ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สับปลับ

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สับปลับ-, *สับปลับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับปลับ[ADJ] unreliable, See also: deceitful, deceptive, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. ซื่อ, ตรง, จริงใจ, Example: เขาเป็นคนสับปลับเชื่อถือไม่ค่อยได้, Thai definition: ที่พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้, ที่ไม่น่าเชื่อถือ
สับปลับ[V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สับปลับว. กลับกลอกเชื่อไม่ได้ (มักใช้แก่กริยาพูด) เช่น พูดสับปลับ เขาเป็นคนสับปลับ, บางทีก็ใช้เข้าคู่กับคำ สับปลี้ เป็น สับปลี้สับปลับ หรือ สับปลับสับปลี้.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're both rude, you're both deceitful and racist, and you both come from moist wipe dynasties.คุณทั้งคู่หยาบกระด้าง สับปลับ และเหยียดผิว และคุณทั้งคู่มาจากแวดวงธุรกิจทิชชู่เปียก Competitive Wine Tasting (2011)
Well, no, I placated Marshall, so now Jane probably thinks I'm a flake.ก็ใช่ ฉันยอมมาร์แชล เจนเลยคิดว่าฉันเป็นคนสับปลับ ไปเรียบร้อยแล้ว Yes, Then Zero (2011)
Sherlock Holmes, you are a back-stabbing, heartless, manipulative bastard.เชอร์ล็อกโฮล์มส์ คุณมันพวกชอบแทงข้างหลัง ไร้หัวใจ ไอ้ชั่วสับปลับ His Last Vow (2014)
That total super-jerk dinkleschplatt!เจ้าคนจอมสับปลับไม่จริงใจคนนั้น Sing (2016)
Exactly. Total super-jerk dinkleschplatt!ถูกต้องเลย เจ้าคนจอมสับปลับไม่จริงใจ Sing (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สับปลับ[adj.] (sapplap) EN: unreliable ; deceitful ; deceptive ; fickle   FR: inconstant ; volage

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top