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์แห่งการเขียนจดหมาย.
สัปดาห์, สัปดาหะดู สัปด-.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special weeksสัปดาห์พิเศษ [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัปดาห์[sapdā] (n) EN: week  FR: semaine [f]
สัปดาห์ที่แล้ว[sapdā thīlaēo] (n, exp) EN: last week  FR: la semaine dernière [f]
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง[sapdā la søng khrang] (xp) EN: twice a week  FR: deux fois par semaine
สัปดาห์หน้า[sapdā nā] (n, exp) EN: next week  FR: la semaine prochaine

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Whitsuntide(n) สัปดาห์ของ Whitsunday, See also: โดยเฉพาะในสามวันแรกของสัปดาห์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
first dayn. วันอาทิตย์ (วันแรกของสัปดาห์)
friday(ไฟร'เดย์) n. วันศุกร์,วันที่ 6 ของสัปดาห์
postscript(โพสทฺ'สคริพทฺ) n. ปัจฉิมลิขิต,ภาคผนวก,ภาพเสริมท้าย,คำเสริม ท้าย,โพสต์สคริปต์ <คำอ่าน>เป็นชื่อภาษาที่ใช้ในการจัดหน้าของระบบอะโดบี (Adobe system) ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ (laser printer) หรือหน่วยแสดงผลที่มีความละเอียดสูงมาก ๆ การที่จะใช้ภาษาโพสต์สคริปต์ได้ จำเป็นต้องมีชอฟต์แวร์ตัวนี้ (PostScript printer driver) ใน โปรแกรมที่ใช้ หรือในระบบปฏิบัติการ ข้อดีอย่างยิ่งก็คือ สามารถทำงานจัดพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (desktop publishing) ได้ อันที่จริง การสร้างหรือออกแบบงานพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานแผ่นพับ รายงานประจำสัปดาห์ ใบปลิว ใบโฆษณา ฯ เราสามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ธรรมดาออกแบบก่อนได้ แล้วส่งไปพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ชั้นดี ซึ่งจะทำให้ผลงานออกมาสวย และมีความคมชัดเหมือนกับเครื่องพิมพ์ใหญ่ ๆ
sabbath(แซบ'บัธ) n. วันที่7ของสัปดาห์หรือวันเสาร์ (สำหรับชาวยิว) ,วันแรกของสัปดาห์หรือวันอาทิตย์ (สำหรับคริสเตียนทั่วไป)
saturday(แซท'เทอเดย์) n. วันเสาร์,วันที่ 7 ของสัปดาห์
serial(เซีย'เรียล) n. สิ่งที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งตีพิมพ์,ที่ต่อเนื่องกัน,ภาพยนตร์ที่ฉายเป็นตอน ๆ adj. พิมพ์ต่อเนื่องกัน,ตีพิมพ์เป็นรายสัปดาห์ (รายปักษ์,เดือน,ครึ่งเดือน...) ,เกี่ยวกับสิ่งตีพิมพ์ดังกล่าว,เป็นลำดับ,เป็นตอน ๆ, See also: serially adv.
seventh-day(เซฟ'เวินเด) adj. เกี่ยวกับวันที่เจ็ดของสัปดาห์ ,วันเสาร์
sunday(ซัน'ดี,-เด) n. วันอาทิตย์,วันแรกของสัปดาห์
thursday(เธอซ'เด) n. วันพฤหัสบดี,วันที่ 5 ของสัปดาห์
week(วีค) n. สัปดาห์,อาทิตย์ adv. เป็นเวลา7วันก่อนหรือหลังวันที่กำหนดให้

English-Thai: Nontri Dictionary
biweekly(adj) สัปดาห์ละสองครั้ง
week(n) สัปดาห์,อาทิตย์
weekday(n) ทุกวันในสัปดาห์นอกจากวันอาทิตย์
weekend(n) ปลายสัปดาห์,วันสุดสัปดาห์
weekly(adj) รายสัปดาห์,สุดสัปดาห์,ต่อสัปดาห์,ทุกสัปดาห์
weekly(n) หนังสือรายสัปดาห์

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sennight[เซนไนท์] (n) สัปดาห์,อาทิตย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
来週[らいしゅう, raishuu] (n) สัปดาห์หน้า
週間[しゅうかん, shuukan] (n) สัปดาห์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
先週[せんしゅう, senshuu] (n) สัปดาห์ที่แล้ว,สัปดาห์ก่อน
先週[せんしゅう, senshuu, senshuu , senshuu] (n, adv) สัปดาห์ที่แล้ว
今週[こんしゅう, konshuu, konshuu , konshuu] (n, adv) สัปดาห์นี้
来週[らいしゅう, raishuu, raishuu , raishuu] (n, adv) สัปดาห์หน้า

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅう, shuu] TH: สัปดาห์  EN: week

German-Thai: Longdo Dictionary
Woche(n) |die, pl. Wochen| สัปดาห์
Wochenende(n) |das| สุดสัปดาห์
achtแปด เช่น in acht Wochen อีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า
diese(dempron) สิ่งนี้ (คำสรรพนามหรืออาจเป็นคำนำหน้านามเพศหญิง ที่ใช้บ่งชี้เฉพาะสิ่งนั้นๆ) เช่น diese Woche สัปดาห์นี้
ebenfallsด้วย, เช่นเดียวกัน เช่น Franz, schönes Wochenende! - Danke, ebenfalls. ฟร้านซ์ ขอให้มีวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีนะจ๊ะ - ขอบคุณ เช่นกันนะครับ, See also: auch, Syn. gleichfalls
in(präp) |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้
erholsam(adj) ที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น ein erholsames Wochenende วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ได้พักผ่อน
werden(vi) |ich werde, du wirst, er/sie/es wird, sie/Sie werden, ihr/Ihr werdet, + infinitiv ท้ายประโยค| จะ (เป็นกริยาช่วยในไวยากรณ์อนาคตบ่งว่าจะทำอะไร) เช่น Nächste Woche werde ich in den Alpen skifahren. สัปดาห์หน้าฉันจะไปเล่นสกีที่เทือกเขาแอลป์

French-Thai: Longdo Dictionary
aider(vt) ช่วยเหลือ เช่น En week-end, elle aide un peu ses parents de faire le ménage. วันหยุดสุดสัปดาห์ เธอช่วยพ่อแม่ทำความสะอาดบ้านนิดหน่อย, See also: regarder
surtout(adv) ก่อนอื่น, โดยเฉพาะ เช่น On voit les gens faire des courses surtout le week-end. เรามักเห็นผู้คนไปเดินช้อปปิ้งโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
hebdomadaire(adj) รายสัปดาห์, ที่ออกทุกสัปดาห์ เช่น journal hebdomadaire หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์
hebdomadaire(n) |m| หนังสือหรือนิตยสารรายสัปดาห์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top